►Voorspoedige 2020 | Ditsem Nuus kantoor weer oop | Teken in op die DitsemBlits vir daaglikse Nuushooftrekke en weeklikse Nuuskommentaar►

APK oor CRL-poging tot staatsregulering van godsdienste

In 'n mediaverklaring lewer die SKK van die Afrikaanse Protestantse Kerk soos volg kommentaar op besprekings en skakeling met die Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities oftewel CRL-kommissie: “Dit was verblydend om te sien hoe verskeie geloofsgemeenskappe die een na die ander beswaar gemaak het teen die voorstelle van die CRL-kommissie rakende die beoogde staatsregulering van godsdienste. Dit was verder verblydend om te hoor hoe die een spreker na die ander misbruike en misdaad, wat onder die dekmantel van godsdienstigheid plaasvind, uit een mond veroordeel.

“Hierdie eensgesindheid was ’n bewys van hoe die algemene Christelike Kerk tot uiting kom sonder om noodwendig aan een oorkoepeldende organisatoriese struktuur te behoort. Hiermee het talle geloofsgemeenskappe erken dat die uitbuiting en misbruik van individue en gemeenskappe se goedgelowigheid in die naam van godsdienstigheid, glad nie aanvaar is nie en nog minder onder godsdiensvryheid gereken of in die naam daarvan toegelaat kan word.

“Die vraag wat telkens tydens die gesprek na vore gekom het was: Wat is die aangewese en gepaste reaksie hierop? Dit het duidelik geblyk dat die oorgrote meerderheid van die sprekers en verteenwoordigers reken dat die CRL-kommissie se voorgestelde oplossing van godsdiensregulering nie ʼn aanvaarbare voorstel is nie.

“Die SKK oordeel dat een van die leemtes in die CRL-kommissie se ondersoek en verslag juis die feit is dat hulle in gebreke gebly het om aan te toon hoe huidige wetgewing onvoldoende is om die vergrype hok te slaan. Die SKK meen steeds, saam met talle van die ander respondente, dat die huidige landswette voldoende is om hierdie vergrype aan te spreek en dat die probleem, soos op baie ander terreine, eerder lê by die gebrekkige toepassing van die bestaande wette.

“Net soos die Menseregtekommissie het die CRL-kommissie ook die bevoegdheid om persone te dagvaar om voor hulle te verskyn. Dit is ʼn bevoegdheid waarvan hulle tydens hulle ondersoek uit die staanspoor gebruik gemaak het – selfs ʼn leraar van ons kerkverband het so ’n dagvaardiging ontvang. Die vraag is egter waarom die CRL-kommissie nie van hierdie reg gebruik maak om vergrype in die naam van godsdienstigheid hok te slaan nie?

“Waarom moet ʼn hele nuwe burokrasie geskep word om godsdienste deur die staat (uiteindelik die CRL-kommissie) te reguleer, terwyl die CRL-kommissie se mandaat reeds die ruimte daarvoor laat om oortreders vas te vat? Sover ons kennis strek, het die CRL-kommissie nie een van die beweerde oortreders wie se optrede hulle ter motivering van hulle voorstelle gebruik het, gedagvaar nie. Waarom nie?

“Die oproepe vir ʼn Nasionale Konferensie van Godsdienstige Leiers wat tydens die gesprek geopper is, mag dalk help om meer stemme te hoor as net die 85 persone/organisasies/instansies na wie die CRL-kommissie geluister het. Die uitkoms en waarde van so konferensie sal grootliks bepaal word deur wie die sameroeper daarvan is. Indien die CRL-kommissie die sameroeper is, moet ons nie verbaas wees wanneer dieselfde voorstelle vir staatsregulering van godsdienste binnekort weer op die parlement se tafel verskyn nie.

“Die SKK versoek alle plaaslike kerke en gelowiges binne elke gemeenskap om op hoogte te bly van hierdie debat wat godsdiensvryheid in Suid-Afrika daadwerklik kan vernietig en waar nodig hul stem te laat hoor. Is dit nie ironies dat die tyd in Suid-Afrika, presies 500 jaar ná die Reformasie, aangebreek het om opnuut soos Luther te verklaar: Hier staan ek, want ek kan nie anders nie? Die vraag is, is kerke bereid om die streep te trek en selfs ondergronds te gaan as die omstandighede dit van ons vereis?

“Die SKK se volledige voorlegging kan by hierdie skakel gelees word: http://apk.co.za/images/dokumente/SKK-COGTA.pdf

Gradeer die artikel
(1 Vote)

Lewer kommentaar

Vul al die vereiste velde in (*)

Go to top