Print this page

NWU-taalbeleid onder skoot

Dit blyk dat die taalbeleid van die Noordwes Universiteit onder skoot is, hoewel nog nie duidelik tot watter mate nie – aan die een kant t.o.v. die ontwikkeling van 'n nuwe taalbeleid vir die universiteit sê oorhoofse rektor Dan Kgwadi die bestaande meertalige beleid bly, maar aan die anderkant meen ingeligtes en sommige oud-studente dat moontlik die doodsklok vir Afrikaans by die universiteit kon gelui het.

Die universiteit het op 9 Maart 2018 aangekondig dat ʼn konsultasieproses oor die nuwe beleid van stapel gestuur gaan word, met sluitingsdatum vir insette op 31 Maart. Na beoog word sal die nuwe beleid reeds so vroeg as Junie 2018 aan die universiteitsraad voorgelê word.

In ‘n mediaverklaring sê dr. Dirk Hermann van Solidariteit en oud PUK: “Ons het wel toegang gehad tot ʼn beleidsdokument wat deur prof. Robert Balfour, Adjunk-vise-kanselier vir Onderrig en Leer, aan die Bestuurskomitee van die NWU voorgelê is en waarin gekonstateer word dat die onderrigtaal van die universiteit Engels moet wees – ook op die Potch-kampus.” Hermann sê voorts in ‘n mediaverklaring: “Ons moet reageer deur in ons duisende ‘nee’ te sê. Ons moet die universiteit se konsultasieproses voor ʼn groot toets te staan bring: As tienduisende mense ‘nee’ sê, gaan die universiteit steeds ‘ja’ sê? As hulle dit sou doen, kan die hele proses as irrasioneel bewys word. Dit kan die grootste Afrikaanse veldtog nóg vir Afrikaans wees.

“Die Afrikaanse gemeenskap moet ook besef dat ons in ʼn baie sterk posisie is om druk op die universiteit uit te oefen. ʼn Groot gedeelte van die universiteit se inkomste, wat insluit studentegeld, donasies en bemakings, is uit die Afrikaanse gemeenskap afkomstig. Sprekers van die taal moet nou die nodige selfvertroue aan die dag lê om die laaste openbare plek waar Afrikaans nog primêr op tersiêre vlak onderrig word, te verdedig.

“Die NWU se taalbeleid is groter as die NWU. Dit gaan nou oor ʼn taal wat veg vir die oorlewing van haar hoërorde- akademiese funksie wat oor ʼn tydperk van 100 jaar ontwikkel is. Dit is eenvoudig te kosbaar om bloot te laat vaar en niemand by die NWU het die reg om dit te weg te neem nie. Ons moet die NWU se konsultasieproses met ʼn stortvloed van nee-stemme tref.

“Die Afrikaanse gemeenskap is moeg van beloftes wat herhaaldelik verbreek word. ʼn Aggressiewe Engelse beleid word maar net telkens met mooiklinkende geurmiddels in die vorm van uitinge oor die akkommodering van Afrikaans en mooi konsulterende prosesse opgedis. Wat by Tukkies, Maties en Kovsies gebeur het, het die Afrikaanse gemeenskap van alle naïwiteit gestroop. By die NWU moet ons net eenvoudig sê: Nee!”

Gradeer die artikel
(0 stemme)

1 comment