► In Mediumtermynbegroting van Minister van Finansies Tito Mboweni feitlik geen melding van landbou en die geweldige druk op boere oor wydverspreide droogte; op vraag van VF Plus pres. Cyril Ramaphosa ontwykend oor enige bystand aan kommersiële boere ► VF-Plus in Gauteng sê Gauteng Onderwysdepartement moontlik skuldig aan onreëlmatige besteding van R1,2 miljard i.v.m. skoolsvoedingsprojek, dít terwyl die LUR vir Onderwys Panyaza Lesufi Afrikaanse skole vir geringste vermoedelike oortredinge aanspreek ► Dit blyk of dorpe Dewetsdorp, Vanstadensrus en Wepener feitlik geen munisipale dienste ontvang vanaf Mangaung Metro onder wie hulle ingedeel is nie ► Adjunk-pres. David Mabuza op besoek aan China tydens sitting van SA-China Bilaterale Kommissie wys op die talle geïntegreerde tussen die twee lande o.a. dat 65 Chinese maatskappye R116 miljard in SA belê het (hierdie syfer soos genoem, Ditsem Nuus kan nie korrektheid verifieer nie) ► Stad Kaapstad ontvang R300 miljoen van Nederlandse regering om MyCiti snelbusdiens na Khayelitsha en Nyanga uit te brei ► Nederlandse man (35) en vrou (75) in Marlothpark, Komatipoort, vermoor deur versmoring deur hul monde toe te prop, man se vrou en dogter oorleef aanval ► Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers stem 232-196 ten gunste van verdere ondersoek of pres. Donald Trump in staat van beskuldiging geplaas moet word oor Oekraïne ► China Mobile in China maak bekend dat sy 5G-tegnologie, 100 keer vinniger as 4G, nou in 50 stede insluitende Beijing en Sjanghai beskikbaar is ►

Die huidige sterk sprake dat Eskom kan ineenstort en die land in algehele verduistering kan dompel, kan nie geïgnoreer word nie. Indien dit sou gebeur, sou dit beteken geen elektrisiteit vir o.m. beligting, huishoudelike gebruik, pomp van water, bedryf van besighede, instandhouding van sekuriteit en onderhoud van die Internet nie – dus ‘n katastrofale scenario. Daarby sou dit ‘n tragedie sonder weerga wees – dat die bestuur van ‘n ontwikkelde geïndustrialiseerde land nie in staat is om sy nasionale elektrisiteitsnetwerk in stand te hou nie.

Hoe dit ookal sy, hoe moet die gewone bona fide Suid-Afrikaanse burger hom- of haar- self onder hierdie omstandighede oriënteer? Hierdie vraag kan ten beste beantwoord word indien die volgende realiteite oftewel brokstukke van die Eskom-legkaart bymekaar gesit word:

Huidig in spitstyd het Suid-Afrika in totaal 32 GW elektrisiteit nodig en dit is wat Eskom tans sukkel om te lewer. In 1994 het Suid-Afrika 37,6 GW kapasiteit gehad. Gebrekkige instandhouding en disfunksionele opwek- king het tot die verlies gelei, met beskikbare kapasiteit wat bv. in Desember 2014 tot selfs 24 GW gedaal het.

• In 1992 het die regering / Eskom met die BHP Billiton ‘n ooreenkoms gesluit waardeur die maatskappy vir sy smelters te Richardsbaai en Maputo by Eskom krag sou koop teen ‘n prys onder die produksiekoste van Eskom. Hierdie ooreenkoms kon nog nooit geregver- dig word nie en tans tap die smelters sowat 1 300 MW van Eskom se huidige vermoë - en indien dit beëindig kan word, sou dit alle Fase 1 beurtkrag onmiddellik uitskakel.

• Die Witskrif oor Energie van 1998 het ele- ktrisiteitstekort in 2007 voorspel, maar die destydse kabinet het ‘n moratorium op nuwe Eskom kragstasies geplaas, met die hoop dat die private sektor sou toetree, wat egter nooit gebeur het nie, hoofsaaklik a.g.v. die uitvloei van kundigheid uit die land.

• In 2005 het die regering besluit om die Medupi en Kusile kragstasies te bou, maar geeneen van hulle is nog naastenby by produksiestadium nie. By Medupi staak tans 13 000 van die 14 000 werkers. Dit lyk of die totale projekkoste vir hierdie twee krag- stasies op hierdie stadium sowat R50 miljard beloop.

• Eskom bestee tans meer as R1 miljard per maand aan diesel om sy noodkragopwekkers in die Suid- en Wes-Kaap aan die gang te hou. Volgens ‘n berig in die Sunday Times is van hierdie dieselverskaffers aan Eskom ANC-kaders, waaronder ‘n tandarts en ‘n skoonheidsterapeut.

• In Januarie vanjaar het Eskom die regering gevra vir ‘n onmiddellike kontantinspuiting van R3 miljard om dieselaankope oor die ko- rttermyn te finansier. Dit is bo en behalwe die R20 miljard hulppakket wat Minister van Finansies Nhlanhla Nene in sy begrot- ingsrede in Oktober verlede jaar vir Eskom geoormerk het.

• Intussen lyk dit of die regering voete sleep om die kragnetwerk in SA te privatiseer en hoewel drie rondtes van goedgekeurde al- ternatiewe energieverskaffers reeds deur die Dept. van Energie afgehandel is, is dit te min om ‘n wesentlike verskil aan die to- tale energiebehoeftes van die land te maak. Inmiddels blyk dit ook dat die eintlike rede waarom die voorsitter van die Eskom-raad Zola Tsotsi vroeër vanjaar verplig was om te bedank, die feit is dat hy drasties die inbring van private kragverskaffers in die nasionale netwerk voorgestaan het.

• Dit lyk egter of daar tans meer onaf hanklike kragprodusente is, hoofsaaklik in die son- en windsektor wat besig is om infrastruktuur op te rig vir die opwekking van sowat 18 000 MW krag. Hulle moet egter nog deur die goedkeuringsproses gaan om by die bestaande nasionale netwerk ingeskakel te kan word.

• Intussen spook Eskom om die uitstaande to- tale skuld van munisipaliteite van R3,68 miljard in te vorder, o.m. deur drastiese afsny van krag aan 20 munisipaliteite gedurende spitstye.

• Soweto alleen skuld Eskom R4 miljard, maar nog geen aksie hierteen is geneem nie.

• Dan is daar natuurlik ook die ooreenkoms wat Minister van Energie Tina Joemat-Pettersson verlede jaar met die Russe gesluit het teen ‘n kontrakbedrag van R1 triljard, wat skynbaar meer is as die totale jaarlikse be- groting van die SA staatskas.

• Die verliese wat Eskom ly a.g.v. onwettige kragaftapping en kabeldiefstal, is geweldig, met betroubare syfers moeilik bekombaar.

• Dit blyk ook dat die hoof kantoor van Eskom onder sg. Exercise Breaking Dawn ‘n inoefening gehou het sou dit gebeur dat die krag- netwerk totaal in duie stort.

• Ekonome reken dat beurtkrag die land tans tussen R20 miljard en R60 miljard per maand kos.

Die aanduidings is dat indien Eskom sou platval, dit minstens twee weke sou duur voor- dat dit naastenby weer in bedryf sou wees. Wat die geval ookal mag wees, dit is duidelik dat, soos een kommentator opmerk, die Eskom- krisis die grootste bedreiging is wat SA die afgelope 100 jaar in die gesig gestaar het. Dit is egter logies om tot die gevolgtrekking te kom dat die Eskom-krisis kunsmatig is en dat volkome menslik-rehabiliteerbaar is. In geheel gesien, lê die sentrale oplossing waarskynlik in grootskaalse privatisering van energieverskaffing in SA.

Dit is teen hierdie agtergrond dat die ge- wone landsburger hom- of haarself - indivi- dueel en groepsgewys - vir die toekoms moet

Kommer bestaan oor die teenwoordigheid, invloed en werklike bedoelinge van die snelgroeiende aantal Chinese in Suid-Afrika, tans betroubaar beraam op minstens 350 000, hoewel die getal in werklikheid meer as 0,5 miljoen kan wees.

Nie slegs is groot getalle Chinese in die stedelike komplekse van die land aanwesig nie,maar daar is tans haas geen plattelandse dorpie sonder Chinese winkels en handelaars nie, veral in die Vrystaat.

Dit is welbekend dat China aktief sy teenwoordigeheid en ekonomiese betrokkenheid op die vasteland van Afrika bevorder, maar dat dit veral sy oog het op Suid-Afrika as die voorste ekonomie op die vasteland met die mees gevestigde infrastruktuur. Op politieke gebied bestaan hartlike samewerking tussen die huidige SA regering en die bewindhebbers in Beijing.

Voortspruitend hieruit het China die grootste handelsvennoot van SA geword met tweerigting handelsverkeer wat vanaf reeds 2012 tot 2013 met 32% gespring het vanaf R205 miljard tot R270 miljard. Dit sluit in groot wedersydse beleggings, bv. Chinese maatskappye wat mynmaatskapppye in SA gekoop het, 'n Chinese bankgroep wat 20% aandeel in Standard Bank gekoop het, Naspers wat 'n groot aandeel in die Chinese Internetmaatskappy Tencent het, ens.

China soek veral grondstowwe en minerale by SA, terwyl van hier af op massiewe skaal Chinese vervaardigde verbruikersgoedere ingevoer word.

Hoewel die geskiedenis van Chinese in SA oor die afgelope 150 jaar strek, toon 'n Franse studie wat gepubliseer is op die webwerf www.remi.revues.org hoedat veral sedert die laat negentigerjare en in hierdie eeu migrasiegolwe vanaf China na SA plaasgevind het. Nadat in die sewentiger- en tagtigerjare heelwat burgers van Taiwan na SA gekom het, het hulle getalle weer gekrimp en het die groot stroom Chinese vanaf die vasteland gekom.

Die Franse verslag wys in besonder patrone uit van vestiging van Chinese op Vrystaatse plattelandse dorpe. Baie van hierdie Chinese kom vanaf die mindergegoede en plattelandse provinsie Fujian en dikwels kom hulle die land onwettig vanafbuurstate binne.

Chinese word in SA in terme van die nuwe rassewetgewing van die huidige regering geklassifiseer as "swart" en daarom is hulle nie onderhewig aan voorskrifte vir swart ekonomiese bemagtiging nie. Voorts bestaan in die praktyk twyfel oor die mate waarin Chinese sakelui BTW en ander SA belasting betaal.

Huidiglik is die groot nuus die bouwerk wat begin is aan die reuse Chinese stad op 1 600 ha by Modderfontein aangrensend aan Sandton. Hierdie grond is deur 'n Chinese konglomeraat gekoop en tans is 300 residensiele eenhede en 'n uitgebreide straat- en padnetwerk besig om gestalte aan te neem. Volgens beplanning gaan daar uiteindelik voorsiening gemaak word vir 30 000 gesinne en 20 000 werksgeleenthede. Volgens die hoofoperasionele beampte van die ontwikkelingsmaatskappy, Zendai South Africa, Du Wendui, is dit 'n 10 tot 15 jaar projek, met die doel om die Manhattan van Afrika tot stand te bring. "Dit gaan die toekomstige hoofstad van Afrika word," word Wendui aangehaal. Die projek sluit in 'n sentrale sakekern, hospitaal en mediese fasiliteite, 'n biblioteek, uitgebreide ontspanningsgeriewe, kerke, ens.

Zendai Africa word in die projek in vennootskap bygestaan deur PCCW Global, die Hong Kong-gebaseerde afdeling van multinasionale telekommaatskappy HKT dit is en die mikpunt om die hele projek tegnologies op 'n uiters gevorderde vlak te laat funksioneer. Verder word berig dat Edenvale wat aan Modderfontein grens, reeds krioel van Chinese met uithangborde slegs in Chinees, terwyl Cyrildene, 'n klipgooi weg, ook reeds as 'n Chinese voorstad bestempel word.

Terwyl daar ook positiewes is in verhoudinge met China en Chinese nie geëtiketteer wil word nie, bestaan daar twyfel oor die werklike bedoelinge van die Kommunistiese regering in China, veral met die SA regering wat kwesbaar is vanwee wydverspreide korrupsie.

In buurstate soos Zimbabwe is die Chinese ook al deeglik ingegrawe, terwyl onderhandelinge aan die gang is met Angola en Namibie oor vlootbasisse vir China aan die Atlantiese kus. Twee eeue gelede het Napoleon gese, in Afrikaans aangehaal: "China is 'n slapende reus; laat haar slaap, want as sy wakker word, gaan sy die wereld roer." China is nou reeds geruime tyd wakker en kennelik besig om die wereld te roer, ook in SA.

Ditsem Nuus het ‘n kort video laat maak oor Projek Opstaan wat die koerant sedert 2011 bedryf onder behoeftige kinders, hoofsaaklik blank, woonagtig te Erlichpark, Bloemfontein. Die video op Youtube kan gesien word by hierdie skakel. www.youtube.com/watch?v=mM2up6Rlr5o

In ‘n mediaverklaring sê die Nasionale Konserwatiewe Party dat in samewerking met Miljoen stemme vir Steve alle organisasies, besighede en individue genooi word om ‘n Eenheidsberaad op 25 Februarie 2017 by die NG Kerk h/v Dickensonlaan en Trumperstraat, Waverley, Pretoria, by te woon.

Die mediaverklaring lui voorts soos volg: “Dit het nou noodsaaklik geraak dat op alle gebiede eenheid bereik moet word, daar is baie duplisering van aksies en dat organisasies nou eerder onder een sambreel hulle take moet verrig om ons Afrikanervolk weer op te hef. Dit kan die volgende insluit maar nie beperk daartoe nie.: Die strukturering van ‘n oorkoepende liggaam en hoe dit bereik kan word / Planne beraam om ons volk te herenig / Ons volk beveilig en eiendom beskerm / Maniere ondersoek om ons volk op te hef, insluitende selfhelp en werkskepping / Moedertaalonderwys en –onderrig / Selfbeskikking en hoe dit bereik kan word.” Daar sal ook ʼn bywoningregister wees met ‘n registrasiefooi van R100, wat ‘n vingerete en basiese skryfbehoeftes insluit. Registrasievorms is beskikbaar by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. Vir meer besonderhede, kontak Trevor Stumke by 012 546 7370 ofHierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

In ‘n mediaverklaring sê die Nasionale Konserwatiewe Party dat in samewerking met Miljoen stemme vir Steve alle organisasies, besighede en individue genooi word om ‘n Eenheidsberaad op 25 Februarie 2017 by die NG Kerk h/v Dickensonlaan en Trumperstraat, Waverley, Pretoria, by te woon. Die mediaverklaring lui voorts soos volg: “Dit het nou noodsaaklik geraak dat op alle gebiede eenheid bereik moet word, daar is baie duplisering van aksies en dat organisasies nou eerder onder een sambreel hulle take moet verrig om ons Afrikanervolk weer op te hef.

Dit kan die volgende insluit maar nie beperk daartoe nie.: Die strukturering van ‘n oorkoepende liggaam en hoe dit bereik kan word / Planne beraam om ons volk te herenig / Ons volk beveilig en eiendom beskerm / Maniere ondersoek om ons volk op te hef, insluitende selfhelp en werkskepping / Moedertaalonderwys en –onderrig / Selfbeskikking en hoe dit bereik kan word.” Daar sal ook ʼn bywoningregister wees met ‘n registrasiefooi van R100, wat ‘n vingerete en basiese skryfbehoeftes insluit. Registrasievorms is beskikbaar by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. Vir meer besonderhede, kontak Trevor Stumke by 012 546 7370 ofHierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

Op 14 Februarie het Syngenta hul jaarlikse Grain Academy vir vanjaar by Riviera on the Vaal in Vereeniginggeloods as ʼn leierskapontwikkelingsprogram vir jong kommersiële produsente landswyd. In vennootskap met die Universiteit van die Vrystaat se Sakeskool en met die ondersteuning van Graan SA, is die program vir 2017 baie sterker gefokus op leierskap vir beter prestasie in die landbouwêreld. Vanjaar is die fokus meer op die kuns van leierskap, maar ook op innerlike vervulling en die positiewe impak wat dit op 'n landbousaak het. Die Grain Academy program teiken elke jaar 'n klein groepie invloedryke produsente wat die voortou kan neem met die konsep van slimboerdery – 'n konsep wat die status quo uitdaag. Hierdie jaar spog die program met ses vroueprodusente – 'n merkwaardige opwaartse neiging wat in die landbou gesien word. Vir meer besonderhede, volg bostaande skakels of besoek Grain Academy op Facebook. Navrae kan ook gerig word aan Isadora Isaacs van Idea Engineers by 011 803 0030 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

Op 14 Februarie het Syngenta hul jaarlikse Grain Academy vir vanjaar by Riviera on the Vaal in Vereeniginggeloods as ʼn leierskapontwikkelingsprogram vir jong kommersiële produsente landswyd. In vennootskap met die Universiteit van die Vrystaat se Sakeskool en met die ondersteuning van Graan SA, is die program vir 2017 baie sterker gefokus op leierskap vir beter prestasie in die landbouwêreld. Vanjaar is die fokus meer op die kuns van leierskap, maar ook op innerlike vervulling en die positiewe impak wat dit op 'n landbousaak het. Die Grain Academy program teiken elke jaar 'n klein groepie invloedryke produsente wat die voortou kan neem met die konsep van slimboerdery – 'n konsep wat die status quo uitdaag. Hierdie jaar spog die program met ses vroueprodusente – 'n merkwaardige opwaartse neiging wat in die landbou gesien word. Vir meer besonderhede, volg bostaande skakels of besoek Grain Academy op Facebook. Navrae kan ook gerig word aan Isadora Isaacs van Idea Engineers by 011 803 0030 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

Op 13 Januarie is Hannes Kidson en sy vrou Ester, albei 69 jaar, wreedaardig vermoor op hul plaas Oortjies tussen Jachtfontein en Westonaria. Ester, wat onlangs ‘n heupvervanging ondergaan het en in ‘n rolstoel was, se keel is afgesny, terwyl Hannes in sy werkstoor gevind is, ook met sy keel afgesny. Hul lyke is omstreeks 15:30 die middag deur hul plaaswerkers gevind, wat aan die Polisie gesê het dat lone die dag uitbetaal is en dat roof moontlik, volgens hulle, die motief kon wees. Geen inhegtenisname is sover bekend, tot op datum gedoen nie. Verlede jaar was daar volgens TLU SA 72 plaasmoorde in die land.

Op 13 Januarie is Hannes Kidson en sy vrou Ester, albei 69 jaar, wreedaardig vermoor op hul plaas Oortjies tussen Jachtfontein en Westonaria. Ester, wat onlangs ‘n heupvervanging ondergaan het en in ‘n rolstoel was, se keel is afgesny, terwyl Hannes in sy werkstoor gevind is, ook met sy keel afgesny. Hul lyke is omstreeks 15:30 die middag deur hul plaaswerkers gevind, wat aan die Polisie gesê het dat lone die dag uitbetaal is en dat roof moontlik, volgens hulle, die motief kon wees. Geen inhegtenisname is sover bekend, tot op datum gedoen nie. Verlede jaar was daar volgens TLU SA 72 plaasmoorde in die land.

‘n Mediaverklaring van die VF Plus lui soos volg: “Tydens die afgelope ‘spesiale raadsvergadering’ gehou op 16 Januarie 2017 in die Ventersdorp/Tlokwe 405 Stadsraad, het die ANC dit duidelik gemaak dat druk eerder op besighede en boere geplaas gaan word om op te dok vir agterstallige Eskom-skuld. Die burgermeester het die huidige Eskom/Ventersdorp kwessie met ʼn huwelik vergelyk: ‘you (Potchefstroom) married a poor husband (Ventersdorp), you can’t just divorce him… you help him..’

Tans word kennisgewings (slegs ±50 per dag as gevolg van interne arbeidskwessies) aan omtrent 241 besighede en 1 854 boere uitgestuur om alle agterstallige munisipale rekenings op datum te bring voor 1 Februarie 2017 en indien nie sal elektrisiteitstoevoer opgeskort word. Dít is ten spyte van die feit dat meer as 1 000 munisipale rekeninge in Ventersdorp navrae/probleme het wat R4.7miljoen beloop. Verder is R9.7 miljoen verskuldig deur 1 556 individue wat in buurte om Ventersdorp woonagtig is. Staatsinstansies is tans R11.1 miljoen verskuldig aan die munisipaliteit vir kraglewering. Die totale agterstallige bedrag verskuldig aan Eskom (sonder rente) beloop tans R47 968 322.32. Ventersdorp se vorderingskoers van Desember 2016 was minder as 30%.”

‘n Mediaverklaring van die VF Plus lui soos volg: “Tydens die afgelope ‘spesiale raadsvergadering’ gehou op 16 Januarie 2017 in die Ventersdorp/Tlokwe 405 Stadsraad, het die ANC dit duidelik gemaak dat druk eerder op besighede en boere geplaas gaan word om op te dok vir agterstallige Eskom-skuld. Die burgermeester het die huidige Eskom/Ventersdorp kwessie met ʼn huwelik vergelyk: ‘you (Potchefstroom) married a poor husband (Ventersdorp), you can’t just divorce him… you help him..’

Tans word kennisgewings (slegs ±50 per dag as gevolg van interne arbeidskwessies) aan omtrent 241 besighede en 1 854 boere uitgestuur om alle agterstallige munisipale rekenings op datum te bring voor 1 Februarie 2017 en indien nie sal elektrisiteitstoevoer opgeskort word. Dít is ten spyte van die feit dat meer as 1 000 munisipale rekeninge in Ventersdorp navrae/probleme het wat R4.7miljoen beloop. Verder is R9.7 miljoen verskuldig deur 1 556 individue wat in buurte om Ventersdorp woonagtig is. Staatsinstansies is tans R11.1 miljoen verskuldig aan die munisipaliteit vir kraglewering. Die totale agterstallige bedrag verskuldig aan Eskom (sonder rente) beloop tans R47 968 322.32. Ventersdorp se vorderingskoers van Desember 2016 was minder as 30%.”

Sedert die begin van die jaar het sowat 19 verskillende verwoestende veldbrande in die Wes-Kaap na raming sowat 50 000 ha waardevolle weiveld, landerye, wingerde, huise, geskiedkundige geboue en vee verwoes met die totale skade op hierdie stadium geskat op honderde miljoen rand. Dorpe en distrikte wat deurgelooop het, sluit o.m. in Paarl, Caledon, Overberg, Somerset-Wes, Drakenstein en selfs tot by Stilbaai en o.a. het die Calais Wynlandgoed in die slag gebly, terwyl ook Oryx helikopters ingespan is om te help met brandbestryding. Talle mense het vreesbevange uit hul huise gevlug, maar genadiglik was daar nog geen menselewensverlies nie. Dringende gebedsgroepe is landswyd gestig en teen gister het reën begin uitsak in die streek en het dit gelyk asof die brande onder beheer gekom het. Getuienisse van inwoners doen op sosiale media die rondte van huise en mense wat eenvoudig wonderbaarlik gespaar is. Die tragiek van die brande is egter dat daar oorvloed van ooggetuienis is dat die brande opsetlik gestig is – feite wat deur Wes-Kaap Landbou gestaaf word.

Sedert die begin van die jaar het sowat 19 verskillende verwoestende veldbrande in die Wes-Kaap na raming sowat 50 000 ha waardevolle weiveld, landerye, wingerde, huise, geskiedkundige geboue en vee verwoes met die totale skade op hierdie stadium geskat op honderde miljoen rand. Dorpe en distrikte wat deurgelooop het, sluit o.m. in Paarl, Caledon, Overberg, Somerset-Wes, Drakenstein en selfs tot by Stilbaai en o.a. het die Calais Wynlandgoed in die slag gebly, terwyl ook Oryx helikopters ingespan is om te help met brandbestryding. Talle mense het vreesbevange uit hul huise gevlug, maar genadiglik was daar nog geen menselewensverlies nie. Dringende gebedsgroepe is landswyd gestig en teen gister het reën begin uitsak in die streek en het dit gelyk asof die brande onder beheer gekom het. Getuienisse van inwoners doen op sosiale media die rondte van huise en mense wat eenvoudig wonderbaarlik gespaar is. Die tragiek van die brande is egter dat daar oorvloed van ooggetuienis is dat die brande opsetlik gestig is – feite wat deur Wes-Kaap Landbou gestaaf word.

In een van die sterkste uitsprake nóg oor rassekwotas het die Appèlhof op 2 Desember 2016 bevind dat rassekwotas ongrondwetlik en irrasioneel is. Dit was in ‘n saak waarin die Minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling en die Meester van die Hooggeregshof die appèllante was, terwyl Solidariteit, verskeie verenigings wat namens besorgde insolvensiepraktisyns opgetree het en die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) die respondente was. Die saak het gehandel oor ʼn beleid oor die aanstelling van insolvensiepraktisyns wat die Minister Februarie 2014 in die Staatskoerant gepubliseer het en wat erge bepalings bevat het oor onbillike kwotas vir verskillende rasse in die werksplek. In reaksie sê Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit: “Dit is ʼn baie ernstige aanklag teen ʼn regering wat wil hê dat rassisme deur wetgewing tot misdaad verklaar moet word.” In hul uitspraak het regters Mathopo, Mpati, Swain en Van der Merwe bevind dat hierdie beleid en stelsel ongrondwetlik en irrasioneel is en het dit onwettig en ongeldig verklaar. ʼn Kostebevel is teen die Minister en die Meester.”

In een van die sterkste uitsprake nóg oor rassekwotas het die Appèlhof op 2 Desember 2016 bevind dat rassekwotas ongrondwetlik en irrasioneel is. Dit was in ‘n saak waarin die Minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling en die Meester van die Hooggeregshof die appèllante was, terwyl Solidariteit, verskeie verenigings wat namens besorgde insolvensiepraktisyns opgetree het en die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) die respondente was. Die saak het gehandel oor ʼn beleid oor die aanstelling van insolvensiepraktisyns wat die Minister Februarie 2014 in die Staatskoerant gepubliseer het en wat erge bepalings bevat het oor onbillike kwotas vir verskillende rasse in die werksplek. In reaksie sê Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit: “Dit is ʼn baie ernstige aanklag teen ʼn regering wat wil hê dat rassisme deur wetgewing tot misdaad verklaar moet word.” In hul uitspraak het regters Mathopo, Mpati, Swain en Van der Merwe bevind dat hierdie beleid en stelsel ongrondwetlik en irrasioneel is en het dit onwettig en ongeldig verklaar. ʼn Kostebevel is teen die Minister en die Meester.” 

In ‘n mediaverklaring sê die Vereninging van Regslui vir Afrikaans (VRA): “Dit het tot ons kennis gekom dat die National Forum wat tans aandag gee aan die samestelling van die Legal Practice Council (LPC) wat kragtens die Legal Practice Act 28 van 2014 tot stand moet kom, oorweeg om by die Minister van Justisie aan te beveel dat die LPC ooreenkomstig streng ras- en geslagskwotas saamgestel moet word. Terwyl ons van mening is dat die samestelling van nasionale liggame soos die toekomstige Legal Practice Council die demografie van die land moet verreken, is ons sterk gekant teen die idee dat ʼn rasse- of enige ander kwota as beginsel aangewend word in die samestelling en verkiesing van die LPC. Sodanige kwotastelsel is klaarblyklik strydig met die Wet self en met die Grondwet en druis in teen die vrye uitoefening van keuse in ʼn demokratiese verkiesing. Instede daarvan behoort ʼn gesonde en buigsame formule eerder as gewraakte kwotas aangewend te word.” Vir meer besonderhede, kontak Tiaan van Dyk van die VRA by 082 825 8876.

In ‘n mediaverklaring sê die Vereninging van Regslui vir Afrikaans (VRA): “Dit het tot ons kennis gekom dat die National Forum wat tans aandag gee aan die samestelling van die Legal Practice Council (LPC) wat kragtens die Legal Practice Act 28 van 2014 tot stand moet kom, oorweeg om by die Minister van Justisie aan te beveel dat die LPC ooreenkomstig streng ras- en geslagskwotas saamgestel moet word. Terwyl ons van mening is dat die samestelling van nasionale liggame soos die toekomstige Legal Practice Council die demografie van die land moet verreken, is ons sterk gekant teen die idee dat ʼn rasse- of enige ander kwota as beginsel aangewend word in die samestelling en verkiesing van die LPC. Sodanige kwotastelsel is klaarblyklik strydig met die Wet self en met die Grondwet en druis in teen die vrye uitoefening van keuse in ʼn demokratiese verkiesing. Instede daarvan behoort ʼn gesonde en buigsame formule eerder as gewraakte kwotas aangewend te word.” Vir meer besonderhede, kontak Tiaan van Dyk van die VRA by 082 825 8876.

Dit blyk dat ná nege jaar is die veroordeelde dronkbestuur-regter Nkola Motata, steeds met volle salaris op spesiale verlof en kos hy die belastingbetaler reeds byna R14 miljoen. Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste Michael Masutha het hierdie inligting verstrek in antwoord op ʼn Parlementêre vraag van die VF Plus. Motata is in 2009 in die Johannesburgse Hooggeregshof skuldig bevind op ʼn aanklag van dronkbestuur en is gevonnis tot ʼn boete van R20 000 of 12 maande gevangenisstraf. Dit blyk voorts dat die regsproses teen Motata steeds nie afgehandel is nie en dit die afgelope nege jaar uitgerek is met verskeie regsaksies van die geskorste regter oor tegniese regsaspekte. Die aangeleentheid dien tans voor die Regterlike Gedragstribunaal. 

Bladsy 91 van 97
Go to top