►Voorspoedige 2020 | Ditsem Nuus kantoor weer oop | Teken in op die DitsemBlits vir daaglikse Nuushooftrekke en weeklikse Nuuskommentaar►

Erkenning van blanke bydrae in SA

In die gewone handel en wandel, in die media en op sosiale media, in gemeenskapsorganisasies en selfs in die Parlement is daar opmerklike groeiende aandrang op na behore erkenning van die bydrae van die blanke tot die ontwikkeling van Suid-Afrika. Gelyklopend hiermee word toenemend die mening uitgespreek dat die blamering van blankes vir alles wat verkeerd was en is omtrent SA, misplaas is, dat dit uit verband geruk word en dat dit merendeels kwaadwillig is. Dit is die bevinding waartoe Ditsem Nuus gekom het ná 'n wydlopende evaluasie van politieke en burgerlike kommentaar die afgelope vyf maande van jaar. Dit is duidelik dat daar 'n kentering kom in die openbare mening in die land, soos blyk uit die skerper uitsprake en sterker optredes van burgerlike organisasies soos AfriForum, Solidariteit, Fedsas, AgriSA, TLU SA, die SARK, ens., asook van die VF Plus in die Parlement. Dit word egter ook gesien in uitsprake en standpuntinnames in swart en bruin geledere, veral teen die agtergrond van die ongelooflike korrupsie van die ANC-regering, staatskaping en die internasionale rommelstatus aan die land toegeken. Daar kom kennelik 'n tendens na vore dat die bydrae wat die blanke gelewer het en steeds lewer, 'n hoeksteen kan vorm in die toekomstige heropbou van SA. 'n Verbete anti-blanke gevoel heers natuurlik steeds vanuit radikale swart kant wat, gesteun deur bepaalde media segmente, sg. “white monopoly capital” brandmerk as die groot sondebok vir alles wat “sleg” is in die land en daarom word aangedring op “radical economic transformation”. Desondanks hierdie situasie het Ditsem Nuus in sy ondersoek bevind dat die volgende realiteite soos 'n paal bo water staan en dat daar toenemende aandrang is dat dit onomwonde as die feite gestel word: • Blankes het nog nooit grond van swartes gesteel nie. Met hul aankoms in 1652 aan die suidpunt van Afrika het Jan van Riebeeck en sy geselskap slegs enkele nomadiese Hottentotte aangetref en die eerste kontak met swartmense was eers omstreeks 1770 toe Trekboere die Xhosas in die Amatolavalleie teëgekom het – 130 jaar later. Van daar af is elke keer waar nie-onbewoonde grond beset is, grond per formele ooreenkoms met geld of beeste gekoop. In die binneland het die Voortrekkers in die 19de eeu tussenbeide getree in die bloedige Mfecane wat Shaka en Silkaats gevoer het en wat die lewens van 1-2 miljoen swart mense geëis het. Was dit nie vir die selfverdedigingsveldslae van Vegkop 1836 en Bloedrivier 1838 nie, was die Voortrekkers deel van hierdie statistiek. • Blankes het geen besittings van swart mense gesteel nie. Die blanke het met sy landing aan Kaappunt die wiel, die alfabet en die Bybel met sy beskawingsnorme gebring. Hier te lande was geen geskrifte, geboue, infrastruktuur of vorme van versorging en ontwikkeling nie. • Die blanke is nie 'n kolonialis nie. Die voorsate van die Afrikaner was van diverse Europese afkoms en het hier te lande ontwikkel as die wit stam van Afrika, het die naam Afrikaner aangeneem en het hul taal Afrikaans na die vasteland vernoem. Trouens, hul geskiedenis is deurweef met bloedige weerstand teen gewelddadige Britse kolonialisme en imperialisme. • Die blanke beskik oor bewese kundigheid en produktiwiteit. Blankes in SA het in sowat 200 jaar tussen 1790 en 1990 die leiding geneem om 'n land met wêreldklas infrastruktuur, voedselproduksie, nywerhede, mynbou en regeringstrukture te ontwikkel – die voorste staat op die vasteland van Afrika. • Daar was 'n groot verskil tussen afsonderlike ontwikkeling en “apartheid”. Afsonderlike ontwikkeling soos geïmplementeer vanaf 1958-1966 het behels die ontwikkeling van onafhanklike state vir swart bevolkingsgroepe in SA met hul eie regerings op hul eie tradisionele grondgebiede. Met die sluipmoord op dr. Hendrik Verwoerd en die rampspoedige bewindsaanvaarding van John Vorster is hierdie beleid verknoei tot 'n onhoudbare politieke stelsel wat uiteindelik in 1994 uitgeloop het op swart meerderheidsregering in 'n unitêre staat. Die res is geskiedenis. • Suid-Afrika het in die tweede helfte van die 20ste eeu 'n bloeitydperk beleef. In die sestigerjare het die BBP teen 6% gegroei, inflasie was 2% en werkloosheid was 5%. Die land het meer elektrisiteit as Italië geproduseer, net soveel ru-staal as Frankryk, meer koring as Kanada, meer wol as die VSA, meer wyn as Griekeland en meer vis as Brittanje. In hierdie dekades het Sasol, Yskor, Eskom e.a. mylpale tot stand gekom. • Blankes, in besonder die Afrikaner, het nie swartes verdruk soos dikwels uitgemaak word nie. Die volgende enkele syfers, wat verkeerd bewys staan te word, spreek vir sigself: Vanaf 1955 tot 1984 het die aantal swart skoliere toegeneem van 35 000 tot 1 096 000, terwyl daar in 1985 vyf swart universiteite en 28 inrigtings vir hoër onderwys vir swartes was; Soweto het 365 skole gehad teenoor 229 in Pretoria; en tussen 1962 en 1972 terwyl die VN $298 miljoen gespandeer het op onderontwikkelde lande, het Suid-Afrika in dieselfde tydperk $558 miljoen op die ontwikkeling van swart tuislande bestee. Hierdie is slegs enkele feite waaroor daar sterk mening is dat dit vir die hede en toekoms in berekening gebring moet word, terwyl terselfdertyd drastiese veranderinge moet kom t.o.v. hedendaagse werklikhede soos die volgende: • Opgehou word om die verlede van veral die Afrikaner te kriminaliseer. • Weggedoen word met institusionele “apartheid” en dat in plaas daarvan blankes in die land soos eersteklas burgers behandel word. • Miljarde in belastinggeld wat van blankes geïn word, nie vir swart ekonomiese bemagtiging tot ontmagtiging van blankes aangewend word nie. • Die huidige realiteit van swart op wit misdaad en omgekeerd onder oë gesien word. • Die blanke burgers van die land in alle opsigte ingevolge die Grondwet volle geleentheid gegun word om hul bydrae te maak tot die ontwikkeling van die land met sy enorme potensiaal.
Gradeer die artikel
(1 Vote)

1 comment

  • RDV Pienaar - Vrydag, 23 Junie 2017

    Die artikel "Erkenning van blanke bydrae in SA" is 'n baie goeie opsomming van wat hier oor die laaste 365 jaar gebeur het. Ek het die laaste 88 jaar daarvan meegemaak. Na die depressie en WOII het Suid-Afrika, die Afrikaner en Afrikaans uit as opgestaan en geblom. Die armblanke vraagstuk het soos mis voor die son verdwyn, die ekonomie het floreer, en werkloosheid was minimal. Van Republiekwording tot die opstande by Sharpville was Suid-Afrika 'n wonderlike land om in te woon. In alle opsigte was sy infrasruktuur vergelyklik met die van die Europese lande. Die tuisland-beleid sou gewerk het as meer fabrieke in die tuislande gevestig was in plaas van op die grens van die blake gebiede. Die grootste foute wat die NP gemaak het was om die bruin-stem van die kieserslys te verwyder en om Afrikaans as onderigmedium in swart skole af te dwing.

    Report

Lewer kommentaar

Vul al die vereiste velde in (*)

Go to top