►Voorspoedige 2020 | Ditsem Nuus kantoor weer oop | Teken in op die DitsemBlits vir daaglikse Nuushooftrekke en weeklikse Nuuskommentaar►

Terwyl meer as 10% van Gauteng-inwoners Afrikaans as eerste taal gebruik, is daar sedert 2014 uit die 52 nuwe skole wat in die provinsie gebou is, slegs een wat Afrikaans as onderrigmedium bied. Slegs sewe van die nuwe skole bied onderrig in tale anders as Engels.

Hierdie toedrag van sake weerspieël die vyandigheid van die LUR vir Onderwys in Gauteng, Panyaza Lesufi, jeens Afrikaanse skole en onderrig in Afrikaans in enige skool, soos wel deeglik geblyk het uit die omstrede Hoërskool Overvaal in Vereeniging vroeër vanjaar.

Die maatskappy Stadio, wat 'n filiaal is van Curro Holdings van private skolefaam, het aangekondig dat hul beplanning in gevorderde stadium is om 'n universiteit met volwaardige kampus op 7,8 ha grond in Phesantekraal by Kaapstad te bou. Konstruksie begin in Maart 2019 en die universiteit sal na verwagting sy deure in Februarie 2021 open met akkommodasie vir 5 000 studente.

Die universiteit gaan o.a. kursusse in opvoeding, die handel, regte en kreatiewe bedrywe aanbied en volgens uitvoerende hoof dr. Chris van die Merwe word beoog om die inrigting uiteindelik uit te brei na 'n “multiversiteit” vir 100 000 studente met onderrig óf op kampus of afstandsonderrig. Stadio is reeds geakkrediteer om 'n doktorsgraad in Administrasie (DBA) aan te bied, terwyl akkreditasie vir nog twee doktorsgrade afgewag word.

Ernstige bedenkinge word in sowel die hoofstroommedia as op sosiale media uitgespreek oor die nuwe Geskiedenis-leerplan vir skole wat Minister van Basiese Onderwys Angie Motshekga beplan om vanaf 2023 as verpligte vak te implementeer. Die aangeleentheid is in omstredenheid gedompel met 'n sterk gevoel van kommentators dat dit 'n plan is om slegs die ANC terroristiese geskiedenis aan skoliere op te dwing.

So bv. sê die SA Onderwysersunie (SAOU) in 'n mediaverklaring: “Die unie betreur die feit dat die georganiseerde professie nie deel was van die Ministeriële Geskiedenis Taakspan wat sy bevindinge aan Minister Motshekga op 31 Mei 2018 oorhandig het nie. Terwyl die minister haar tevredenheid uitgespreek het oor die gebalanseerde aard van die verslag, is die land volkome bewus daarvan dat die aanvanklike opdrag om die bestaande geskiedenissillabus in skole te ondersoek en hervorm, voortspruit uit 'n ANC- kongresbesluit.

“Ten spyte van die minister se onderskeid tussen 'n 'politieke' geskiedenis en 'n 'politiek gedrewe' geskiedenis, vind die SAOU dit onverklaarbaar dat die verteenwoordigers van die mense wat die nuwe geskiedenissillabus in die klaskamers moet implementeer - die Georganiseerde Professie - nie in die aanvanklike navorsing betrokke was nie. Dit is ironies dat die vak Lewensoriëntering, wat tot op datum as sentraal tot die onderwyskurrikulum beskou is en dus basies onaantasbaar is, nou oorweeg word vir verandering in die VOO-fase om Geskiedenis as verpligte vak te akkommodeer .

“Ten spyte van alle oortuigings dat dit nie polities gemotiveerd is nie, het die saak van 'n nuwe Geskiedenis-kurrikulum in skole sy ontstaan in 'n besluit van die regerende party en hopelik sal die nuwe sillabus as dit uiteindelik geformuleer word, nie 'n 'politieke geskiedenis' wees soos die geval in Zimbabwe nie.”

Vir meer besonderhede, kontak Ted Townsend by 012 426 0927 of 076 401 0342.

In hul reaksie sê die VF Plus: “Die verslag van Minister Motshekga noem ook dat die huidige geskiedenis-sillabus herskryf moet word om dit meer ‘Afrika-gesentreerd’ te maak, want tot nou is dit te ‘Eurosentries’. Hierdie metode om die ANC-regering se retoriek, ideologie en propaganda onder die jeug te versprei, is niks anders nie as nog 'n stap nader aan 'n Marxistiese staat wat aan Stalin herinner.”

‘n Organisasie, die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON), is gestig met die doel om ‘n network van bekostigbare private Afrikaanse skole te bou. Van die vennote van die AON sluit in Solidariteit, Helpende Hand, Fedsas, die Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO), SAOU en die ATKV.

Volgens woordvoerders van die AON gaan dit nie primêr om blank nie maar om te verseker dat Afrikaanssprekende kinders skoolonderrig in hul moedertaal ontvang. ‘n Konsultant is aangestel om ‘n kosteberaming te doen oor hoeveel dit gaan kos om sulke skole te bou. Wat finansiering betref, is die plan om beleggers te nader.

Die Gauteng LUR vir Onderwys Panyaza Lesufi het pas die doelpale verskuif in sy missie om Afrikaanse skole in die provinsie te vernietig. Hy het naamlik eensydig aangekondig dat die registrasiestelsel vir graad 1 en graad 8 leerlinge vir 2019 aangepas word sodat taal geen faktor meer is nie. Hy het gesê ouers moet aansoek doen by die naaste skool aan hul huis of werk en dat dit nie saak maak wat die taalbeleid van die skool is nie.

Volgens die VF Plus dek Lesufi weer die tafel vir openbare geweld by skole en is hy besig om moedertaalonderrig uit skole te forseer en pleeg hy daardeur nie net ‘n gruwelike daad teen Afrikaans nie, maar teen alle amptelike landstale van die land. Daarom gaan die VF Plus hom aankla in terme van artikel 135 van die Grondwet, gelees saam met Bylae 2 artikel 5, nl. dat hy artikel 29 van die Grondwet geminag het. 

Laasgenoemde artikel stel dit duidelik dat elkeen die reg het om in openbare onderwysinstellings onderwys te ontvang in die amptelike taal of taal van eie keuse waar daardie onderwys redelikerwys doenlik is. Lesufi het ook die gedragskode van ampsbekleërs in die Gautengse wetgewer oortree.

Die VF Plus in Gauteng wys in 'n mediaverklaring daarop dat hulle reeds in 2016 gewaarsku het dat leerlinge in skole handuit sal ruk en ‘n situasie sal skep waar jeugdiges volwassenes gaan hiet en gebied indien gedragskodes in skole in die slag sou bly. Inmiddels het Lesufi begin om gedragskodes by alle skole op te skort.

Nou het 'n verslag verskyn wat aandui hoe erg leerlinge in skole handuit ruk en dat te veel leerlinge reeds in ‘n staat van misdaad verval het. Luidens die verslag was ‘n totaal van 479 leerlinge betrokke by verskeie misdade soos die besit van onwettige middels en die handeldryf daarin, boelie en kuberboelie, aanranding van onderwysers of personeel, aanranding van leerlinge met die doel om ernstig te beseer, bedrog, besit van gevaarlike wapens, seksuele teistering, diefstal en poging tot moord.

 Die universiteit Akademia het op 11 April 2018 sy nuwe visuele identiteit onthul wat weerspieëlend is van die nuwe toekomsplanne van die instelling. Dit sluit in o.m. groter toegang tot gehalte onderrig in Afrikaans d.m.v. hoëtegnologie-onderrig.

Akademia, reeds sewe jaar oud beleef tans snelle groei en vooruitgang.

Met die nuwe visuele identiteit het Akademia ook nuwe kleure aangeneem, nl. vlootblou en brons, wat onderskeidelik spreek van statigheid en die klassieke. Verder is die embleem ontwikkel om die strategiese rigting van die instelling simbolies te ondersteun – 'n A-simbool, ʼn diamant, ʼn olyfkrans en ʼn skild.

Die A-simbool verwys eerstens na die A van Akademia en tweedens daarna dat die instelling, Afrikaanse moedertaalonderrig bied; die diamant dui daarop dat die instelling deel van die Solidariteit Beweging vorm; die skild verteenwoordig tradisie en standvastigheid; terwyl die olyfkrans Christenskap simboliseer en na die Griekse tydperk verwys waaruit die klassieke universiteitswese ontstaan het.

Hierdie simbole word saamgevat in ʼn sirkel om aan te toon dat die onderskeie elemente nie in isolasie bestaan nie, maar as ʼn eenheid funksioneer. Die Latynse treflyn Ad futurum per fontes verwys daarna dat Akademia sy oorsprong vind in die Westers-Christelike beskawing.

Vir meer besonderhede, besoek www.akademia.ac.za.

Altesaam 61 275 individue, waarvan 2 116 voornemende ouers, 5 147 studente, 4 724 ouers van huidige studente, 4 220 PUK-alumni en tientalle invloedryke Afrikaanssprekendes en 20 Afrikaanse organisasies is, het reeds ʼn enorme nee-stem uitgebring teen planne van die NWU Potch-kampus om sy taalbeleid ten nadeel van Afrikaans te verander. 

Ses keer meer persone het aan die konsultasieproses deelgeneem as wat deelgeneem het aan die konsultasie van die NWU oor die verandering sy handelsmerk en kleur. In ʼn verdere verwikkeling het die konvokasie van die NWU byna eenparig ʼn resolusie aanvaar waarvolgens die huidige taalbeleid waar Afrikaans en Engels primêre onderrigtale is, gesteun word. Daar is ook besluit dat die ontwikkeling van Sotho en Tswana as onderrigtale versnel moet word.

Die bewaargroep vra dat die huidige taalbeleid, wat erken word as een van die beste ter wêreld, behou word; dat die status van Afrikaans as primêre onderrigmedium so bly; dat daar geen afwatering van die taalaanbod geskied nie; en dat Afrikatale as volledige onderrigtale ontwikkel word. In verdure kommentaar sê die groep: “Die Afrikaanse gemeenskap is nie naïef oor die mooi woorde van veeltaligheid wat nou opklink nie. Tukkies, Kovsies en Maties het ons van alle naïwiteit in dié verband gestroop. 

“Hierdie poging van die NWU is nie die einde van transformasie nie, dit is die begin daarvan. Wat kan oorlê, is eise vir dekolonialisering, anargisme, die vernietiging van studentelewe en die radikale rassetransformasie van personeel en student.”

Vir meer besonderhede, kontak Connie Mulder van Solidariteit Navorsingsinstituut by 082 731 8381.

'n Selfverduidelikende mediaverklaring lui soos volg: “Honderde studente het verlede Donderdag in lang rye in gietende reën gestaan om die VF Plus as ‘n minderheidsregte-politieke party by die Universiteit van Pretoria te help registreer. Die boodskap hiermee is dat die tyd aangebreek het om terug te veg teen die vooroordeel, onverdraagsaamheid en die klimaat van rassespanning op kampus.

“Ons studente het ‘n behoefte aan ‘n veilige en stimulerende omgewing waar verskille gerespekteer word en dit nie ontaard in ‘n pynigende smeltkroes telkens wanneer studente van minderheidsgroepe die ANC en EFF aanvat oor hul haatspraak en rassistiese propaganda op kampus nie. Die volgende studente is eenparig verkies om die VF Plus Jeug op Tuks te verteenwoordig: Voorsitter  Daniel Viljoen / Onder-voorsitter Brendan Jordaan / Sekretaris Natasha Labuschagne / Tesourier Kyla-Marie Kraemer / Transformasie  Denine Rudolph.

“Ons missie is: Om te verseker dat toelating tot dié universiteit op meriete geskied / Dat die reg op moedertaalonderrig geprioritiseer en nie gedemoniseer word nie / Om te veg vir studente van minderheidsgroepe se reg tot kultuur- en godsdiensvryheid op kampus. Ons het vir te lank toegelaat dat radikale elemente ons tradisies en kultuur op universiteit onteien.”

Vir meer besonderhede, skakel Jean Kriek by 079 224 7321 of Daniel Viljoen by 072 432 3754.

In 'n mediaverklaring sê dr. Wynand Boshoff, VF Plus woordvoerder vir Onderwys o.m. soos volg: “Luidens mediaberigte het die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Gemeenskappe (CRL) gedreig om optrede teen De Goede Hoop-koshuis in Pretoria te bemiddel, indien dit nie self aksie kan neem nie.

“Navorsing oor multikulturele state wêreldwyd dui daarop dat stabiliteit verseker bevorder word as die staat minderheidsgroepe toelaat en selfs bystaan om onderwys- en ander instellings op te bou en in stand te hou, wat hul identiteit bevorder. Ook die VN het in 1976 en 1992 verklarings tot dié effek aangeneem. Daarom is artikels 181 en 235 oor dié aangeleentheid, deel van die SA Grondwet van 1996.

“Die SA regering, en in besonder die CRL, moet besef dat Afrikaners in die land is om te bly. Meer nog, dat die reg om die bevordering van etniese kultuur in instellings soos koshuise internasionaal aanvaar word, en in die Grondwet verskans word. Wat Afrikaners tans ervaar is niks minder nie as kulturele volksmoord.”

Dit blyk dat die taalbeleid van die Noordwes Universiteit onder skoot is, hoewel nog nie duidelik tot watter mate nie – aan die een kant t.o.v. die ontwikkeling van 'n nuwe taalbeleid vir die universiteit sê oorhoofse rektor Dan Kgwadi die bestaande meertalige beleid bly, maar aan die anderkant meen ingeligtes en sommige oud-studente dat moontlik die doodsklok vir Afrikaans by die universiteit kon gelui het.

Die universiteit het op 9 Maart 2018 aangekondig dat ʼn konsultasieproses oor die nuwe beleid van stapel gestuur gaan word, met sluitingsdatum vir insette op 31 Maart. Na beoog word sal die nuwe beleid reeds so vroeg as Junie 2018 aan die universiteitsraad voorgelê word.

In ‘n mediaverklaring sê dr. Dirk Hermann van Solidariteit en oud PUK: “Ons het wel toegang gehad tot ʼn beleidsdokument wat deur prof. Robert Balfour, Adjunk-vise-kanselier vir Onderrig en Leer, aan die Bestuurskomitee van die NWU voorgelê is en waarin gekonstateer word dat die onderrigtaal van die universiteit Engels moet wees – ook op die Potch-kampus.” Hermann sê voorts in ‘n mediaverklaring: “Ons moet reageer deur in ons duisende ‘nee’ te sê. Ons moet die universiteit se konsultasieproses voor ʼn groot toets te staan bring: As tienduisende mense ‘nee’ sê, gaan die universiteit steeds ‘ja’ sê? As hulle dit sou doen, kan die hele proses as irrasioneel bewys word. Dit kan die grootste Afrikaanse veldtog nóg vir Afrikaans wees.

“Die Afrikaanse gemeenskap moet ook besef dat ons in ʼn baie sterk posisie is om druk op die universiteit uit te oefen. ʼn Groot gedeelte van die universiteit se inkomste, wat insluit studentegeld, donasies en bemakings, is uit die Afrikaanse gemeenskap afkomstig. Sprekers van die taal moet nou die nodige selfvertroue aan die dag lê om die laaste openbare plek waar Afrikaans nog primêr op tersiêre vlak onderrig word, te verdedig.

“Die NWU se taalbeleid is groter as die NWU. Dit gaan nou oor ʼn taal wat veg vir die oorlewing van haar hoërorde- akademiese funksie wat oor ʼn tydperk van 100 jaar ontwikkel is. Dit is eenvoudig te kosbaar om bloot te laat vaar en niemand by die NWU het die reg om dit te weg te neem nie. Ons moet die NWU se konsultasieproses met ʼn stortvloed van nee-stemme tref.

“Die Afrikaanse gemeenskap is moeg van beloftes wat herhaaldelik verbreek word. ʼn Aggressiewe Engelse beleid word maar net telkens met mooiklinkende geurmiddels in die vorm van uitinge oor die akkommodering van Afrikaans en mooi konsulterende prosesse opgedis. Wat by Tukkies, Maties en Kovsies gebeur het, het die Afrikaanse gemeenskap van alle naïwiteit gestroop. By die NWU moet ons net eenvoudig sê: Nee!”

Bladsy 2 van 6
Go to top