Print this page

Tuisonderrig – nuwe hoop vir onderwys

Met die krisis in Suid-Afrika se onderwys waar talle kinders skool funksioneel ongeletterd klaarmaak, bied tuisonderrig 'n antwoord. Wat is Tuisonderrig, of Tuisskool soos meer algemeen bekend, egter?

'n Definisie geld as vertrekpunt, aangesien ‘n mens die groter visie beter verstaan wanneer eerder van TuisONDERRIG gepraat word as Tuisskool. Tuisonderrig is wanneer ouers hul kinders in hul eie huise akademies onderrig.

Ouers is voortdurend besig om hul kinders te onderrig en doen dit natuurlik voorskools deur die kind te ondersteun wanneer dit kom by die aanleer van nuwe vaardighede. Net so is daar tydens skoolgaande ouderdom bepaalde kinderontwikkelingsfases waardeur die kind gaan en waarvoor die ouer verantwoordelikheid kan neem sonder om dit aan skole oor te laat.

Met goeie ouerskap kan kinders dan juis meer omvattende onderrig ontvang wat terselfdertyd kan insluit uitstekende akademiese onderrig. Met tuisonderrig het ouers en kinders meer TYD vir baie ander dinge, hetsy sport, sakevernuf of verskeie ander lewensvaardighede.

Gevolglik kan dit wees dat tuisskolers juis soveel meer afgerond en lewensgereed voorberei kan word. ‘n Kind kan dus sy of haar spesifieke belangstelling(s) in diepte ontwikkel vir ‘n beter loopbaangrondslag en ook om tydsverkwisting te voorkom.

Die vraag is dus nie of tradisionele skool goed of sleg is nie, maar eerder: Wat is die beste vir die unieke individuele ontwikkeling van 'n kind? Kan skoolstelsels werklik hierdie konsep ondersteun, veral indien daarop gelet word dat skoolstelsels eintlik ontwerp is met ander doelwitte in gedagte?

So, is tuisonderwys dan beter? Daar is navorsing wat bevind het dat tuisskolers oor die algemeen beter akademies presteer asook beter sosialiseer as hul skooltydgenote.

Een van die groot voordele van tuisonderwys is dat ouers self die kurrikula kan kies, wat, gegrond op hul eerstehandse visie vir hul kinders, die beste aansluit by hul waardestelsels en wêreldperspektief. Daar is vandag talle fantastiese kurrikula beskikbaar wat ‘n Christelike en Bybelse perspektief ondersteun en uitdra en wat 'n mens mettertyd met meer ervaring by eiesoortige behoeftes kan aanpas.

Voorts bied tuisskool die keuse van taal, Afrikaans of selfs Engels, wat weer latere kwalifikasie-opsies vir die kind beïnvloed wat betref die groter beroepswêreld. Hoe dit ook al sy, teenswoordige beskikbare hulpbronne in Afrikaans is van uitstekende gehalte.

Afgesien van die voordele, is daar nadele verbonde aan tuisskool? Indien dit vir jou te veel van ‘n leefstylaanpassing vra, dan seker ja. Tuisskool vereis toewyding, energie en organisering, net soos ouerskap. Daarom is tuisonderwys eintlik meer ‘n ouerskap-ding as ‘n skool-ding.

Moet ‘n mens ‘n goeie onderwyser wees om te kan tuisonderrig? Nee, juis nie, want onderwysers is opgelei vir ‘n skoolstelsel, terwyl tuisonderrig ‘n leefstyl behels waarin ‘n kind gementor en ondersteun word om juis so gou as moontlik so selfstandig as moontlik te kan werk – iets wat juis dikwels in skole ontbreek.

Om meer te leer oor tuisonderrig, is daar talle webtuistes, kurrikula, tuisskoolkonsultante, ens. wat geraadpleeg kan word, of seminare, praatjies en ekspo’s kan bygewoon word. Die beste is egter om by iemand wat reeds deur die drif is, kers op te steek. Intussen kan bloot begin word deur op te lees en navorsing te doen, met hope inligting op die internet beskikbaar.

Die meeste tuisskolers gebruik ‘n eklektiese benadering, wat beteken hulle maak hul eie samestelling van kurrikula vanuit verskillende hulpbronne. Sodoende kan die beste in eiesoortige behoeftes voorsien word.

Ten slotte, alhoewel ‘kleinskole’ of ‘mikroskole’ toeneem in ‘n poging om ondersteuning aan ouers te bied wat hulle kinders uit die skool wil haal, maar nie self wil tuisonderrig nie, is dit onwettig ten spyte van goeie bedoelings.

Vir verdere inligting, besoek https://www.homeschooling-curriculum-guide.com/ of kontak Willemien Kruger by 083 711 2246.

Gradeer die artikel
(0 stemme)

1 comment