Print this page

VN korrupteer kinders wêreldwyd

‘n Program wat deur die Verenigde Nasies ontwerp is, geborg word en wêreldwyd geïmplementeer word onder die dekmantel van sg. kinderopvoeding in seksualiteit, word tans gebruik om kinders wêreldwyd tussen die ouderdomme geboorte tot adolessensie te korrupteer op ‘n wyse te aaklig vir woorde. Die program staan bekend as Comprehensive Sexuality Education (CSE) en het sg. ten doel “to enable young people to make informed decisions about their sexuality and health”. Die program geskied onder die sambreel van die UN Population Fund (UNFPA).

CSE word gedryf onder die gevleuelde dekmantel van “to build life skills and increase responsible behaviour and because they are based on human rights principles, they help advance human rights, gender equality and the empowerment of young people. UNFPA works with governments to implement comprehensive sexuality education, both in schools and through community-based training and outreach. UNFPA also promotes policy for, and investment in sexuality education programmes that meet internationally agreed standards.”

In werklikheid bevorder CSE egter doelgerig en geïnfiltreerd eksplisiete seksuele bewusmaking van kinders letterlik vanaf geboorte tot adolessensie, asook vrye seks, dieselfde geslag verhoudings, aborsie, ens. CSE het onder die aandag van Ditsem Nuus gekom deur ‘n Christelike dokumentêr wat op DStv kanaal 343 op Sondagaand 3 Julie 2016 om 18:30 deur die Family Policy Institute van Errol Naidoo gebeeldsend is.

Op Google is baie inligting oor hoe regsinnige mense CSE in werklikheid sien en lesers – almal wat die belange van kinders op die hart dra, vanaf ouers, grootouers, onderwysers, opvoeders en dosente tot maatskaplike werkers, sielkundiges, ens. – word aangespoor om by die volgende skakels hulself eerstehands te vergewis van CSE: www.comprehensivesexualityeducation.org of www.stopcse.org of www.familypolicyinstitute.com.   

Wat CSE o.a. propageer, is die volgende:

  • Kinders is natuurlik seksueel vanaf geboorte en daarom skend enige beperkings op hul seksuele uitdrukking of seksuele aktiwiteit hul seksuele regte.
  • Om goeie gesondheid te geniet, behoort kinders en volwassenes gereelde seksuele ervaringe te hê, òf alleen of met persone van enige geslag.
  • Reg tot seksuele plesier, selfs vanaf die jongste ousderdom is ‘n primêre mensereg wat geld bokant ander regte.
  • Kinders het privaatheids- en vertroulikheidsregte wat die regte troef van hul ouers om hul te lei in opvoeding op die gebied van menslike seksualiteit.
  • Kinders het die reg tot aborsie en seksuele verhoudinge sonder die kennis en goedkeuring van hul ouers.
  • Die meeste samelewingsnorme, veral dié gebaseer op godsdienstige gronde, is onderdrukkend en ongesond en moet verander word.
  • Kinders het die reg om te eksperimenteer met diverse seksuele identiteite en oriëntasies en die gedragspatrone daarmee geassosieer ten einde hulle in staat te stel om ‘n gesonde seksualiteit te ontwikkel.
  • Die jeug moet aangespoor word om “homofobie”, “transfobie” en “heteroseksualisme” te beveg en op te staan vir hul seksuele regte.
  • Die jeug moet betrokke raak in die ontwerp en implementering van CSE-programme.
  • Kinders, onder internasionaal-erkende regte op gesondheid en opvoeding, het ‘n reg tot toegang tot alle seksuele inligting, ongesensor en sonder ouerlike goedkeuring. 

CSE word wêreldwyd in sowat 200 lande op een of ander wyse geïmplementeer, ook in Suid-Afrika. Dit word gedoen d.m.v. ‘n hele netwerk van verskillende VN-organisasies soos o.m. die World Health Organization (WHO), UNAIDS, UNESCO, UNICEF en UNFPA. Ander sleutelinstansies is die International Planned Parenthood Federation (IPPF) en die Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS). Hulle word bygestaan deur ‘n verdere lys van meer as 100 gespesialiseerde organisasies – almal gelys op die Internet.

CSE het sy ontstaan gehad by die Kinsey Institute wat dr. Alfred Kinsey in 1947 by die Indiana Universteit in die VSA tot stand gebring het en wat tot vandag toe nog vol in bedryf is met Amerikaanse staatsgeld en private borgskappe. Kinsey was ‘n bewese pedofiel en pervert en sy aaklige navorsing en proewe is deur die jare verwerk tot die verskillende programme wat die CSE vandag uitmaak. Vir meer besonderhede, besoek www.StoptheKinseyInstitute.org en www.familywatchinternational.org/fwi/Kinsey_fraud.cfm

Ook in die Suid-Afrikaanse onderwysbedeling word velerlei spore van CSE gevind en lyk dit trouens of dit in die huidige Godlose regeringsbestel al meer veld wen.

Daar is egter aan die positiewe kant ook groot teenreaksie teen die onbeskryflike aakligheid van CSE en van die lande wat dit verbied het en daarin geslaag het om dit uit hul onderwysstelsels te hou, sluit in Kroasië, Jamaika, Nigerië en Nauru (die VN-lidland met die kleinste bevolking).

Dit is ook duidelik dat CSE aansluit by o.a. die groeiende pedofilie-, pornografie- en mensehandelbedrywe van miljarde der miljarde rand van globale omvang.

CSE is duidelik uit die Bose, terwyl dit deel vorm van die groter strategie van die internasionale geldmag om die koms van die antichris voor te berei. Dit is beslis egter nie almagtig nie en kan deur  gebed en teenstrategie deur die Heilige Gees verslaan word. Die woorde van Christus staan vas: “En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is beter vir hom as ‘n meulsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word.” (Markus 9:42)

 

Gradeer die artikel
(0 stemme)

1 comment