Report comment

O s bla kes is i die mi derheid maar o s betaal die grooste deel van die belasting
Dus weerhou alle vorm van belasting sodat die korupte stast in duie kan stort