Print this page

Voortgaande debat oor grond

Intussen in SA woed die debat oor grond steeds onverpoosd voort met veral direkte rolspelers wat menings uit verskillende hoeke rondslinger. Dit wil tog voorkom of die aanvanklike heethoofdige stellings in die Parlement dat dit maar net vir grondvat sonder vergoeding is, tot bedaring gekom het en dat sake met ietwat meer ewewigtigheid benader word.

So bv. het pres. Ramaphosa eergister in die Parlement gesê dat grondbesettings onwettig is, dat met wetstoepassing daarmee gehandel sal word en dat grondonteiening slegs een van die aspekte van die groter saak van grondhervorming is. Desnieteenstaande bly die radikale eise van die EFF en ander radikale politieke elemente staan en moet besef word dat dit deel is van die verborge agenda van die NWO vir SA.

Van hul kant sê Agri SA o.m. die volgende: “Rasionele redenasies oor die moontlike gevolge wat grondonteiening sonder vergoeding kan inhou vir die landbousektor en die ekonomie in die breë is grootliks afwesig in die huidige debat.  Die feit is dat finansiële instellings swaar belê het in die sektor en dat onteiening sonder vergoeding waarskynlik daartoe sal lei dat finansiële instellings nie verder produksielenings aan landbouers beskikbaar sal stel nie.  Daarsonder kan boere nie saad, kunsmis, voer of implemente koop nie, en nie voortgaan om voedsel te produseer nie, wat weer kan lei tot voedseltekorte, prysstygings, voedselverwante onluste en sosiale onstabiliteit.

“Die ANC en EFF het duidelik ook nie erns gemaak met die identifisering van die ware feite rondom die mislukking van grondhervorming nie.  Dit wil voorkom asof die regerende party geen ag slaan op die bevindinge van die Hoëvlak Paneel op Sleutelwetgewing, wat deur die Parlement aangewys is en wat na deeglike ondersoek bevind het dat dit nie die eiendomsklousule of die vereiste dat vergoeding betaal moet word by onteiening is wat grondhervorming gekelder het nie, maar ‘n ontoereikende begroting, gebrekkige politieke wil, swak implementering en korrupsie.  Dit is skynbaar makliker om die Grondwet te wysig as om die ware probleme met grondhervorming te probeer aanspreek.

“Agri SA het ernstige vrae oor die staat se grondoudit wat onlangs vrygestel is, welke oudit uiters verwarrend is en ‘n skewe beeld van grondbesit skep. Agri SA is ten gunste van ‘n feite-gebaseerde benadering tot grondhervorming geskoei op vennootskappe en werk saam met ander rolspelers in die sektor aan ‘n strategie.

“Eiendomsreg is ‘n fundamentele reg wat wit en swart, arm en ryk se regte teen onregmatige staatsingryping beskerm.  Die ontkenning daarvan is uit pas met internasionale praktyk en nie in die nasionale belang nie.”

In 'n mediaverklaring sê dr. Pieter Groenewald van die VF Plus o.m.: “Ek wil herhaal dit kan enige eiendom wees wat ter sprake is, hetsy ʼn plaas of ʼn huis in ʼn dorp of stad.  Grondeienaars moet weet hierdie proses is deel van die spreekwoordelike voorbeeld van ʼn padda in ʼn pot water wat stadig verhit word totdat die padda doodkook.

“Die tyd het ook aangebreek dat mense hul afvalligheid en apatie rakende die politiek in die land eenkant toe skuif om te oorleef. Dit help nie jy sê jy is klaar met die politiek van die land nie, want die politiek is nooit klaar met jou nie.”

Gradeer die artikel
(0 stemme)