►Voorspoedige 2020 | Ditsem Nuus kantoor weer oop | Teken in op die DitsemBlits vir daaglikse Nuushooftrekke en weeklikse Nuuskommentaar►

Die Voortrekkers gee pas aan met Afrikaner-identiteit

Teenwoordig by die openingsfunksie van die vierjaarlikse kongres van Die Voortrekkers op 13 Julie 2017 in die Grey Kollege Reüniesaal, van links, Willie Engelbrecht (voormalige hoofsekretaris van Die Voortrekkers en nou gebiedsleier van die Vrystaat), Marthinus Steyn (seun van Colin en Jackie Steyn en agter-agter-agterkleinkind van pres. MT Steyn), Jackie Steyn (plaas Onze Rust), Mike Jacobs (president Afrikaanse Volksang- en Volkspelebeweging (AVVB)), Corrie Scheepers (hoofbeskermvrou van Die Voortrekkers), Nico Tromp (hoofbeskermheer van Die Voortrekkers), dr. Danie Langner (hoofleier van Die Voortrekkers) en prof. Danie Goosen (voorsitter FAK).   Teenwoordig by die openingsfunksie van die vierjaarlikse kongres van Die Voortrekkers op 13 Julie 2017 in die Grey Kollege Reüniesaal, van links, Willie Engelbrecht (voormalige hoofsekretaris van Die Voortrekkers en nou gebiedsleier van die Vrystaat), Marthinus Steyn (seun van Colin en Jackie Steyn en agter-agter-agterkleinkind van pres. MT Steyn), Jackie Steyn (plaas Onze Rust), Mike Jacobs (president Afrikaanse Volksang- en Volkspelebeweging (AVVB)), Corrie Scheepers (hoofbeskermvrou van Die Voortrekkers), Nico Tromp (hoofbeskermheer van Die Voortrekkers), dr. Danie Langner (hoofleier van Die Voortrekkers) en prof. Danie Goosen (voorsitter FAK).

Uit die vierjaarlikse nasionale kongres wat Die Voortrekkers op 13 en 14 Julie 2017 in Bloemfontein gehou het, blyk dit dat 'n sleutelelement van Afrikanerjeug met nederige trots eienaarskap neem van hul Afrikaner-identiteit. Die hoogtepunt was die amptelike opening van die kongres die aand van 13 Julie in die Reüniesaal van Grey-Kollege, bygewoon deur sowat 1 000 Voortrekkers met hul offisiere en besture afkomstig van oor SA en vanaf Namibië.

Die luisterryke program van die aand is gekenmerk deur ordelikheid, dissipline en identiteitstrots, terwyl ook weerspieël is tot watter moderne en dinamiese Afrikanerjeugbeweging Die Voortrekkers ontwikkel het. In sy openingsrede het die hoofleier van die Voortrekkers, dr. Danie Langner, gesê Afrikanerkinders moet nie “kulturele bywoners” wees in hulle eie land nie, maar “kulturele eienaars” gegrond op die trotse erfenis van hul voorgeslagte. Terselfdertyd is klem gelê op afhanklikheid van God.

Die ledetal van die Voortrekkers is ook besig om toe te neem, terwyl benewens die bestaande gebiedsindeling van die beweging t.w. Kaapland, Vrystaat, Transvaal en Namibië, Natal ook tydens die kongres heringestel is. Tydens die program is afgesien van tradisionele Voortrekkerliedjies, ook die huidige volkslied asook verse 1 en 4 van Die Stem deur die aanwesiges gesing.

Vir die Voortrekkers, wat vanjaar hul 86ste bestaansjaar vier, vorm die gesin die hoeksteen van 'n gesonde gemeenskap, volk en beskawing. Dit is vir hulle des te meer relevant te midde van makro grondskuiwe t.o.v. huweliks-, gesins- en individuele waardes, soos dit manifesteer in verskynsels soos sekularisasie, samelewingsdruk, hiperindividualisme en gesinsverbrokkeling.

Om hierdie rede word in die Voortrekkerbeweging sterk leiding gegee, gekoppel aan Christelike verankerdheid. Met die oog hierop word met die jeug gekommunikeer aan die hand van moderne tegnologie en in pas met eietydse vereistes. Die Voortrekkers verklaar dan ook dat ras en velkleur nie 'n faktor is nie en dat lidmaatskap oop is vir enige een wat heelhartig met die Afrikanerkultuur identifiseer.

In sy openingsrede by die afgelope kongres het die hoofleier, dr. Danie Langner, o.m. gevra:

  • “Is ons nog trotse Afrikaners of het ons nie skaamteloos skaam geword vir Afrikanerskap nie?
  • “Het ons nog die kulturele selfvertroue om respek vir ons taal en erfgoedere te eis?
  • “Doen ons genoeg moeite om ons kinders aan ons helde te herinner en oor die prestasies van ons geskiedenis met hulle te praat?”

Hy het voorts gesê: “Kulturele eienaarskap is allesbehalwe ’n selfvoldane arrogansie of ’n ontkenning van die foute in ons geskiedenis. Kulturele eienaarskap is die aanvaarding van eie verantwoordelikheid om dít wat vir ons kosbaar is vir ons kinders erwe te laat bly. Kulturele eienaarskap is opstaan, moue oprol, inisiatief neem, bakens plant, potensiaal raaksien en dit ontsluit.”

Die huidige topstruktuur van Die Voortrekkers is die volgende: Hoofleier dr. Danie Langner / Hoofsekretaris Corlia Botha / Adjunkhoofleier Finansies dr. Jan van Heerden / Adjunkhoofleier Volwasse Sake Karin Stoffberg / Adjunkhoofleier Verkenners (hoërskoolleerlinge) Johan Laubscher / Adjunkhoofleier Penkoppe en Drawwertjies (laerskoolleerlinge) Elizma Smith / Kaapland Gebiedsleier Anton Erwee / Transvaal Gebiedsleier Zandra Machin / Vrystaat Gebiedsleier Willie Engelbrecht / Natal Gebiedsleier Hetta Müller / Namibië Gebiedsleier ds. Jan du Plessis / Hoofskakeldraer Staatmakers (naskoolse jeug tot 30 jaar) Werner Beineke /

Kantoorbestuurder Hoofkantoor Sinta Robbertse.

Die inhuldigingseremonie van die nuwe ampsdraers het verlede maand onder ’n olienhoutboom, bekend as die Samesweringsboom, op Onze Rust, familieplaas van oud-pres. MT Steyn, plaasgevind. Onder dieselfde boom is Die Voortrekkers se eerste hoofleier, dr. NJ van der Merwe, op 2 Julie 1932 ingelyf.

In dokumentasie op die webwerf van Die Voortrekkers by www.voortrekkers.co.za word verklaar: Dit is vir Die Voortrekkers ’n prioriteit om leiers toe te rus om:

  • hul roeping as eietydse kultuurleiers te verstaan en te ontwikkel.
  • hul gemeenskappe met positiewe waardes te beïnvloed.

deur gemeenskapsbetrokkenheid die sigbaarheid van Die Voortrekkers te vergroot en daardeur die organisasie ook in getalle en invloed te laat groei.

Gradeer die artikel
(0 stemme)

Lewer kommentaar

Vul al die vereiste velde in (*)

Meer in die kategorie:

Go to top