Print this page

Modern, standvastig en vorentoe

Inhuldigingserremonie by die Boom van Sameswering op die plaas Onze Rust, Bloemfontein- distrik. Inhuldigingserremonie by die Boom van Sameswering op die plaas Onze Rust, Bloemfontein- distrik.

nuusberig.jpg

Foto - Op die Facebook-blad van Die Voortrekkers is ‘n video van ‘n dokumentêr in die vorm van ‘n TV-nuusbulletin waarin die jongste nuus van Die Voortrekers byderwets aangebied word.

 

Vandag in 'n gesekulariseerde wêreld met sy samelewingsdruk, hoë egskeidingsyfer, groeiende vervanging van die huwelik met saamwoon, verbrokkelende gesinne, rampante dwelm- en drankmisbruik, oormatige klem op materialisme, verlies aan individuele identiteit en distansiëring van die Christelike geloof, bied Die Voortrekkers 'n gesonde, konstruktiewe en volhoubare alternatief vir die skoolgaande jeug.
Hieruit het 'n kombinasie van Kultuur, Avontuur en Natuur = KAN as die metode van Die Voortrekkers vir leierskap-ontwikkeling voortgevloei. Die Voortrekkers kweek selfdoen-Vaardighede, waardegedrewe Antwoorde en die praktiese Toepassing daarvan – om sodoende die toekoms met selfvertroue te VAT.
As sulks bied Die Voortrekkers 'n groot verskeidenheid avontuuraktiwiteite in die natuur, soos bv. veldkuns, staptoere, spoorsny, rotsklim, perdry, hengel, boogskiet en vele meer. Alle kursusse, spesialisasies en avontuuraktiwiteite word deur kenners aangebied met voldoening aan streng riglyne.
Die prestasies van elke lid word gevier, terwyl daar menige toekennings vir besonderse dienslewering en leierskap gedoen word. Daar is ook 'n gestruktureerde program vir die ontwikkeling van jong leiers, terwyl klem gelê word op die onmisbare waarde van spanwerk. Die Voortrekkers is ook betrokke by 'n verskeidenheid van gemeenskaps-projekte.
Die kulturele kapitaal van Die Voortrekkers is die oorgeërfde wysheid, kennis, vaardighede en praktiese ervaring van meer as agt dekades en vorm wat vandag genoem word die Voortrekkerloopbaan. Terwyl deeglik kennis geneem word van die skoolkurrikulum bestaan die Voortrekker-loopbaanplan uit die HOE OM-boek en ontwikkeling van nuwe en kreatiewe hulpmiddels, wat ook aanlyn op Voriemôl, die aanlynwinkel van Die Voortrekkers, bestel kan word.
Op die moderne webwerf van Die Voortrekkers word eietydse kommunikasie o.a. soos volg beskryf: “Ons kinders se kommunikasiewêreld is tegnologie. Hulle lees meer foon as boeke. Hulle gesels meer per WhatsApp as pouses met mekaar. Vroeër het spanne foto-albums gehad. Vandag is spanne se foto-albums op Facebook. Die ou Voortrekkers het geskryf op leie, ons kinders tik op tablette. Die ou Voortrekkers het gekommunikeer deur kort en lang fluitseine, ons kinders kommunikeer in WhatsApp-taal.
“Die ou Voortrekkers het die Bybel in die wakis gehad. Ons Voortrekkers het die Bybel op 'n slimfoon. Om relevant te wees vir ons jeug, sal Die Voortrekkers moet kennis neem van die wyse waarop ons jeug deesdae kommunikeer en dit integreer in die kommunikasie van ons Voortrekkerloopbaan. Dit sluit in die ontwikkeling van Voortrekkertoepassings (apps) ter ondersteuning van die Voortrekkerloopbaan.”
Vir Die Voortrekkers is die boustene van 'n beskawing onontbeerlik: Die hoeksteen is die gesin; wanneer gesinne in verhouding tree met ander gesinne ontwikkel 'n gemeenskap; wanneer gemeenskappe met ander gemeenskappe in verhouding tree a.g.v. gemeenskaplike goedere, soos taal en tradisie, ontstaan 'n volk; en waar volke met ander volke in verhouding tree, ontwikkel 'n beskawing. Wanneer 'n beskawing verval, moet die rede en die oplossing gesoek word by die kernbousteen, nl. die gesin.
Dus is die hedendaagse Voortrekker modern, standvastig en beweeg vorentoe. Hy/sy is byderwets en tegnologies-onderleg, maar geanker in Christelike gesinswaardes, terwyl die toekoms aangevat word aan die hand van Afrikaner-identiteit.
Vir veel meer inligting oor Die Voortrekkers, besoek www.voortrekkers.co.za of die Facebookblad van Die Voortrekkers. Op laasgenoemde kan veral gekyk word na die hoogtepunte van die hoogtepunte van Die Voortrekkers soos aangebied d.m.v. 'n byderwetse TV-nuusbulletin.

Gradeer die artikel
(0 stemme)