►Voorspoedige 2020 | Ditsem Nuus kantoor weer oop | Teken in op die DitsemBlits vir daaglikse Nuushooftrekke en weeklikse Nuuskommentaar►

Geloftefees (18)

Geloftefees is afgelope 15 en 16 Desember met geesdrif deur Afrikaners gevier in ongeveer 200 Geloftefeeste en -dienste landswyd en selfs in die VK, VSA en Nieu-Seeland en is bewys daarvan dat daar nog ʼn kerngedeelte van die Afrikanersvolk is wat onherroeplik verbind is tot hul lotsbepaling onder die hand van God – besoek gerus die Geloftefeeskalender Facebookblad

Ditsem Nuus stel vanjaar weer, soos die afgelope ses jaar, ‘n Geloftefeeskalender saam van Geloftefeeste wat landswyd gehou word en selfs in die buiteland. Dit word in die Desember 2018 uitgawe van Ditsem Nuus gepubliseer – in sowel die gedrukte uitgawe van die koerant wat te Bloemfontein, Kimberley en 12 dorpe in die Suid-Vrystaat en Noord-Kaap versprei word, as in digitale formaat op verskillende platforms op die Internet.

Daarbenewens word die Kalender ook op die Geloftefees Facebookblad geplaas, terwyl dit ook in elektroniese formaat verskaf word aan die borge van die Kalender, soos AfriForum, die FAK, die Voortrekkermonument, Die Afrikanerbond, ens., wat dit dan weer deur hul onderskeie strukture en netwerke versprei.

In 2013 is in die Kalender 109 Geloftefeeste gelys, in 2014 125 Geloftefeeste, in 2015 139 Geloftefeeste, in 2016 150 Geloftefeeste en verlede jaar 162 Geloftefeeste. Die plasing van die besonderhede van ‘n Geloftefees in die Kalender is gratis.

Ditsem Nuus glo dat vir sy voortbestaan die nakoming van die Gelofte noodsaaklik is vir die Afrikanervolk en daarom word die saak so goed as moontlik bevorder, veral in die huidige kritieke tye.

Teen hierdie agtergrond words lesers versoek om enige inligting omtrent ‘n Geloftefees vanjaar waarvan hulle bewus is, of van ‘n erediens op 16 Desember waartydens die Gelofte herdenk of gelees word, dit deur te gee na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of 053 207 0127 - nie later nie as 19 November 2018.

Ditsem Nuus werk tans om vanjaar vir die sewende agtereenvolgende jaar ʼn Geloftefeeskalender te publiseer van Geloftefeeste wat waar ook al gehou word, ook in die buiteland. ʼn Veldtog word trouens tans van stapel gestuur om vas te stel of Geloftefees nog deur Afrikaners in lande soos Namibië, Engeland, Australië, Nieu-Seeland, die VSA, Kanada, ens. gehou word en/of die Gelofte ten minste vanjaar op Sondag 16 Desember by eredienste gelees word.

Inligting oor Geloftefeeste kan gestuur word na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of skakel 053 207 0127 of besoek die Facebookblad. Vir die 2017 Geloftefeeskalender kliek hier.

Soos wat Ditsem Nuus kontak maak met die onderskeie kontakpersone wat Geloftefeeste landswyd reël, blyk dit dat daar ’n groeiende besef posvat onder Afrikaners van die noodsaaklikheid van nakoming van die Gelofte van Bloedrivier. Dit is asof mense onder die huidige landsomstandighede en bedreiging teen die Afrikaner al meer intens bewus raak van die noodsaak van die Gelofte.

Die omstandighede rondom die gedenkwaardige Slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838 in die toenmalige Natal is deeglik gedokumenteer in die annale van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Gegrond op die Gelofte wat die Voortrekkers o.l.v. Andries Pretorius en Sarel Cilliers afgelê het, het 'n Voortrekkerkommando van 400 man 'n Zoeloe-krygsmag van ongeveer 12 000 vernietigend verslaan. Sowat 2 000 krygers het gesneuwel, terwyl daar aan Voortrekkerkant geen ongevalle was nie en slegs drie liggewondes. Dus 'n absolute Godswonder!

Die Gelofte, soos wat dit volgens die beste oorlewering destyds in Nederlands afgelê is, het soos volg gelui: Mijne Broeders en Mede-landgenoten, hier staan wij tans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons zal wezen, en onze handen zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elk jaar als een verjaardag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer zullen doorbrengen; en dat wij een tempel tot Zijn eer stichten zullen, waar het Hem zou behagen;en dat wij het ook aan onzen kinderen zullen zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van Zijn Naam daardoor zal verheelikt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem zal worden gegeven.

Die gebeurtenis het 'n beslissende invloed gehad op die latere geskiedenis van die ganse Suid-Afrika. Wat vir die hede en toekoms belangrik is, is dat die gees van die gelofte soos volg saamgevat kan word:

 • Dit was 'n gelofte aan God Drie-enig, wat, volgens Sy Woord, nagekom moet word.
 • Dit het gelei tot die geboorte van die Afrikanervolk.
 • Die Gelofte is ook van toepassing op die nageslag van die Afrikaner.
 • Dit behels 'n verpligting op dié Afrikaner om hom in elke opsig te beywer vir 'n bedeling wat God welbehaaglik is - vanaf die Geloftekerkie in Pietermaritzburg tot 'n moderne volkstaatbedeling in Suider-Afrika.
 • Die Voortrekkers het nie Bloedrivier oorleef omdat hulle blank was nie, maar omdat hulle en hul agterryers draers was van die Evangelie.

Vandag, Desember 2017, staar die Afrikaner 'n groter bedreiging as ooit in die gesig en daarvoor is dit nodig dat Afrikaners sover doenlik verskille opsysit, saamstaan en hul verbintenis tot die Gelofte van Bloedrivier met verootmoediging herbevestig. Steeds by God alleen lê die hoop.

Die 2017 Geloftefeeskalender met 162 geleenthede wat deur Ditsem Nuus saamgestel en gepubliseer is, kan by hierdie skakel gesien word.

Die verraderlike moord op Piet Retief en sy 70 man en 30 agterryers op 6 Februarie 1838 toe hulle met Dingaan, opperhoof van die Zoeloes, by sy hoofkwartier Umgungundlovu onderhandel het om grond te bekom, was vir die Voortrekkers in die destydse Natal 'n geweldige terugslag.

Met die daaropvolgende tweespalt en terugslae wat die Voortrekkers ondervind het, opgevolg deur die wrede moorde op mans, vrouens en kinders by Bloukrans, was die Voortrekkers leierloos en weerloos.

Daarom het hulle ‘n boodskap gestuur na Andries Pretorius in die Oos-Kaap om leiding te kom gee.

Toe Pretorius hom in November 1838 by die Voortrekkers in Natal aangesluit het, het hy hulle vinnig gekonsolideer in 'n verdedigbare eenheid en die Wenkommando gemobiliseer om teen die dreigende Zoeloemag op te tree.

Onmiddellik het dit geblyk dat dit op 'n kop-aan-kop botsing afstuur tussen die geoefende en georganiseerde Zoeloemag van meer as 12 000 krygers en die sowat 400 lede van die Wenkommando.

Teen hierdie agtergrond het Andries Pretorius aan Sarel Cilliers, wat as geestelike leier in die kommando opgetree het, voorgestel dat die kommandolede 'n gelofte aan God maak dat as Hy hulle die oorwinning sou gee, hulle Hom die eer daarvoor sou gee, dat hulle 'n bedeling sou skep wat Hom behaaglik is en dat hulle die nageslag ook daaraan sal verbind.

Die gelofte is deur Andries Pretorius en sy kommando afgelê elke aand vanaf 9 Desember tot en met 15 Desember 1838, op die vooraand van die gedenkwaardige Slag van Bloedrivier op 16 Desember.

Redelik algemeen word aanvaar dat die gelofte, in die Nederlands van destyds, die volgende strekking het:
Mijne Broeders en Mede-landgenoten, hier staan wij tans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons zal wezen, en onze handen zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elk jaar als een verjaardag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer zullen doorbrengen; en dat wij een tempel tot Zijn eer stichten zullen, waar het Hem zou behagen;en dat wij het ook aan onzen kinderen zullen zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van Zijn Naam daardoor zal verheelikt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem zal worden gegeven.
Wat daarna met die Slag van Bloedrivier gebeur het, is welbekend: Die Zoeloemag is vernietigend verslaan, met sowat 2 000 krygers wat doodgeskiet is, terwyl daar aan Voortrekkerkant geen ongevalle was nie en slegs drie liggewondes. Dus 'n absolute wonderwerk!

Die gebeurtenis het 'n beslissende invloed gehad op die latere geskiedenis van die ganse Suid-Afrika.

Wat vir die hede en toekoms belangrik is, is dat die gees van die gelofte soos volg saamgevat kan word:

Dit was 'n gelofte aan God Drie-enig, wat, volgens Sy Woord, nagekom moet word.

Dit het gelei tot die geboorte van die Afrikanervolk.

Die Gelofte is ook van toepassing op die nageslag van die Afrikaner.

Dit behels 'n verpligting op dié Afrikaner om hom in elke opsig te beywer vir 'n bedeling wat God welbehaaglik is - vanaf die Geloftekerkie in Pieter-maritzburg tot 'n bedeling van onafhanklike volkstate in Suider-Afrika gebaseer op vreedsame naasbestaan.

Die Voortrekkers het nie Bloedrivier oorleef omdat hulle velle wit was nie, maar omdat hulle en hul agterryers draers was van die Evangelie-boodskap.

Vandag, Desember 2017, staar die Afrikaner 'n groter bedreiging in die gesig as wat daar in 1838 was. Daarvoor is dit nodig dat Afrikaners sover doenlik verskille opsysit, bymekaarstaan en hul verbintenis tot die Gelofte van Bloedrivier met verootmoediging herbevestig. Steeds by God alleen lê die hoop.

As 'n poging om hiertoe 'n bydrae te maak, bied Ditsem Nuus hierdie Geloftefeeskalender aan.

Afrikaners word aangespoor om die Gelofte van Bloedrivier elkeen sy eie te maak, om vanjaar 'n Geloftefees by te woon en om die Gelofte in u eie lewe, in u gesin, in u familie en wyer uit te leef.

NIEU-SEELAND

 • Christchurch Geloftefees

Plek: 30 Tresillian Drive, Rolleston

16/12: 15:00 Braai: Boerewors, pap en sous voorsien / 19:00 Geloftediens

Kontak: Daan Roux +64 3 347 4191, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

CLANWILLIAM

 • Seekoevlei Geloftefees (80ste jaar)

Plek:  Seekoevlei Feesterrein (Clanwilliam-Graafwaterpad, 15 km vanaf Clanwilliam)

16/12: 08:45 Samesang / 09:10 Feesrede Sarel Cilliers / 10:00 Verversings / 10:30 Geloftediens Herman Nieuwoudt / Gelofte / Die Stem 4de vers / 12:00 Middagete word verskaf. Karin Vermeulen 027 482 1183 vir ete-bespreking

Kontak: Hendrik le Roux 082 375 2247, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. / Zeekoevlei Geloftediens / www.bloedrivier.org/web/

 

GLENTANA-OUTENIQUA

 • Glentana-Outeniqua Geloftefees

Plek: Kobus Hattinghsaal, Glentana

16/12: 09:00 Geloftediens dr. Gerdrie van der Merwe

Kontak: Stoffel Bester 044 879 0003

 

HARTENBOS

 • Hartenbos Geloftefees

Plek: Amfiteater

16/12: 08:00 Geloftediens

Plek: ATKV Groot Trek Museum (oorkant die NG Kerk)

16/12: 10:00 Feesrede Japie Gouws (ATKV)

Kontak: Schalk van Vuuren 083 628 7900, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

MOSSELBAAI

 • Mosselbaai Geloftefees

Plek: Mosselbaai Stadsaal

16/12: 09:00 Geloftediens ds. Danie van Dyk / Feesrede adv. Lourens Joubert / Gelofte / Die Stem

Kontak: Piet Joubert 082 562 7508 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

OUDTSHOORN

 • Oudtshoorn Geloftefees

Plek: Oude Muragie Feesterrein (Naby De Rust, op die plaas van mnr. Danie Kleyn)

16/12: 11:00 Geloftediens ds. Hano Jones / Feesrede Tiaan Theron (Afrikaner Volksraad) / Gesellig saamkuier

Kontak: Nico Groenewald 082 563 2834

 

PLETTENBERGBAAI

 • Plettenbergbaai Geloftediens

Plek: NG Kerk Plettenbergbaai op Wittedrift

16/12: 09:00 Geloftediens

Kontak: Ds. Chris du Preez 044 535 9439, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

TYGERBERG

 • Tygerberg Geloftefees

Plek: Evangeliese Gereformeerde Kerk Tygerberg (h/v Deodar & Uys Krige, Loevenstein)

16/12: 09:00 Geloftediens ds. Ian Coetzee

Kontak: Derik Strauss 084 408 6434, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

VANRHYNSDORP

 • Lankverwacht Geloftefees

Plek: Lankverwacht Gasteplaas (20 km buite Vanrhynsdorp op R27 na Nieuwoudtville)

16/12: 08:00 Oggendgodsdiens en vlaghysing / Verversings / 09:00 Geloftediens ds. Jan Fourie / 10:45 Feesrede Paul Schutz / Gelofte en klipstapeling / 12:00 Ete

Kontak: Sakkie vd Merwe 071 868 0413, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

ALLANRIDGE / ODENDAALSRUS

 • Saamtrek Geloftefees

Plek: Saamtrek Geloftefeesterrein

16/12: 09:30 Geloftediens dr. Jannie Erasmus / 11:00 Feesrede dr. Meyer de Kock / Gratis ete

Kontak: Jaco Grobbelaar 082 417 2517 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

BETHLEHEM

 • Laertrek Geloftefees

Plek: Laertrek Geloftefeesterrein (tussen Bethlehem en Kestell, 28º18'47.16" S / 28º32'34.01" E)

15/12: Bring-en-braai / Aandgodsdiens / Gelofte / Geskiedkundige DVD

16/12: 07:30 Biduur / Kampeerontbyt / 09:30 Perdekommando en vlaghysing / 10:00 Geloftediens ds. Coen van Rensburg / 12:00 Feesrede ds. Ruaan Combrinck / Kinderpret / Gesamentlike middagete

Kontak: Wessel Lourens 082 444 8818, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

BLOEMFONTEIN

 • Bergkraal Geloftefees

Plek: Bergkraal Geloftefeesterrein (naby Maselspoort)

16/12: 10:00 Biduur / 10:45 Historiese vertelling Robbie du Toit / 11:30 Geloftediens ds. André van der Berg / Gesellig saamkuier

Kontak: Ds. Robbie du Toit, 084 401 6117, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Bloemfontein-Suid Geloftefees

Plek: Plaas Williamstrip (31 km vanaf Bloemfontein op Jagersfonteinpad, draai regs na Hagesdam/Steunmekaar, draai na 1 km regs na Williamstrip, na 2 km regs)

16/12: 09:00 Buite: Skriflesing en gebed / Vlaghysing / Die Stem 4de vers / Binne: Gelofte / Samesang / Historiese oorsig Jann Schlebusch / Verversings / Geloftediens Adi Schlebusch / Kuier saam, bring eie piekniekmandjie

Kontak: Jann Schlebusch 051 575 0710 / 072 959 3214, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Dankbaar Geloftefees

Plek: Bron van Herinnering

16/12: 07:30 Vlaghysing / Biduur ds. Lewis Strauss / Kranslegging

Plek: Vrouemonument

9/12-15/12: 18:30 Daagliks aandgodsdiens

16/12: 09:00 Samesang / 09:15 Geloftediens ds. Johan Schutte / Gelofte / Feesrede dr. Jackie Grobler / Jeugvertelling dr. Adriaan Roos / Kranslegging by konsentrasiekampsteentjies en gedenknaald / Loslaat van duiwe / Die Stem 4de vers / Saamkuier, bring eie stoele en piekniekmandjie. Trek gerus tradisionele volksdrag aan.

Kontak: Hugo Hayes 051 525 2341 / 076 817 6269, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

BOSHOF

 • Boshof Geloftefees

Plek: NG Kerksaal Boshof

16/12: 10:00 Geloftediens ds. Andreas van Rooyen / Saamkuier in kerksaal

Kontak:  Ds. HJM Breedt 082 924 9088, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

BOTHAVILLE

 • Bothaville Geloftefees

Plek: Moedergemeente Bothaville

16/12: 09:00 Geloftediens dr. Pieter van Jaarsveld / Die Stem (4de vers) / Verversings

Kontak: Dalene Brink 073 195 1540, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Loskuil Geloftefees

Plek: Loskuil Skool

16/12: 09:00 Voorsang / 09:30 Geloftediens ds. Peet Louw / 12:00 Ete word voorsien

Kontak: Frikkie Nel 082 829 5723, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Voorbegin Geloftefees

Plek: Voorbegin Wildboerdery en Lodge (op oewer van Vaalrivier, 33 km buite Bothaville)

16/12: 09:00 Hekke open / Geloftediens Joe Niemand / Ander kunstenaars: Wynand en Cheree, Richard van der Westhuizen en Andrew, Johan van der Merwe / Kosstalletjies / Toegang R50 pp, bring eie stoele

Kontak: Natashia 018 473 0668 / 074 836 7762, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

CLOCOLAN

 • Clocolan Geloftefees

Plek: Geloftefeessaal, Clocolan Skougronde

15/12: Kampvuur vasvra

16/12: 09:00 Geloftediens ds. Jan Rossouw / Feesrede dr. Arnold van Dyk

Kontak: Dawie Strauss 051 943 7218 / 083 9755 171, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

FRANKFORT

 • Van Rheenenskop Geloftefees

Plek: Geloftefeesterrein tussen Frankfort / Villiers / Oranjeville

16/12: 09:30 Geloftediens / Vleisbraai

Kontak: Kobus Hattingh 082 945 4137

 

HARRISMITH

 • Bo-Cornelisrivier Geloftefees

Plek: Groenfontein Verkykerskop

13/12: Laertrek

14/12: 07:00 Oggendgodsdiens en Gelofte / 09:00 Perdekommando en ossewa vertrek / 11:00 Perdekaskenades / 15:00 Jukskei / 19:30 Jeugspreker dr. Arno van Niekerk

15/12: 07:00 Oggendgodsdiens en Gelofte / 11:00 Basaar / 14:00 Jukskei / 19:00 Gesinsprogram en kampvuur

16/12: 09:00 Geloftediens ds. Matt Viljoen / Klipstapeling en Gelofte / 11:00 Feesrede dr. Arno van Niekerk / 15:00 Voordragte / 16:00 Jukskei Finaal / 19:30 Gewyde program ds. Matt Viljoen

17/12: 10:00 Erediens ds. Matt Viljoen / 14:00 Speletjies / 19:00 Saam kuier

18/12: 06:00 Afsluiting

Kontak: Annie v Niekerk 071 674 6426, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Retiefklip Geloftefees

Plek: Feessaal op Feesterrein

15/12: 17:00 Laertrek / Kampvuur / 19:00 Boekevat

16/12: 10:00 Geloftediens dr. Willie Koen / 15:00 Bybelvasvra / 19:00 Boekevat / Talentkompetisie / Praatjie ds. Willie

17/12: 10:00 Erediens dr. Willie Koen / Klipstapelingseremonie / 15:00 Besoek Kaalvoet Vrou / 19:00 Boekevat / Kampvuur

18/12: 07:00 Boekevat / 09:00 Boeresport / Waatlemoenfees / 19:00 Boekevat / Lees van joernale

19/12: 06:00 Boekevat en afskeid

Kontak: Müller Fourie 082 836 4864, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

HEILBRON

 • Vegkop Geloftefees

Plek: Vegkop Slagveldterrein (20 km suid van Heilbron)

16/12: 09:00 Geloftediens ds. Tommie van Vuuren / Feesrede dr. Alta Pretorius (AfriForum) / Saamkuier, braaipakke te koop. Avontuurlustiges kan Vegkop uitklim. Kampplek beskikbaar

Kontak: Jasper van der Bijl 082 453 7357, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. / Facebook Vegkop Slagveldterrein

 

HENNENMAN (110de Fees)

 • Samekoms Geloftefees

Plek: Samekoms Feesterrein (S -27.8372169 E 26.9892146)

15/12: 10:00 Kinderpret / 12:00 Talentkompetisie / 14:00 Boeresport / 18:00 Spitbraai & die Kitaarkêrels (R120 pp, bespreek by Sanet van Heusden 083 672 4685) / Kampvuur en koffie

16/12: 10:00 Geloftediens / Verjaardagkoek en tee / Bloedrivier DVD / Ligte middagete te koop / Saamkuier, swem en speel

Kontak: Christoff Botha 072 580 3601 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

HOBHOUSE

 • Juistzoo-Hobhouse Geloftefees

Plek: Plaas Juistzoo (17 km vanaf Hobhouse op Ladybrandpad R23)

16/12: 09:30 Geskiedenis van Bloedrivier Roelf Jordaan / Gelofte / 11:00 Vertrek op 15 km plesierrit en 4x4 roete / 15:00 Perde-boeresport / Braai - pap en sous voorsien

Kontak: Roelof Jordaan 073 906 3141, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

KOPPIES

 • Greenlands Geloftefees

Plek: Greenlands Geloftefeesterrein

15/12: 16:30 Braaivleis, mini-basaar, skattejag rondom Anglo-Boere-oorlog in konsentrasiekampterrein / Verskeidenheidskonsert

16/12: 09:30 Kranslegging Konsentrasiekamp-kerkhof / 10:00 Geloftediens en Feesrede ds. Johan Griessel / Ete verskaf, eie eetgerei

Kontak: Charlotte Smallberger 082 379 4457, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Rooiwal Geloftefees

Plek: Rooiwal Geloftefeessaal, Koppies

16/12:  09:00 Geloftediens en Feesrede prof. Sybrand Strauss / Ligte middagete verskaf

Kontak: Reneé Jonker 083 779 0574, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

KROONSTAD

 • Kroonstad Geloftediens

Plek: NG Moedergemeente Kroonstad

16/12: 09:00 Geloftediens dr. Danie Langner (Voortrekkers)

Kontak: Dries Otto 082 923 3113 / 056 215 1668 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Onder-Heuningspruit Geloftefees

Plek: Onder-Heuningspruit Geloftesaal (ongeveer 35 km vanaf Kroonstad op Vredefortpad)

16/12: 09:00 Perdekommando / Gelofte / Samesang / Kinderprogram Leon Steenkamp / Geloftediens Johan van Huyssteen / Getuienisse / Bring en braai

Kontak: Marius Voight 082 786 4364, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Randjieslaagte Geloftefees

Plek: Randjieslaagte plaas (±35 km uit Kroonstad tussen Kroonstad/Ventersburg/Steynsrus)

16/12: 09:00 Geloftediens ds. Marius Ellis / Feesrede / Verversings / Bring-en-braai

Kontak: Annemarie Nigrini 083 631 3362

 • Welvaart Geloftefees

Plek: Welvaart Geloftefeesterrein (20 km op ou Lindley-pad)

16/12: 09:00 Vlaghysing / Geloftediens ds. Pieter Mohr van Niekerk / 10:00 Verversings / Die storie van Bloedrivier vir kinders / 10:30 Feesrede Johan Geldenhuis / Kuier saam. Braai-ete voorsien. Bring eie eetgerei en drinkgoed.

Kontak: Lani Serfontein 082 809 9027, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

LINDLEY

 • Groenvlei Geloftefees

Plek: Groenvlei Geloftefeesterrein
15/12: 17:00 Boeresport / Braaivleis / Toneel

16/12: 10:00 Geloftediens / Geskiedenisvertelling oor Groenvlei / Kranslegging / Bring-en-braai
Kontak: Kobus vd Berg 082 415 6924, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.


ORANJEVILLE OMGEWING

 • Saambou Geloftefees

Plek: Saambou Geloftefeesterrein (Plaas van Nicci Oosthuizen tussen Oranjeville en Deneysville)

16/12: 09:00 Geloftediens en feesrede / Ligte verversings

Kontak: Gerrit du Plooy 082 944 9290

 

PHILIPPOLIS

 • Philippolis Geloftediens

Plek: NG Kerk Philippolis

16/12: 09:30 Geloftediens ds. Schalk Albertyn / Verversings

Kontak: Johanna Pohl 051 773 0066 / 082 220 1814

 

SENEKAL

 • Senekal Geloftefees

Plek: NG Moederkerk Senekal (Klipkerk, h/v Noorder en Van Riebeeckstraat)

16/12: 09:30 Geloftediens ds. Stéfan Coetzee / Perdekommando / Gelofte by ou ossewa / Kranslegging by monument Onbekende Kryger / Grepe uit plaaslike geskiedenis / Uittreksels uit Geloftegeskiedenis dr. Johan Loock / 11:30 Braai: Vure, pap en sous voorsien. Bring eie eetgerei en stoele. Versnaperinge te koop  

Kontak: Ds. Stéfan Coetzee 082 386 7675, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

THEUNISSEN

 • Theunissen Geloftefees

Plek: Theunissen Hoërskoolsaal (Rugbystraat, nuwe dorp)

16/12: 09:00 Saamsing / 09:30 Geloftediens en feesrede prof. Piet Strauss (Voortrekkers) / Braai, kos word verskaf. Bring eie drinkgoed.

Kontak:  Andre Ferreira 057 733 0644 / 082 336 6312, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

TIERFONTEIN

 • Tierfontein Geloftefees

Plek: Tierfontein Geloftefeesterrein

16/12: 09:00 Geloftediens / Feesrede / Bring en braai, eie stoele.

Kontak: Dirk Gouws 083 661 1060, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

TWEELING / PETRUS STEYN

 • Hooggelegen Geloftefees

Plek: Hooggelegen Geloftefeesterrein (Tussen Tweeling/Petrus Steyn/Reitz S 27°33.698’ E 28°20.729’)

14/12: 19:00 Verskeidenheidskonsert

15/12: 09:00 Perderit / 14:00 Feesvergadering / Optog na monument / Vlaghysing / Die Stem / 15:00 Boeresport en waatlemoenfees / 18:00 Braaivleis-ete R30 pp, eie eetgerei / 18:00 Toneel, R20 pp

16/12: 08:00 Vroeë biduur / 09:30 Geloftediens ds. Kobus Rossouw / Gelofte / 11:00 Feesrede Christo Snyman / 19:00 Skyfievertoning

17/12: 09:30 Erediens ds. Koos Lessing / Afsluiting

Kontak:  Deon van der Watt 082 783 6408

 

VERKEERDEVLEI DISTRIK (90ste jaar)

 • Rietfontein Geloftefees

Plek: Plaas Rietfontein (+/- 50 km van Bloemfontein)

15/12: 17:00 Vlaghysing / Skriflesing en gebed / Boeresport / 19:00 Steak-ete te koop, eie eetgerei en drinkgoed / 20:00 Kinderprogram / 21:00 Kampvuur en koffie

16/12: 09:00 Biduur / 09:45 Feesrede prof. Naas Bredenkamp / Verversings / 11:00 Geloftediens ds. Pierre Stoltz / Piekniekmandjie-ete

Kontak: Marianne Oosthuizen 083 229 0456, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

VILJOENSKROON / VREDEFORT

 • Dewetsdrif Geloftefees

Plek: Dewetsdrif Feesterrein (in die Vredefortkoepel)

16/12: 10:00 Geloftediens ds. Peet Kraus / 11:00 Vlaghysing by monument / 11:30 Feesrede dr. Pieter Groenewald / Saamkuier en braai (kole voorsien), worsbroodjies en vrugtesap voorsien

Kontak: Nico van Aarde 082 775 9560, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Viljoenskroon Geloftediens

Plek: NG Kerk Viljoenskroon

16/12: 09:00 Geloftediens

Kontak: Janetta Olckers 056 343 2004, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

WELKOM

 • Welkom Geloftefees

Plek: Hoër Tegniese Skoolsaal, Volksweg, Welkom

16/12: 08:30 Voorsang / 09:00 Geloftediens dr. Dawie Botes / DVD oor Slag van Bloedrivier / Verversings

Kontak: Weitz Botes 082 780 8518, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

ALEXANDRIA

 • Karel Landman Geloftefees

Plek: Karel Landman monument te Kolrant, tussen Alexandria en Paterson

16/12: 10:00 Vlaghysing en Gelofte / Geloftediens / Bring-en-braai

Kontak: Marie Greyvenstein 073 232 3334, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

KOUGA

 • Kouga Kultuur Komitee Geloftefees

Plek: Plaas Remkloof naby Gamtoosriviermond (tussen PE en Jeffreysbaai, S 33 55’15.39 / E 25 4’38.21)

16/12: 10:45 Samesang / 11:00 Geloftediens ds. Ken Myburgh / Item: Hananja Akademie / Gelofte / 12:00 Feesrede Pieter van Niekerk / Bring-en-braai. Slaaie, roosterkoek en kole voorsien

Kontak:  Wentzel Coetzer 072 534 5914, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. / Facebook Kouga Kultuur Komitee

 

QUEENSTOWN

 • Queenstown Geloftefees

Plek: Tafelbergweg 30, Queenstown

16/12: 09:00 Skriflesing en gebed / Gelofte / Bring-en-braai / Jukskei

Kontak: Kallie Knoetze 084 413 6066, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

ASSEN / BRITS DISTRIK

 • Swarthoek Geloftefees

Plek: Plaas Doornkloof (55km van Brits op Thabazimbi-pad, verby Assen, draai in by Hoëwal Boerdery)

16/12: 10:00 Geloftediens ds. Adriaan Swart / Feesrede / Gelofte / Kanonskote / Braai saam, pap en sous voorsien.

Kontak: Dries Brits 082 806 4320

 

BOKKRAAL

 • Bokkraal Geloftefees (104de jaar)

Plek: Bokkraal Geloftefeesterrein (tussen Koster en Zeerust)

16/12: 09:30 Oggendbiduur / Gelofte / 10:00 Geloftediens ds. ER. Ferreira / 11:45 Feesrede dr. Pieter Möller / Die Stem strofe 1 & 4 / Bring eie verversings vir teepouse. Middagete: Braaivleis, pap en sous voorsien, bring eie slaai, eetgerei en drinkgoed.

Kontak:  Evert du Preez 083 635 6528 / 014 543 9010, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

BRITS

 • Bokfontein Geloftefees (92ste jaar)

Plek: Geskiedkundige plaas Bokfontein teen Magaliesberge

16/12: 09: 00 Skriflesing en gebed / Vlaghysing / Sang / Gelofte / Geloftediens ds. Berto Boshoff / Verversings (bring bordjie eetgoed) / Samesang / Feesrede dr. Stoffel van der Merwe / Die Stem / Piekniek en braai

Kontak: Herman Els 082 377 2991, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Brits Geloftefees

Plek: Brits Hoërskoolsaal

16/12: 09:00 Feesrede Louis Meintjies (TLU) / Geloftediens ds. Bernie Snygans / Verversings

Kontak: Chris van Wyk 074 888 4423

 

CHRISTIANA

 • Morester Geloftefees

Plek: Morester Geloftefeesterrein (15 km uit Christiana op die Apiesdeelpad)

15/12: 15:00 Potjiekos-ete R50 pp, eie eetgerei, drinkgoed en stoele. Kampplek beskikbaar (sonder kragaansluiting)

16/12: 08:30 Vlaghysing: Historiese vlae en toeligting / 09:30 Geloftediens ds. Gerhard Blom / Verversings / Feesrede Reinhardt de Villiers

Kontak: Lucas Visagie 076 558 5911, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

COLIGNY-DISTRIK

 • Doringbult Geloftefees

Plek: Gerdau Boeresaal

16/12: 09:30: Geloftediens dr. Soois Meyring / Feesrede dr. Pieter de Kock

Kontak: John Rankin 082 700 8106

 • Leeuwfontein Geloftefees

Plek: Leeuwfontein Geloftefeesterrein, Coligny

15/12: Kamp opslaan / 18:00 Kampvuurkonsert / Bring-en-braai / Dvd vertoning / 22:00 Boekevat

16/12: 09:00 Stiltetyd / Samesang / Gelofte / 09:30 Geloftediens ds. Vollie Gilfillan / Teepouse / Feesrede Wimpy O’Callagan / Die Stem / Eet saam (gratis)

Kontak: Jan Jordaan 018 6730198 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

DERBY

 • Derby Geloftefees

Plek: ACVO Skool Derby

16/12: 09:00 Geloftediens ds. Louis Alberts / Feesrede Orten van Jaarsveld / Gratis ete en saamkuier.

Kontak: Willie vd Westhuizen 079 528 4414, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Middelfontein Geloftefees

Plek: Middelfontein Feesterrein (Plaas Middelfontein op R30 tussen Derby en Rustenburg)

16/12: 10:00 Opening / Gelofte / Geloftediens ds. Theo Moller / Verversings / Bring asb. bordjie eetgoed en eie stoele

Kontak: Jaco de Jager 082 854 9984, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

GROOT MARICO DISTRIK

 • Oberholzerskloof Geloftefees (sedert 1903)

Plek: Plaas Rhenosterfontein, Groot Marico-distrik

16/12: 10:00 Vlaghysing en kranslegging / Geloftediens ds. Stefan Botha / Feesrede Marli Steenkamp / Voorlesing Gelofteland (FA Venter) / Middagete word voorsien.

Kontak: Hennie van Eck 083 259 0223, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

HARTBEESPOORT

 • Hartbeespoort Geloftefees

Plek: Hervormde Kerk Hartbeespoort (Maraisstraat)

16/12: 08:30 Samesang / 09:00 Geloftediens ds. Werner Venter / Feesrede dr. Danie Goosen / Verversings en verkope van geskiedkundige boeke

Kontak: Bessie du Preez 082 785 6738 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

LEEUDORINGSTAD

 • Brandhoek Geloftefees

Plek: Plaas Brandhoek (tussen Bothaville en Leeudoringstad)

16/12: 09:00 Biduur / 10:00 Geloftediens ds. Gerrit Viviers / Gelofte / Feesrede Dawie Smith / Kuier saam.

Kontak: Ria Fouché 082 882 0539, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

LICHTENBURG

 • Burgersdorp Geloftefees te Lichtenburg

Plek: Laerskool Burgersdorp te Lichtenburg

16/12: 09:00 Volksliedere / Geskiedenisvertelling en Geloftediens ds. Dawie Jacobs / Gaskunstenaars en saamsing

Kontak: Ds. Dawie Jacobs 083 456 0831, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Lichtenburg Geloftefees

Plek: CVO Skool Geloftesaal
16/12: 09:00 Feesrede John Roderick / Geloftediens ds. Manus Visagie
Kontak: Hansie Theart 082 922 5755, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • Omkyk Geloftefees

Plek: Omkyk Geloftefeesterrein (±37km wes van Lichtenburg)
16/12: 09:00 Feesrede ds. Tewie Peters / 10:00 Verversings / 11:00 Gelofte / Geloftediens / Die Stem / 12:00 Bring-en-braai
Kontak: Johan Terblans 084 514 3312 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

MAKWASSIE

 • Beyersrus Geloftefees (101ste jaar)

Plek: Beyersrus Gelofteterrein

16/12: 9:30 Gelofte en Geloftediens ds. Abraham Kruger / Teepouse / Samesang / 10:55 Feesrede Herman van Schalkwyk (Suid-Wes Landbou) / Middagete verskaf

Kontak: Willie Lubbe 083 861 7309, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

MOEDWIL

 • Moedwil Geloftefees

Plek: Windgatsaal (N4 na Swartruggens, 1 km na Kosterdam afdraai en na vulstasie – kyk vir banier)

16/12: 08:45 Samesang / 09:00 Geloftediens / Verversings, bring asb. bordjie eetgoed

Kontak: Johny Cloete 083 417 7517, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

POTCHEFSTROOM

 • Potchefstroom Geloftefees

Plek: Roepersfontein Feesterrein

16/12: 08:30 Opening by monument / Vlaghysing / Kranslegging / Perdekommando met groeteboodskappe / Volkslied / 10:00 Geloftediens ds. Charles Cassell / Feesrede Albert van Zyl / Gelofte / Samesang / Ete verskaf

Kontak: Tannie Fransie Nel 072 022 8658

 • Rooipoort Geloftefees

Plek: Rooipoort 29 Feesterrein (GPS koördinate: S26° 35’ 05 E 26° 50’ 01)

16/12: 09:00 Geloftediens ds. Oelaf van Rooyen / Verversings / Feesrede Charl Blignaut / Gelofte / Die Stem / Ete voorsien. Koeldrank en ysies te koop. Eie stoele en eetgerei / Sweepslaan, kettieskietkompetisie

Kontak: Alet Fourie 076 979 8310, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

RUSTENBURG

 • Rustenburg Geloftefees

Plek: Gereformeerde Kerk Rustenburg-Wes (h/v Klopper en Zandstraat)

16/12: 08:45 Samesang en Geloftediens ds. Ockert Oosthuizen / Feesrede Victor Schultze / Verversings word voorsien

Kontak: Alet Potgieter 084 332 4199, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

SWARTRUGGENS

 • Brakkloof Geloftefees (113de jaar)

Plek: Ou Brakkloof Laerskool (30 km vanaf Swartruggens)

16/12: 09:00 Samesang / Gelofte / Geloftediens prof. Dreyer / Sangitem / Feesrede Willem van Deventer / Die Stem / Verversings

Kontak: Pieter Els 083 459 3800, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

VERMAAS

 • Rietspruit Geloftefees

Plek: Uitschot Gereformeerde Kerk (op plaas Uitschot naby Vermaas)

16/12: 09:30 Geloftediens / Ete @ R80 pp

Kontak: Jannie Breytenbach 082 872 9560, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

VRYBURG/SCHWEIZER RENEKE

 • Grootpan Geloftefees

Plek: Grootpan Geloftefeesterrein (tussen Broedersput en Verplig)

15/12: 17:00 Saamkuier met kindervermaak, hoendervang en treintjie ry / 19:00 Ete (kaartjies te koop by snoepie) / 20:00 Dvd vertoning

16/12: 10:00 Geloftediens ds. Tano Bongers / Gelofte / Verversings / Bring eie eetgerei

Kontak: Cilliers Snyman 083 383 4190, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

WOLMARANSSTAD

 • Doornpan Geloftefees (1901 – 2017)

Plek: Plaas Doornpan (tussen Wolmaransstad en Ottosdal)

16/12: 09:00 Motorfietse / 09:15 Perdekommando / Lees oorkonde en kranslegging / Opening / Sangitem: Jakkie Louw / Oorsig van Gelofte ds. Parken / Gelofte / Huldebetuiging aan afgestorwenes / 10:00 Geloftediens ds. M Gericke / Gaskunstenaar: Jakkie Louw / Spitbraai: Donasie, eie eetgerei.

Kontak: Willem Grobbelaar 083 264 2472, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

ZEERUST

 • Rietvlei Geloftefees

Plek: Rietvlei Geloftefeesterrein

16/12: 10:00 Geloftediens en Feesrede ds. Attie Thiersen / Ete verskaf

Kontak: Danie Conradie 082 322 9856, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Bladsy 1 van 2
Go to top