Print this page

Vrystaatse Dept. van Landbou waarskynlik in Guptas se sak

In 'n mediaverklaring sê Wouter Wessels LPW van die VF Plus in die Vrystaat: “Die Vrystaatse Dept. van Landbou is deurspek met finansiële ongerymdhede en die versuim van die departement om sy 2015/16 jaarverslag ter tafel te lê, wys dat die bewering rakende die befondsing van die Gupta-troue d.m.v.die Vrede-suiwelprojek heel moontlik waar is. As gevolg van die wanbestuur, gebrek aan rekordhouding en behoorlike finansiële kontrole kan die departement hoegenaamd nie met sekerheid sê wat met openbare fondse aangekoop is nie.  Plase en implemente kan na alle waarskynlikheid aan die Guptas behoort of deur hul verkoop word, sonder dat ons dit weet,” sê Wessels.

Hy wys daarop dat die departement 'n dispuut met die Ouditeur-Generaal (OG) verklaar het oor die publikasie van sy jaarverslae, hoewel die OG nogtans wel sy eie verslag uitgebring het. Die kern van die dispuut handel oor die oorbetaling van openbare fondse aan implementeringsagente, soos Estina (Edms) Bpk, ʼn maatskappy met Gupta-bande, sonder dat die nodige verantwoordbaarheid vereis word.

Uitgawes m.b.t. ontwikkelingsprojekte, soos die Vrede-projek, word deur die departement as “oordragte” geklassifiseer en dus word bates en goedere deur die agente wat t.o.v.die betrokke projekte aangekoop is, nie in die finansiële state aangedui nie. Die OG-verslag bepaal o.a. dat meer as R300 miljoen wat aan implementeringsagente vir ontwikkelingsprojekte uitbetaal is, bloot as oordragte geklassifiseer is.   Hierdie uitgawes is egter aangegaan om o.a. roerende sowel as onroerende bates, soos bv. plase, te koop, maar die bates is glad nie geklassifiseer nie.  Daar is dus geen rekord van die spesifieke eienaarskap van hierdie bates nie. 

“Voorts is daar ook gedurende die 2015/16 boekjaar ongeveer R661 miljoen onreëlmatige uitgawes aangegaan en het die departement se ouditmening vanaf 2014/15 se ongekwalifiseerde mening na ʼn ongunstige ouditmening in die 2015/16 boekjaar versleg.  Dit beteken dat die OG bevind het dat die Dept. van Landbou  finansiële inligting wanvoorgestel het,” aldus Wessels.

Gradeer die artikel
(0 stemme)