Van Niekerkshof Kennels

► Ope twiet aan die staatshoof: “Mnr. die President, hoe is dit dat u noem glad nie in die Parlement gruwelike plaasmoorde nie, maar u sê u gaan die grond van die oorblywendes vat sonder vergoeding?” ► Ope twiet aan pres. Ramaphosa: “Dis 'n leuen, mnr. die President, blankes het nog nooit grond van swartmense gesteel nie.” ► Bewyse en nogmaals bewyse word gevra vir die bewerings dat blankes grond van swartmense gesteel het ► Blankes het vanaf die 1700’s in grootliks onbewoonde gebiede ingetrek en in onbesette gebiede gevestig ► Blankes en swartmense het suidelike Afrika vanaf die 1700’s gelyktydig bevolk – een uit die noorde en die ander uit die suide ► Met bevolking van die land het blankes swartes voorgestel aan die alfabet, die wiel en die reg van die wet ► Vyf Polisielede in gewapende aanval op Ngcobo Polisiestasie naby Queenstown

burgerlike journalistiek banier  Photo and Frame Banier 2018

Afrikaner Opheffing (6)

In hierdie tyd waarin die ANC-regering duidelik oorlog verklaar het teen die blanke burgers in die land en op elke terrein meganismes in plek stel om die blanke, in besonder die Afrikaner, te ontmagtig en selfs uit te wis, het dit na ons mening tyd geword vir regsinnige Afrikaners om binne die wet militant te raak. Dit het tyd geword om 'n politieke voorhoede te hê wat die dinge by die naam noem – onteiening sonder vergoeding is blatante diefstal en totaal onaanvaarbaar, daaglikse vermoording van blankes deur swartes moet onmiddellik stop en vergelding moet wees lewe vir 'n lewe, belastinggeld van blankes moenie langer gebruik word om hulle te ondergrawe nie en kwotasportspanne moet summier geboikot word, ens.

Genoeg is genoeg het 'n cliché geword, maar dit is onverbiddelik tyd om die streep te trek - ter wille van oorlewing en 'n eie toekoms.

Dit is onverklaarbaar hoe die Afrikaner in die tagtiger- en vroeë negentigerjare goedsmoeds toegelaat het dat regering oor homself uit sy hande geneem word en oorhandig word aan 'n swart meerderheid gelei deur die terroristiese ANC. Sedertdien het die land net afdraande gegaan en kan tot 'n mate verstaan word dat die Afrikaner gehoop het dat daar regmatig 'n plek vir hom in die nuwe bedeling sou wees.  

Helaas het hierdie hoop beskaam en word inderdaad 'n onverklaarde burgeroorlog op verskillende terreine teen die Afrikaner gevoer. Daarvan getuig regstellende aksie, SEB, sportkwotas, onophoudelike moorde van swart op wit, veral plaasmoorde, wel deeglik.

Wat egter in die tweede plek onverklaarbaar is, is hoe die Afrikaner grootliks stilswyend was met die ongelooflike staatskaping wat Jacob Zuma van dag een af van sy presidentsaanvaarding in 2009 van stapel gestuur het. Die resultaat is dat Suid-Afrika 'n misdaadparadys geword het, internasionaal afgegradeer is na rommelstatus en tans huiwer op die randjie van staatsbankrotskap.

Die vloedgolf gesamentlike optrede die afgelope Maandag kan egter gesien word as 'n teken dat die Afrikaner finaal keelvol is, besig is om wakker te word en bereid is om op te staan vir sy toekoms in hierdie land. Ons sê dat aan hierdie nuwe beweging momentum gegee moet word deur 'n omvattende en doelgerigte aksiestrategie, wat bestaan uit o.m. innoverende veiligheidsbeplanning, onderlinge ekonomiese bemagtiging, grootskaalse maatskaplike opheffing, belastingweerhouding en inbetaling in 'n trustfonds, 'n nuwe skole- en tersiêre opleidingsbedeling vir die Afrikaner, samesnoerende politieke leiding onder 'n nuwe vaandel en les bes verootmoediging en vereniging onder die wil van Christus.

'n Ingrypnde nuwe bedeling vir die Afrikaner – die Boerevolk - is dus nou noodsaaklik. 

Plaasaanvalle op blanke boere en hul gesinne gaan onverpoosd voort en hoewel presiese syfers nie beskikbaar is nie en moeilik beraambaar is, blyk dit uit deeglike navorsing wat Ditsem Nuus gedoen het dat daar sedert 1994 tot middel 2017 in totaal sowat 4 000 plaasaanvalle was, waarin 1 900 mense vermoor is, tallose lewenslank vermink is en slagoffers en naasbestaandes onbeskryflike trauma beleef het. Die ekonomiese verliese wat deur elke plaasmoord meegebring word, is enorm i.t.v. entrepreneur / werkgewer permanent verwyder, werksgeleenthede verlore, produktiewe ekonomiese eenheid ernstig benadeel of beëindig, verlies aan voedselproduksie, koopkrag negatief getref, e.s.m.

So kan dit nie aangaan nie. Dit is duidelik dat die ANC-regering en die SA Polisiediens nie die wil het om dit regtig te stop nie. Daar is geen geval dat 'n regeringsampsdraer na 'n boeregesin gegaan het en meegevoel en ondersteuning betoon het nie. Die laaste en enigste was waarskynlik Mosiou Lekota toe hy in die negentigerjare Vrystaatse premier was en die Van Vuuren-gesin in die Heilbron-distrik besoek het.

In 90%+ van gevalle is die aanvallers swartmense, met die res kleurlinge. In 90%+ gevalle is die slagoffers wit kommersiële boere, hul gesinne en in uitsonderlike gevalle hul werkers. Die uitermatige wreedheid en marteling waarmee die meeste gevalle gepaard gaan, is opvallend.

Ons sê die feite en statistieke wys veral vier aspekte uit:

 • Swart haat teenoor blank is die hoofmotivering vir die aanvalle.
 • Plaasaanvalle geskied met die stilswyende goedkeuring van die ANC-regering.
 • Plaasaanvalle, teen die agtergrond van onophoudelike haatspraak teen blankes in SA, neem eintlik die vorm aan van 'n onverklaarde burgeroorlog.
 • Plaasaanvalle in SA verteenwoordig ongelooflike dubbele standaarde in rassisme. Indien 'n blanke 'n swart of gekleurde persoon net skeef aankyk of beledig, word dit behandel as kriminele rassisme, maar t.o.v. die een na die ander swart op wit wreedaardige plaasaanvalle word die woord rassisme nie eens gefluister nie.

Daarom sê ons genoeg is genoeg. Ons beroep ons op die basiese rede vir staatsvorming: Die burgery verkies 'n owerheid en betaal aan hulle belastings om (a) hul lewens en eiendom te beskerm en (b) aan hulle bepaalde dienste te lewer, soos onderwys, regspraak, infrastruktuur, mediese geriewe, ens.

Dit word genoem “sosiale kontrak” tussen owerheid en burgery en indien die owerheid ernstig en aanhoudend in gebreke bly om sy kant te lewer, dan verval die sosiale kontrak. Wat dan oorbly, veral in die geval van lewe en eiendom, is dat mense geen keuse het as om die reg in eie hande te neem en self hul lewe en eiendom te beskerm nie. Die beveiliging van die lewe van jou naasbestaandes en jouself en jul regmatige eiendom, is die hoogste norm van sowel beskawing as oerwoud. Indien 'n regstaat dit nie vir jou waarborg nie, het jy die reg om die reg in jou eie hande te neem.

Word geluister na hedendaagse ANC- en ander radikale swart politieke retoriek, dan is die oorlogstromme besig om geslaan te word teen die blanke (lees Afrikaner/ Boer) in SA. As laasgenoemde dan wil oorleef en voortbestaan in sy geboorteland en vaderland, dan moet ag geslaan word op hierdie tromme en paslike stappe moet geneem word.

Ons sê paslike stappe sluit o.m. die volgende nege in:

 • Beveilig jou huis en plaas – en wat dit betref ook jou huis en perseel in die dorp of stad – maksimaal.
 • Hou 'n vuurwapen of meer byderhand en gebruik dit met spoed en vaardigheid om die lewens van jou mense, jouself en jou eiendom te beskerm voordat dit van jou ontneem kan word.
 • Werk aan die daarstelling van 'n atmosfeer en kultuur in SA waarin moorddadige aanvalle in huise en op plase geensins meer geduld word nie en waarin mense die reg opeis om hulself ten alle koste te beskerm – sonder bedreiging van inhegtenisname.
 • Sorg dat jy en jou naastes vaardig en paraat is in alle nodige vorme van selfverdediging.
 • Word deel van die plaaswagstelsel van georganiseerde landbou (AgriSA of TLU SA), of van 'n dorps- of stedelike buurtwagstelsel.
 • Ondersoek aansluiting en inskakeling by Projek Nehemia van AfriForum, in soverre dit vir jou voordelig mag wees.
 • Begin 'n gekoördineerde en doelgerigte veldtog van belastingweerhouding en betaal deel van jou belasting in 'n private veiligheidsfonds in, wat aanvullende diens tot die SAPD lewer, maar verseker terselfdertyd dat sodoende jy jou nie blootstel aan wettige kriminele vervolging nie.
 • Word deel van ‘n Witstrikkie-veldtog van mense wat oral wit strikkies dra as protes teen moorde en aanvalle op blankes deur swartes. Die witstrikkie kan gedra word op klere, voertuie, wonings, ens., terwyl nasionale sportspanne ook die veldtog behoort te steun.
 • Wees bedag op die nuutste uitstekende anti-geweldstegnologie beskikbaar – monitering op jou selfoon van jou perseel, geslotebaankameras, hommeltuigtegnologie, vroeë waarskuwingstelsels, ens. Sodanige tegnologie het heel bekostigbaar geword.

Laastens, volgens die Skrif is dit jou Christelike plig om jou lewe, dié van jou naasbestaandes en jou eiendom te beskerm. As 'n slaprug of verraderlike regering dit nie doen nie, het jy die verpligting om God meer gehoorsaam te wees as die owerheid.

Altyd moet die Christelike reg en liefde die riglyn wees. In elke optrede moet dit nagevolg word, met dien verstande dat die Skrif ook sê: Geregtigheid en vrede – eers geregtigheid en dan vrede en nie andersom nie.

Die tyd vir streep trek is hier.

In 'n mediaverklaring sê dr. Pieter Groenewald, leier van die VF Plus: “Erfenisdag Sondag 24 September is daar om ook die erfenis van die Afrikaner te herdenk. Die Afrikaner het ʼn ryke erfenis en het Suid-Afrika uitgebou as een van die welvarendste lande in Afrika. Die bedenklike poging van die ANC-regering en ander politieke leiers om die geskiedenis en erfenis van die Afrikaner te demoniseer, moet die Afrikaner nie intimideer nie, maar moet hy sy kop optel aangesien hy ook met trots kan praat oor sy verlede.

“Erkenning moet gegee word aan alle kulture in Suid-Afrika, want slegs deur die erkenning van ons verskille en ons kulture, en wedersydse respek vir daardie verskille, kan ons ʼn vooruitstrewende land bou. Indien die ANC-regering ernstig is dat hy nasionale kohesie wil bevorder, moet hy ophou om die verlede en die geskiedenis van die Afrikaner net sleg te maak. Erkenning moet gegee word aan die groot bydrae wat die Afrikaner gelewer het en steeds lewer in die belang van al Suid-Afrika se inwoners.” 

AfriVriendelik, 'n inisiatief van AfriForum, bied tans 'n Entrepreneur van die Jaar-kompetisie aan met die oogmerk om entrepreneurs te bemagtig en te motiveer. Die enigste vereistes vir die kompetisie is dat 'n onderneming reeds 'n jaar lank in bedryf moet wees, dat dit kliënte in Afrikaans moet bedien en dat dit 'n teenwoordigheid op sosiale media moet hê.

Inskrywings sluit op 5 Oktober 2017, waarna 10 finaliste aangewys sal word, waarvoor die publiek dan tussen 10 en 20 Oktober kan stem en waarna die finale beoordeling plaasvind. Die volgende pryse is op die spel: ’n Video (advertensie) vir die onderneming se persoonlike verspreiding op sosiale media / ’n Webtuiste (splinternuut óf ’n opgradering van huidige webwerf) en gratis hostingkoste vir een jaar / ’n Mentorsessie / Hulp met die skep van sosiale en aanlynteenwoordigheid / ’n Apple MacBook Air / ’n Artikel in Forum Tydskrif met sy meer as 150 000 eksemplare.

Vir meer besonderhede besoek www.afrivriendelik.co.za.

Die ontsettende skreiende armoede waarin talle blankes, veral Afrikaners, in Suid-Afrika verval het, het grafies weer onder die aandag gekom met 'n verslag wat Daniël Lötter van Front Nasionaal in Pretoria oor die Munsieville blanke plakkerskamp getiteld Waar ‘n volk sy skaamte weggegooi het, geskryf het en wat op sosiale media versprei is.

Hierdie verslag is deur Ditsem Nuus op sy webwerf en Facebook-blad gepubliseer en het 'n stortvloed van reaksie ontlok dit het die besoekerstelling op elk van hierdie twee digitale media opgejaag van ongeveer 2 500 per maand na sowat 30 000 in vier dae. Die positiewe reaksie, wisselende vanaf diepe empatie tot daadwerklike aanbiedinge om hulpverlening, roep duidelik na 'n gekoördineerde en volhoubare oplossing vir die langtermyn.

Ten einde die aangeleentheid van Afrikaner-armoede en morele verval in perspektief te kry en dit op 'n effektiewe hanteerbare wyse aan te bied, het Ditsem Nuus hierdie beskeie gepoogde omvattende memorandum opgestel. Dit bevat 'n verkorte weergawe van die genoemde Munsieville-verslag, tesame met geag te word toepaslike bywerkings.

Die grootste oorsaak van die huidige tragiese verval van 'n groot deel van die Afrikanervolk is sg. regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging (SEB) wat sedert 1994 stelselmatig in 'n veelvuldige, doelgerigte regeringsprogram verpak is, met die doel om die blanke uit die hoofstroom van die landsekonomie te druk. Dit het gelei tot ongekende sosio-ekonomiese verval onder groot dele van hoofsaaklik die Afrikaner-gemeenskap en die verskyning van talle blanke plakkerskampe en ander armoedige nedersettings.

Volgens Solidariteit Helpende Hand was daar enkele jare gelede reeds 600 000 blankes in armoede in die land, met 131 000 gesinne wat dringend hulp benodig en wat toeneem teen 'n koers van sowat 7 500 gesinne per jaar oftewel 650 gesinne per maand. Die situasie herinner onwillekeurig sterk aan die treurige sosio-ekonomiese omstandighede waarin die Afrikaner in die eerste vier dekades van die vorige eeu verkeer het, nadat die volk in wording moes herstel van die verwoesting van die Anglo-Boere-Oorlog, gevolg deur die nagevolge van die Eerste Wêreldoorlog en die Groot Depressie.

Destyds het leiers egter op verskillende terreine in Afrikanergeledere inisiatief geneem en in 1916 die Helpmekaarfonds gestig waardeur begin is om Afrikaners letterlik pennie vir pennie ekonomies en maatskaplik op te hef. In 1929 het die regering die Carnegie Kommissie benoem om ondersoek te doen na steeds haglike sosio-ekonomiese toestande en die Carnegie-verslag in 1932 het baie gedoen om rigting te gee aan opheffing op verskillende gebiede.

Dit het weer aanleiding gegee tot die hou van 'n Volkskongres in Oktober 1939, waaruit die Reddingsdaadbond met die leuse 'n Volk red homself twee maande later in Desember 1939 gestig is. Laasgenoemde het as voertuig gedien vir die sneeuballende opkoms van die Afrikaner in die tweede helfte van die 20ste eeu.

Wat baie gehelp het om momentum te gee aan die sosio-ekonomiese opstaan van die Afrikaner, was die gepaardgaande opkoms van Afrikaner-nasionalisme in die vorige eeu, en wat gekulmineer het in die konsolidasie van volkome politieke seggenskap in 1948 en veral in die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika in 1961. Die Afrikaner as volk het 'n bloeihoogtepunt onder dr. HF Verwoerd in 1966 bereik, maar met sy sluipmoord in dieselfde jaar het die Afrikaner eenvoudig op 'n afdraandepad begin gaan.

Dit het stelselmatig uitgeloop op die roemlose magsoorname aan ‘n ANC-regering in 1994, wat aanvanklik onder pres. Nelson Mandela gehuldig is as 'n wen-wen politieke skikking. Ná sy uittrede is die euforie van 'n reënboognasie geleidelik verwater deur 'n toenemende vyandiggesinde regering met sy toepassing van sg. regstellende aksie, swart ekonomiese bemagtiging en rassekwotas op elke terrein.

Onder pres. Jacob Zuma is sedert 2009 die remme van die anti-blanke veldtog losgemaak, terwyl eskalerende korrupsie en wanbestuur die eens trotse land in 'n moeras laat ingly het. Die res is geskiedenis en dit is waar ons vandag staan.

Teen hierdie agtergrond lees vir rekorddoeleindes 'n verkorte weergawe van die genoemde Munsieville-verslag soos volg:

Waar ‘n volk sy skaamte weggegooi het

 • Daniël Lötter

Nog nooit in my lewe het enigiets wat ek moes skryf, soveel van my geverg nie, dis wat in Munsieville by Krugersdorp aangetref word. Dit was op ‘n tyd ‘n ashoop – ‘n plek waar mense vuilgoed weggegooi het. Nou is dit mense wat daar weggegooi is.

 

Bejaarde mans met verrimpelde hande. Kinders met groot oë… net oë waarin daar niks uitdrukking meer is nie. Kinders wat na dinge kyk sonder om in te neem wat hulle sien, want dinge rondom hulle is maar net daar, dit het geen nut nie.

 

Uit die maalkolk van die menslike gang aan die Gautengse Wes-Rand het hulle hier uitgespoel. Die man in die sinkhok – wat op ‘n afstand lyk soos die tipiese hok wat op ‘n boereplaas staan vir die werfhond. Maar dis ‘n mens wat daarin skuiling maak.

 

Die man wat geopereer is vir ‘n breuk, maar die wond is nou oop. 13 cm lank, 5 cm wyd en stinkend van die verswering van septisemie. “Het jy vir my pleisters gebring?” vra hy. “Ek gee hom nog ‘n week,” sê die ou man wat saamloop. “Dis die vyfde een vanjaar. Hulle wonde raak septies en hulle sterf.”

 

Nie ver daarvandaan is ‘n skuiling waarin twee bejaardes woon. Hulle het albei meer as 70 lewensjare agter die rug. In Zimbabwe was hy ‘n welvarende man, ‘n loodgieter. Maar hy is daar verdryf en hy kon nie sy voete hier weer vind nie. Die vrou lê. Sy het nie meer voetsole nie, die onderkant van haar voete is ‘n gistende wond. Maar die klinieksusters kom nie na hierdie plek toe nie. Sy moet gestut word om aan te sukkel tot waar ‘n taxi haar kan oplaai en by ‘n staatshospitaal gaan los.

 

En die klinieksusters is nie die enigste wat hier wegbly nie. “Die vrou daar oorkant se man is ‘n rukkie terug dood,” sê die ouman wat saamloop. “Die predikante wou nie hierheen kom om te help nie. Ons het een van die swart pastore wat in die veld kerk hou gevra om hom te begrawe.”

 

Tussen die klippe speel ‘n klompie kinders. Dis ‘n moedelose spel, sonder doelwit of rede. Hulle ken selfs die mees basiese vaardighede nie, want wanneer anders kinders leer om te tel deur ‘n ma wat sê: “Gaan haal vir my 3 eiers” of “Hardloop gou kafee toe met hierdie R20 noot en koop ‘n brood. Kyk dat jy die regte kleingeld kry,” leer hulle dit nie aan nie. Hier is selde drie eiers om te gaan haal en R20 is ‘n fortuin wat hulle nie ken nie.

 

Die kinders speel in Afrikaans, dis asof die woorde van hulle spel wegskram van hierdie verrotte aarde af. Dis nie ‘n taal wat jy op ‘n ashoop wil hoor nie. Daar is geen skaduwee nie, geen bome of struike nie, geen vrugbare grond vir groente nie, geen water om dit mee nat te maak nie. Dis net die glansende wit son bo hulle wat hierdie spel waarneem. En tog speel hulle…

 

Dit is die teenstrydigheid, die harde afbakening van realiteite wat ‘n mens die diepste tref wanneer jy hier loop. Die opslaankaia wat pynlik netjies en skoon is met die handgeskrewe kennisgewing langs die deur: “Hier klop jy voor jy inkom”. Nie omdat daar iets in is om weg te steek nie – op hierdie ashoop van menslike verval kan niks weggesteek word nie. Maar omdat die enigste anker nog die laaste bietjie selfrespek en eiewaarde is.

 

“Voor een van die skuilings staan ‘n lamlendige houtbankie met ‘n dogtertjie daarop. Die krulle van die ligbruin, toutjieshare kleef aan haar voorkop en laag in haar nek vas. Miskien is sy drie, dalk al ses. Sy is vuil met die vuilheid van baie dae en sy hoes terwyl sy klaend na haar ma roep. “Die ma is netnou hier weg saam met die Nigeriërs, sy sal terugkom met geld en kos vir die kleintjie na vanaand se kant toe,” sê die ouman wat saamloop.

 

Wanneer sy vanaand terugkom sal sy oorstap na die saamgebondelde kaias en hop-huise waarin die swart inwoners van hierdie plek woon. Hulle het darem water en toilette. En daar sal sy ‘n kom water bedel om die stank van misbruik van haar liggaam af te was. Almal doen dit – want die lopende water en toilette wat hulle drie jaar gelede beloof is, het nog nooit gekom nie.

 

Sy sal haar liggaam daarmee was, maar die etterende sweer aan haar gees sal sy nie kan genees nie. Dit het al té stukkend geraak. En die dogtertjie sal volgende jaar 4 jaar oud wees, en dan 5 en dan 6 en niemand weet wanneer die eerste keer sal wees dat ‘n Nigeriër hom aan haar vergryp nie. Want daar is niemand wat dit sal kan keer nie.

 

‘n Mens ry nooit terug na ‘n ashoop om te gaan kyk wat het geword van die goed wat jy weggegooi het nie. En dit is dalk die verskriklikste aanklag van alles – niemand kom hierheen om te kyk wat het geword van sy broers en susters wat weggegooi is nie.

 

Ek ken my kollega, Lenel Cotty Wessels van Front Nasionaal, ‘n sakevrou, ‘n beplanner, ‘n doener, ‘n strateeg, maar toe sy my gisteraand bel kon ek hoor dat sy emosioneel hard getref is. Sy het gery na dié plek om te gaan kyk hoe lyk die realiteite van blanke armoede. En sy het ‘n kykie gehad in die ingangsportaal van hel op aarde….

Op die Internet is meer inligting oor Munsieville beskikbaar en het Ditsem Nuus aan die hand daarvan vir Amanda de Lange van Krugersdorp en VF Plus-raadslid van die plaaslike munisipaliteit per epos gevra vir haar inset, wat sy insiggewend en, verkort, soos volg gegee het:

Ek kom reeds die afgelope 11 jaar saam met die aanvanklike blanke inwoners van Munsieville wat voorheen eers in Kroningspark  gewoon het maar d.m.v.‘n hofbevel na Munsieville verskuif is einde van 2014.

 

Drie maande nadat die grootste gros mense na Munsieville verskuif is en in haglike omstandighede in papierdun 3 x 3 m sinkstrukture geplaas is, het ek ‘n afvaardiging van die MRK (Menseregtekommissie) daar gehad na ‘n klag wat ek ingedien het.  Die uitslag was dat Mogale City behoorlike behuising met water aan die gemeenskap moes verskaf.  Ongelukkig het die gemeenskapsleier dit op daardie stadium van die hand gewys met die bewering dat hulle nie probleem het met die situasie nie.

 

Die getal wit inwoners van Pongoville, soos die area bekend staan, het intussen drasties gegroei en die omgewing het van eens karig en ontoereikend na ‘n plakkerskamp in die ware sin van die woord verval met vullis, vuil kinders, vermaarde diere en dikwels siek inwoners.

 

Deur die jare was daar verskeie prominente hulporganisasies en vrywilligers wat gekom en gegaan het – om verskeie redes.  Ek was self aktief onder die inwoners, maar moes ongelukkig ook onttrek en op hierdie stadium hou ek slegs ‘n oog oor die verwikkelinge.

 

Daar is steeds groepe vrywilligers en skenkers wat deurgaans kos en klere neem en kerkgroepe wat na die emosionele sy omsien.  In hoe mate die geskenkte kos, klere en meubels die mense bereik, sal ek nie kan sê nie. In die gevalle waar skenkers die pakkies en ware self aan die inwoners uitdeel, word daar uiteraard meer waarde toegevoeg.

 

Irene (Abbott) van Niekerk wat saam met haar man Hugo, die afgelope 11 jaar as gemeenskapsleiers vir die wit ‘plakkers’ opgetree het, is onlangs oorlede.  Uiteraard het dit ‘n groot emosionele impak op die inwoners gehad, vir welke rede ookal, maar hulle stryd om oorlewing bly hul eerste prioriteit.

 

Ek het kort na hulle intrek gereël dat daar ‘n mobiele kliniekdiens beskikbaar is vir die siek- en oumense wat nie vervoer of fondse het om na ‘n kliniek of staatshospitaal te gaan nie.  Volgens Mogale City (Krugersdorp) gesondheidsdepartement verkies die mense egter om apteek en staatshospitale toe te gaan.

 

Onder die omstandighede oorleef die mense op hulle manier, maar hulle lewensomstandighede is werklik nie aanvaarbaar nie.  Daar is ongelukkig geen alteratief op die stadium beskikbaar nie en elkeen maak maar sy ‘huis’ en omgewing so gemaklik moontlik.  Hoewel daar ook heelwat struwelinge onder hulle heers, is dit tog ook ‘n groep mense wat saamstaan wanneer dit moet. 

 

Die aanvanklike vrese dat daar probleme met hulle anderskleurige mede-inwoners ondervind gaan word, is gelukkig niks meer as net vrese nie.  Daar heers ‘n tipe van gemeensaamheid tussen al die verarmdes in hulle gedeelde nood, behalwe as daar vuisgeslaan word by die sjebeens.

 

Daar is natuurlik ook diesulkes wat ‘n nederige werkie het en moeite doen met hulle woonplekke en sommiges het selfs ‘n klein tuintjie met groente en ‘n boompie of twee.  Dit is nou nie jou tipiese suksesstorie nie, maar hulle oorlewingsdrang en deursettingsvermoë onder omstandighede is merkwaardig. 

 

Ons maak seker dat die skoolgereed kinders by die naaste skole ingeskryf word aan die einde van die jaar en ek het kontak met die skole om uitsonderlike probleemgevalle te identifiseer vir hulp van watter aard ookal.  Baie van die kinders moet remediërende onderrig kry.  Die kinders is almal op die skole se ‘sopkombuis’ lyste om ten minste seker te maak dat hulle een basiese ete per dag kry.  Vakansies is natuurlik ‘n ander storie, maar daar is by tye groepe vrywilligers wat een of ander vakansieprogram aanbied om die kinders te stimuleer en besig te hou.

 

Die pogings mag klink na iets maar inderwaarheid is dit werklik nie veel of genoeg nie.  Ons kan ongelukkig nie wegkom van die realiteit dat toenemende verarming onder blankes ‘n realiteit is en daar eenvoudig nie ‘n plan B is om dit te bekamp nie.  Munsieville se ‘wit plakkers’ oorleef letterlik van dag tot dag op hulle besonderse manier terwyl fisiese en emosionele verwaarlosing sy tol eis.  Grootmense en kinders, hulle is almal vuisvoos van armoede en konstante swaarkry.

Munsieville is slegs 'n gevallestudie en is daar veel meer sulke voorbeelde van Afrikaner-verval, asook wat uit talle oorde gedoen word om dit teen te werk en mense maatskaplik op te hef. So bv. het Solidariteit Helpende Hand al groot werk gedoen, terwyl individue soos Gideon van Deventer van Welkom met sy Projek Nehemia ook feitlik voltyds daarmee besig is. Daar is ook ander projekte, maar dit is ongekoördineerd.

Die glansboek Gebroke Land deur Kraal Uitgewers met dr. Danie Langner as redakteur gee uitstekende inligting en foto’s van Afrikaner-armoede sedert 1902 tot en met 2009. In November 2015 het dr. André Dannhauser 'n insiggewende skripsie vir 'n honneursgraad in berading uitgebring getiteld Afrikanerarmoede: 'n Pastorale reaksie.

Dit is egter so dat hulpverlenigingsprojekte nie op 'n landswye basis gekoördineerd is nie, terwyl dit duidelik is dat die probleem tans eenvoudig onder die hulpverlening uitgroei. Daar is huidig nie betroubare syfers oor die omvang en graad van blanke armoede en verval nie, maar na raming kan die aantal blankes tans in armoede in die land tussen 800 000 en 1 miljoen, of selfs meer, beloop.

Met blanke armoede gedurende die eerste vier dekades van die vorige eeu was die Afrikaner egter in die gunstige posisie dat die politieke hefboom in sy hande was, maar vandag is hy polities ontmagtig. Toe kon die Afrikaner regeringshulp monster, maar vandag is hy op sy eie genade aangewese.

Die groter werklikheid in hedendaagse Suid-Afrika is natuurlik dat volgens 'n pasvrygestelde verslag van StatsSA leef sowat 30,4 miljoen mense in die land in armoede, oftewel 55,5% van die bevolking. Die getal mense wat onder die 2015-broodlyn van R441 per maand leef, het met 2,8 miljoen toegeneem - vanaf 11 miljoen in 2011 tot 13,8 miljoen in 2015.

Vir die huidige en die pad vorentoe is die volgende brandende vrae:

 • Wat nou gedoen om Afrikaner-armoede en sosio-ekonomiese verval volhoubaar en vir die langtermyn te remedieer?
 • Erken die Afrikaner homself nog hoegenaamd as 'n volk in eie reg?
 • Gaan ons die huidige situasie so laat voortdryf met die kanker al groter wordend en die Afrikaner as volk al hoe meer geërodeer?
 • Of gaan daar 'n omvattende en gekoördineerde inisiatief uit eie geledere kom om eietyds die bul by die horings te pak onder weereens die leuse 'n Volk red homself?
 • Watter ander voorstelle is daar ter oplossing vir die Afrikanervolk?

Na die mening van Ditsem Nuus lê die oplossing daarin om die groter prentjie ook raak te sien, nl. dat benewens blanke armoede, ook verbandhoudende aspekte daadwerklik soos die doelgerigte geweldsmisdaad teen blankes, veral wreedaardige plaasmoorde; aanslag teen Afrikaans; rassekwotas op elke terrein; skool- en tersiêre onderrig; beswaddering van die karakter van die Afrikaner deur elke Tom, Dick en Herrie; ens. – ja, die onverklaarde burgeroorlog teen blankes en in besonder die Afrikaner – daadwerklik aangespreek word.

Waarskynlik is die eerste stap 'n eietydse Volkskongres vir Afrikanerleiers wat kan, wil en opreg is. Dit alles benewens verootmoediging voor God alleen en onwrikbare geloof in Hom.

Destydse president van die Vrystaatse Republiek MT Steyn het gesê: “Kan de eene Afrikaner neutraal blijven wanneer de andere voor Afrika sterft?” Genl. CR de Wet het ná die Anglo-Boere-oorlog op besoek aan Brittanje en Europa om hulpverlening te werf vir die verwoeste republieke, gesê: “Ek sal eerder op die ashoop saam met my volk swaarkry as om in die paleise van koninklikes te wees.”

Ditsem Nuus self, in bedryf sedert 2008 en gebaseer te Orania sedert 2015, het in 2011 in Erlichpark, Bloemfontein, met Projek Opstaan begin om uiters behoeftige kinders, veral voorskools en laerskool, te help. Die projek is daarop gemik om mense te help om hulself te help. Die projek het as vertrekpunt die redding van siele vir die Koninkryk van Christus, terwyl die projek verder fokus op terapeutiese programme vir kinders, liefde vir hulle, ouerleiding, werkskepping en entrepreneurskap.

Terselfdertyd is ’n breër teoretiese model getiteld VIS oftewel Volksinisiatief vir Selfhelp opgestel. Dit is beskikbaar vir ontleding en moontlike verwerking.

Dit dien ook genoem te word dat te Orania as uitstekende model vir praktiese en volhoubare Afrikaner vestiging, die afgelope 26 jaar verskeie beste praktyke ontwikkel is en steeds in proses van ontwikkeling is. Uit hierdie ervaring kan met vrug geput word.

Dit bring die vraag na vore: Wat is die beste oplossing vir die huidige situasie van Afrikaner-armoede en morele verval in SA? Die antwoord lê voor die handliggend nie in pleisters plak op die simptome van ’n ernstige en uitgebeide siekte nie, maar in indringende behandeling van die oorsake.

Derhalwe die volgende basiese voorstelle:

 • Die uitgangspunt behoort vyfledig te wees: Eerstens, pak alles aan in Naam van God Drie-enig; tweedens, erken dat jy lid is van die Afrikanervolk, met respek vir ander identiteite; derdens, ’n volk red homself; vierdens, moenie net ’n vis gee nie, maar leer om self te vang; en vyfdens, Afrikaners moet hul kleinlike verskille los en begin saamstaan soos nooit tevore nie.
 • Die loods en koördinering van aksies op ’n streeks- en plekbasis ter noodleniging, hulpverlening en opheffing.
 • Die intensiewe bevordering van Afrikaner-entrepreneurskap en alles wat daarmee saamhang.
 • Die stigting van ‘n Afrikaner Ondersteuningsfonds, behoorlik gegrond en geoudit.
 • Die hou van 'n Volkskongres van alle bona fide belanghebbendes binne die volgende nege maande.
 • Die opstel van 'n 10-puntplan vir Afrikaner-maatskaplike opheffing en waaraan basiese relevante aspekte gekoppel word.
 • Implementering gekoppel aan begroting, tydskaal en getaaktes.

Kommentaar op hierdie memorandum kan gelewer word op www.ditsem.net of die Facebookblad van Ditsem Nuus. Deelname en aanbiedinge vir hulpverlening kan ook op hierdie platvorms bevestig word. Op www.ditsem.net is ook 'n spesiale afdeling getiteld Afrikaner-opheffing – volg hierdie skakel:

Johann Dannhauser
REDAKTEUR

051 436 0552 - 082 773 2150

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. | www.ditsem.net

P de B Kockstraat 7 • Universitasrif • Bloemfontein

Oranje Eggo S39 • Orania

VVK2 banier