Aletheim 1

►►► Solidariteit Jeug gaan regstappe neem namens een van sy lede, Danie van der Merwe, wat werkloos is en uitgeluit is uit die presidensiële program YES4Youth ► Eskom skuldlas kan binne afsienbare tyd eskaleer vanaf R400 miljard na R550 miljard – HUB Phakamani Hadebe ► AfriForum verklaar dispuut met Parlement oor grondonteiening sonder vergoeding, Parlement sê dit sal dit opponeer ► Volgens Ouditeur-generaal wys jaarverslae van staatsdepartemente en staatsondernemings vir 2017/18 korrupsie van R51 miljard, uitgesluit Eskom en Transnet, wat gesamentlik sowat R28 miljard korrupsie kan oplewer ► Voormalige kantore van The New Age koerant van Guptas in Johannesburg word op 28 November 2018 deur Park Village Auctioneers opgeveil ► Minister Pravin Gordhan getuig voor Zondo-kommissie dat oud-pres. Jacob Zuma destyds aanhoudend vir kabinet gelieg het oor staatskaping en Guptas en “hom sodoende aan grofste vorm van korrupsie skuldig gemaak het” ► Elektrisiteit van perseel van Vrystaatse Wetgewer vir tweede agtereenvolgende dag afgesny weens wanbetaling deur verhuurder aan Centlec elektrisiteitsverskaffer ► Verwagting dat pres. Cyril Ramaphosa vanmiddag kabinetsskommeling gaan aankondig ná afsterwe van Edna Molewa en bedanking van Malusi Gigaba ► Gewapende rowers skiet drie vrouedokters by Letaba Hospitaal, Tzaneen, een kritiek in waakeenheid ►►►

Dreigende grondgryp mik op suiwer Kommunisme

Op die foto, Julius Malema in geselskap van Britse finansiers in Londen - links op die foto is Lord Robin Renwick, voormalige Britse ambassadeur na SA (1987-1991) en na die VSA (1991- 1996) en met invloedryke internasionale sakebelange; regs is Robert Hersov, gebaseer te Londen, maar wie se familie die Anglovaal Myngroep in Suid Afrika gestig het. Op die foto, Julius Malema in geselskap van Britse finansiers in Londen - links op die foto is Lord Robin Renwick, voormalige Britse ambassadeur na SA (1987-1991) en na die VSA (1991- 1996) en met invloedryke internasionale sakebelange; regs is Robert Hersov, gebaseer te Londen, maar wie se familie die Anglovaal Myngroep in Suid Afrika gestig het.

Indien 'n nugter ontleding gedoen word van die verklaarde voorneme van die ANC om grond in SA te onteien sonder vergoeding, soos dit op voorstel van die EFF deur die Parlement bekragtig is, dan blyk dit wat eintlik ten doel is, is die omskepping van die land in 'n volslae Kommunistiese staat. Dit het aardskuddende implikasies, maar wat lê in werklikheid hierdie kritieke saak ten grondslag?

In antwoord hierop is dit nodig om al die relevante feite soos volg onder oë te neem:

 • Eerstens, die geskiedkundige feite. Die grondgebied van wat vandag SA is, is vanaf die middel-17de eeu as grootliks onbewoonde gebied gelyktydig betrek deur blanke setlaars vanaf die Kaap in die suide, deur nomadiese Hottentotte en Boesmans en deur swart Bantoestamme vanuit die noorde vanaf Midde-Afrika.  
  Nêrens het blankes grond van nie-blankes gesteel nie en gevolglik is daar geen bewyse voor nie. Die blanke het die alfabet, wiel, maatstok en Bybel aan die nie-blankes voorgestel, wat van hul kant geen vorm van beskawing kon voorlê nie.    
  In bevolkingsvestiging in SA het swart stamme hul latere tradisionele gebiede behou, terwyl die orige grootliks onbesette gebiede deur ekonomies-geïntegreerde blank en nie-blank beset is op die basis van produktiewe benutting en markfaktore. Sedertdien het deur die stormagtige laat 19de en 20ste eeue die vestigingspatrone uitgekristalliseer soos dit gebeur het.

Mense van kleur het wel in die 20ste eeu in die groter deel van SA onder blanke beheer en buite die tradisionele swart gebiede geen eiendomsreg op onroerende bates gehad nie, maar dit is in 1994 met die nuwe bedeling opgehef en is die speelveld vir almal gelyk gemaak. Steeds is daar geen getuienis dat blankes blatant grond van swartes gesteel het nie.

 • Tweedens, die opset 1994 tot 2017. Met die onderhandelinge in aanloop tot die nuwe grondwetlike bedeling het almal plegtig beloof dat private eiendomsbesit gewaarborg is en is dit ook so in die Grondwet ingebou. Desnieteenstaande is sg. grondhervorming van stapel gestuur om beweerde ongeregtighede van die verlede reg te stel.
  Die grondhervormingsproses was in die praktyk 'n gemengde sukses, met sowat 4 300 plase wat teen markwaarde van miljarde rand na die staat oorgedra is. Die titelaktes is egter die staat behou en nie aan die begunstigdes oorgegee nie.
  Wat egter die Achilleshiel van grondhervorming is, is dat volgens eie erkenning deur regeringswoordvoerders die mislukkingskoers van nuwe swart boere op hierdie grond 90% plus beloop en dit teen vrugtelose uitgawes van na raming sowat R300 miljard. Voorts word verwys na altesaam ongeveer 195 000 eiendomme in staatsbesit ter waarde van sowat R400 miljard nog nie deur die regering in landsbelang verreken nie.
 • Derdens, die huidige opset. Die Dept. van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming het in Desember verlede jaar sy Grondouditverslag voltooi, maar daarin word erg skeefgetrekte en onware syfers aangehaal oor grondeienaarskap. Volgens die verslag maak swart mense 79% van die bevolking uit, maar direk besit hulle slegs 1.2% van landelike grond in SA en 7% van formeel-geregistreerde eiendom in dorpe en stede.

Daarenteen, volgens die verslag, besit blanke Suid-Afrikaners wat 9% van die bevolking uitmaak, “direk 23,6% van landelike grond en 11,4% van eiendom in dorpe en stede”. Die verslag identifiseer egter nie die ras van eienaarskap van 67% van grond in die land nie.

Op voetspoor van die Grondouditverslag is in Februarie vanjaar die mosie vir grondonteiening sonder vergoeding in die Parlement aanvaar met 241 stemme daarvoor en 83 daarteen. Teen die mosie het gestem die VF Plus, DA, Cope en ACDP.

Malema van die EFF, in tandem met die ANC, is uitgesproke op rekord dat die doel is om alle grond in SA sonder vergoeding te bekom en dit dan van regeringskant te verhuur na goeddunke aan begunstigdes – dus ‘n suiwer Kommunistiese opset. Voorts is wetgewing tans voor die Parlement so bewoord dat eiendom nie net grond behels nie, maar ook huise, geboue, besighede en alle roerende eiendom.
Terloops in hierdie verband interessante statistiek om mee rekening te hou: Indien dit by eerste huise kom, besit swart mense in SA 7,66 miljoen huise, blankes 730 000 en die ander bevolkingsgroepe saam ook sowat 730 000 huise. Insgelyks het navorsing getoon het dat die oorgrote meerderheid swart mense meer belangstel in werksgeleenthede as in grond en dat die meeste van hulle verkies om eerder in stede te woon as op die platteland.

Die mikpunt van 'n Kommunistiese SA is in lyn met die agenda van die Nuwe Wêreldorde / internasionale geldmag / Illuminati om SA in te palm in hul strewe na wêreldoorheersing- alles binne die riglyne van VN Agenda 21 van 1972. Hiervan vorm ook die Nasionale Demokratiese Rewolusie (NDR) van die ANC inherent deel.

 • Teen hierdie agtergrond, vierdens, die volgende evaluasie. Benewens blatant steel, is grondonteiening uitdruklik teen die SA Grondwet, terwyl dit indruis teen alle internasionale reg en konvensies in, in besonder art. 17 van die VN Universele Verklaring van Menseregte
  Onder die ANC is die land die afgelope 24 jaar as 'n staat gekaap, die nasionale begroting deur massiewe korrupsie leeggeplunder, is geen staatsonderneming suksesvol nie, het munisipale dienslewering grootliks in duie gestort en is armoede erger en meer verspreid as ooit.
  Nou wil die ANC/EFF en hul radikale volgelinge met retoriese kaf die eiendom van die 8% minderheid in die land vat en dink dit sal hulle “ryk” maak, hul probleme oplos en, in die woorde van die nuutverkose president, hulle “in die paradys laat kom.” Al hoekom die ANC aan die bewind in SA is, is omdat hulle stemgewys meer koppe tel.

Die feit dat hulle na die eiendom van die minderheid, in sonderheid die grond van die oorblywende sowat 134 000 kommersiële boere, moet gryp vir “redding”, bewys materiële en morele bankrotskap. Inmiddels word wit Suid- Afrikaners wêreldoor beskou as van die beste boere en voedselprodusente wat daar is.
Wat ook soos 'n paal bo water staan, is dat private eiendomsbesit en die vrye markbeginsel van vrywillige koper / vrywillige verkoper die hoeksteen vorm van 'n vrye markekonomie as die enigste basis vir ekonomiese groei, werkskepping en maatskaplike vooruitgang.

Die grondgrypstorie is in effek die jongste radikale stap in 'n onverklaarde burgeroorlog teen blankes in die land, en spesifiek die Afrikaner, soos o.m. ook blyk uit die onophoudelike moorde deur swart op wit, SEB, aanslag teen Afrikaanse skole en universiteite, ondergrawing van Afrikaans as taal, sportkwotas, e.s.m.

Wat egter nooit uit die oog verloor moet word nie, is dat die swartes in SA nie 'n homogene groep is nie. Daar is van hulle wat welwillend teenoor die blanke is en gematig is en met hulle moet gemeenskaplike grond gevind word, soos met welwillende bruin mense, Indiërs en ander etnisiteite – dit sonder bedreiging van eie identiteit.

Wat die ANC / EFF / radikale alliansie betref, moet die Afrikaner besef, daar is vir hom geen genade nie. Hierdie mense en magte kom om die Afrikaner van die aardbol af uit te wis. Onderhandeling hou niks blywends in nie en hulle en hul aksies moet nie deur 'n Westerse bril beoordeel word nie. Menslik gesproke is dit ʼn kwessie van oorlewing van die sterkste.

 • Slotsom. Grondgryp is 'n groteske verneukspul ten einde SA in 'n Kommunistiese staat te omskep en daarom vorm bevegting daarvan die prop in die gat om te keer dat SA in Kommunistiese chaos en ‘n bloedbad verval en dat die wonderlike gawe van vryheid verlore gaan.
  Daar is Christelike opdragte en regte wat hoër is as die grondgrypwette van 'n korrupte regering en getalstirannie en derhalwe moet dit oorskryf word met alle nodige morele, wetlike, ekonomiese en, as dit moet, militêre vermoë. Hierdie verpligting bring die Afrikaner / Boer waarskynlik te staan voor die grootste uitdaging in sy ganse geskiedenis.
  As eerste stap lyk dit bloot logies om vir eens en altyd 'n behoorlike grondoudit van grondbesit in SA te doen ten einde al die ware feite op die tafel te kry. Daarmee saam moet die proponente van grondsteel gedaag word om hul bewering klinkklaar te bewys. Alleenlik aan die hand van die ware feite kan die debat oor die toekoms van SA sinvol en konstruktief gevoer word.
Gradeer die artikel
(0 stemme)

1 comment

 • Gert Kruger - Maandag, 12 Maart 2018

  Ons het gedurende Mei 1972 by die huis ingetrek waar ons nou nog woon. Ons het vir ongeveer 40 jaar aan die verbande afbetaal voordat ons oordrag of "Kaart van Transport" kon neem. Indien die Staat nou sommer ons eiendom sonder vergoeding wil neem, is dit niks anders as blatante diefstal nie!

  Report

Lewer kommentaar

Vul al die vereiste velde in (*)

VVK2 banier