Report comment

Dis met belangstelling dat ek die nuus van RoepTV ontvang het.

die Heilige Gees is tans aan die werk met my: Ek het 'n wonderlike salwing ontvang om lering te gee oor spesifieke onderwerpe wat normaalweg nie deur die Liggaam gedek wil word nie. Onderwerpe soos
Hoe onderskei ek in die geestesrealm, hoe beweeg ek daar en dwing die Koninkryk van God op die aarde af
Geestelike oorlogvoering soos in Efe 6, met die koninkryk van die bose trompop aanvat vanuit die oorwinning in Christus, en ophou om passief en reaktief die geveg te veg
Lewe vanuit die Sabbatsrus
Die mens as liggaam, siel en gees saamgestel om as die laaste Adam se gevolmagtigdes te funksioneer

Hiermee vind ek uit of daar behoefde vir sulke onderwerpe in enige van jul media is, en hoe moet ek te werk gaan om met julle te skakel in verband daarmee

Christus Altyd

Louis v Deventer