►Voorspoedige 2020 | Ditsem Nuus kantoor weer oop | Teken in op die DitsemBlits vir daaglikse Nuushooftrekke en weeklikse Nuuskommentaar►

Die afgelope tyd gons dit behoorlik oor of sg. apartheid nou wel ʼn misdaad teen die mensdom was, soos wat die VN in die sewentigerjare verklaar het. Die jongste polemiek het begin met ʼn uitlating van oud-pres FW de Klerk oor die kwessie en die vuur wat daaroor uit swart politieke geledere gespuug is en steeds voortwoed.

Lustig saam in die koor sing die liberale hoofstroommedia en hul meelopers. So bv. word geagiteer dat “Afrikaners ‘n eed moet aflê teen apartheid” en dat “alle onregte van die verlede en hede in die land nóú uitgewis moet word”. Terselfdertyd verklaar een van die protoganiste, prof. Anton van Niekerk van die Universiteit van Stellenbosch in ʼn artikel dat “apartheid wás ʼn sistematiese misdaad teen apartheidslagoffers”.

In die Parlement sê pres. Ramaphosa dat “die goedpraat van apartheid grens aan hoogverraad”, terwyl swart politieke aktiviste daarop aandring dat De Klerk in die openbaar verskoning vra dat hy ooit apologeties was oor “apartheid”. Dus word ʼn hele georkestreerde narratief van stapel gestuur om apartheid te verdoem tot misdaad teen die mensdom en daarmee eintlik te verklaar dat die geskiedenis en erfenis van die Afrikaner ʼn misdaad teen die mensdom was.

Gebaseer op feite ontbreek dit aan woorde om die leuenagtigheid en belaglikheid van hierdie narratief te beskryf. Die waarheid is dat geen volk nog soveel gedoen vir ander volke en soveel gespandeer het op ontwikkeling van ander volke as wat die blanke Suid-Afrikaner en spesifiek ook die Afrikaner vir die Xhosas, Sotho’s, Zoeloes, Tswanas, Pedi’s en ander burgers van kleur in die land gedoen het nie. Wat die destydse regering onder dr. HF Verwoerd vir swartmense i.t.v. die beleid van afsonderlike ontwikkeling gedoen het, verdwerg eenvoudig mindere gevalle van apartheid en diskriminasie wat daarmee gepaard gegaan het.

Ditsem Nuus het Mei verlede jaar ʼn artikel getiteld Verhale van drie vlae gepubliseer en waarin 'n feitelike en statistiese vergelyking getref is tussen die geskiedenisse van onderskeidelik die vorige landsvlag, die huidige landsvlag en die Kommunistiese hamer-en-sekel. Hierdie vergelykende studie repudieer die totale leuen van die huidige narratief en toon, heel ironies, dat dit eintlik die ANC-bewind is wat om basies die volgende redes eerder in die beskuldigdebank hoort:

 • Oor die lyding wat hulle gewone burgers in die land oor die hele bevolking spektrum aangedoen het deur die moordsyfer op te laat skiet na meer as 20 000 per jaar, plus ander geweldsmisdaad wat handuit ruk.
 • Diefstal en korrupsie van miljarde der miljarde rand in belastingbetalergeld, ongekend in die geskiedenis van SA – na raming R3 triljard oftewel R3 000 000 000 000.
 • Die staatskas met sowat R3,5 trilard in die rooi, wat beteken daaglikse rentebetaling van R1,5 miljard.
 • Meer rasdiskriminerende wetgewing op die wetboek as wat daar ooit, andersom, in die vorige bedeling was.
 • Toelating van die barbaarse wreedaardigheid teen blankes tydens plaasmoorde en –aanvalle, ongetwyfeld voortsetting van die sg. Nasionale Demokratiese Rewolusie (NDR).
 • Groter werkloosheid en ellende in die land as ooit tevore insluitende swart, blank en bruin.
 • Platval van munisipale dienslewering op feitlik elke dorp en stad met o.a. ontneming van ʼn basiese reg soos drinkwater in krane, ens.
 • Die bekendstelling vir die eerste keer van die konsep van staatskaping in die land, insluitende voormalige staatshoof Jacob Zuma wat sy ampseed verbreek het en met die implikasie van hoogverraad.

 

 

Nog 'n klug omtrent apartheid, is die verklaring in 1973 deur die VN Algemene Vergadering dat “apartheid 'n misdaad teen die mensdom is”. Die feitelike agtergrond hiervan was dat die mosie voorgestel is deur die destydse Kommunistiese Sowjet-Unie – een van die grootste vertrappers van menseregte in die geskiedenis van die mensdom. Dit is gesteun deur 'n aantal Kommunistiese satellietstate, 'n aantal Afrikalande en enkele Islamitiese state. Geen Westerse moondheid van belang of die VSA het daarvoor gestem nie, hoewel hulle polities-korrek buite stemming gebly het.

Apartheid het ‘n handige stok geword waarmee die hele tyd rondgeloop word om blankes mee by te kom, om as verskoning te gebruik vir ongelooflike dubbele standaarde en om die verlede van SA blankes te kriminaliseer. Selfs wanneer die ANC tragies kort val in dienslewering, dan word die skuld gepak op nagevolge van “apartheid”.

Meer nog, waar blankes in groot groepe saamkom om hul kulturele erfenis uit te leef, dan word dit gesien as “apartheid”. Indien daar te veel wit gesigte in enige groep is en nie verteenwoordigend geag word van die “demografie” nie, dan word dit uitgekryt as ʼn nuwe vorm van apartheid.

Blykens uitlatinge op sosiale media en informele gesprekke is baie regsinnige Afrikaners hartlik keelvol vir hierdie aaklige rondswaai van “apartheid”. Trouens, hulle blyk só keelvol te wees dat hulle nou vra, gee vir ons ʼn nuwe apartheid, waar ons êrens eenkant op ons eie grondgebied kan konsolideer, ons eie lewe lei en kan begin werk aan ons eie staat. Hulle vra dit in vreedsaamheid en beloof om nie in te meng in die sake van die oorblywende bevolkingsverstrengelde Suid-Afrika nie.

Hulle vra net geleentheid om vreedsaam en in goeie buurskap hul eie ding te doen en dit in uiteindelike soewereine onafhanklikheid en vryheid. Hierdie regsinnige Afrikaners is moeg daarvoor om as melkkoei te dien van die huidige mislukkende staat en as die sondebok daarvoor uitgemaak te word.

Die vraag op hierdie stadium is of hierdie teenreaksie van regsinnige Afrikaners op die blatante wanaanwending van die woord “apartheid”gaan lei tot die opwelling van 'n golf van Afrikaner-nasionalisme – 'n golf wat sou kan voortrol tot Afrikanervryheid? Dit beteken die wesenlike is: Is daar nog genoeg murg in Afrikanerpype?

Gevaarligte flits oor die amnestie tot 31 Mei 2020 vir die inhandiging van vuurwapens waarvan die lisensies verval het en oor die Wysigingswetsontwerp op Vuurwapens wat die regering in die Parlement ter tafel gelê het. Verskeie kenners waarsku dat sowel die amnestie as die wetsontwerp eenvoudig ten doel het om uiteindelik alle wetsgehoorsame burgers wettiglik en vreedsaam van hul vuurwapens te ontneem.

Trouens, Minister van Polisie Bheki Cele het tydens 'n Parlementêre debat oor die wetsontwerp gesê: “Individuals should not have firearms. Allowing citizens to own multiple firearms contributes to security issues. Only police officials and soldiers should be authorised to carry fire arms. ” Op 'n vraag van die DA aan die minister of enige ingelewerde vuurwapen al verbind is aan misdaad, het hy tot op hede nog nie geantwoord nie.

Die hele aangeleentheid is teen die agtergrond van swak beheer deur die SAPD oor ingehandigde vuurwapens sowel as hul eie vuurwapens, met berigte dat ter duisende vuurwapens al uit SAPD-besit gesteel is. Onlangs is ook berig dat tot soveel as 1 miljoen rondtes ammunisie uit Polisie besit gesteel is.

Daarby is die Vuurwapenregister van die SAPD blykbaar in wanorde met die nodige rekenaarprogramme wat nie opgegradeer word nie. Om die kroon te span, is vroeër vandeesmaand berig dat ʼn koeriervoertuig met duisende vuurwapenlisensies tussen die Staatsdrukker in Pretoria en die SAPD provinsiale kantoor in Gauteng gekaap is.

Die kaping het in Dobsonville plaasgevind en hoekom die betrokke voertuig ʼn roete deur daardie gebied gevolg het, is ʼn ope vraag en laat die vermoede ontstaan dat die kaping vooraf met interne samespanning beplan is. Hoe dit ookal is, ontsteltenis heers dat hierdie geroofde lisensies onwettig gebruik kan word om wapens en ammunisie aan te koop.

Intussen beskik die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) oor ʼn hofuitspraak dat die huidige vuurwapenamnestie nie korrek toegepas word nie en dat sekere eienaars met lisensies wat verval het, nie verplig is om hul wapens in te handig nie. Buitendien, sê die SAJWV, “misdadigers dien nie ongelisensieerde vuurwapens in hul besit in tydens amnestietydperke nie”.

Die kruks van die saak is dat daar in die geskiedenis gevalle in lande was waar regerings wetsgehoorsame burgers gedwing het om hul vuurwapens in te handig en dat dit telkens tot grootskaalse menseslagtings gelei het. Voorbeelde hiervan is die destydse Sowjet-Unie van 1929-53 (20 miljoen afvalliges vermoor); Turkye 1915-17 (1,5 miljoen Christen Armeniërs vermoor); Duitsland 1939-45 (13 miljoen Jode en andere uitgewis); China 1948-52 (20 miljoen politieke afvalliges tereggestel); Guatamala 1981-84 (100 000 Maja Indiane afgemaai); Uganda 1971-79 (300 000 Christene uitgewis); en Kambodja 1975-77 (1 miljoen opgeleide burgers vermoor).

In totaal is gedurende die 20ste eeu 65 miljoen weerlose mense uitgewis onder die dekmantel van vuurwapenbeheer. Hierdie feite laat dus die rooiligte flits en sirenes afgaan wanneer dit by vuurwapenbeheer en ontwapening van wetsgehoorsame en verantwoordelike burgers kom.

In die boek Bedoelde land deur FA Venter, een van die reeks van vier klassieke Africana boeke, word verhaal van hoe die Voortrekkers in 1843 nadat die destydse Republiek van Natalia deur Brittanje geannekseer is, opgepak het en besluit om terug te trek oor die Drakensberge. In 'n besondere toneel word die laaste keer geskets toe die Hollandse onderwyser van die Voortrekkers, bekend as Meester, die kinders hul laaste les gegee het.

Meester het na die skryfbord gestap, dit skoongevee en vir die kinders gesê: “Julle kan alles vergeet wat ek julle geleer het, onthou net dit.” en toe skryf hy op die bord: Bedoelde land en onder dit Vryheid. Hy sê toe: “Streef altyd na jul bedoelde land, dit sal julle jul vryheid bring.”

Vryheid is ingegrein in die DNA van die Afrikaner en loop soos ‘n goue draad deur sy veelbewoë geskiedenis. Dit strek nie net terug tot die Vryburgers ná die aankoms van Jan van Riebeeck nie, maar selfs verder terug in vorige eeue in Europa met o.a. die veelbewoë geskiedenis van die Waldense, van wie o.m. die Hugenote afstammelinge was. Die draad loop deur die Groot Trek en later tydens die Anglo-Boere-oorlog sê 'n 14-jarige dogter op haar sterfbed in 'n konsentrasiekamp: “Ek sterf, maar my volk sal lewe.”

Gedurende die 20ste eeu bereik die vryheidstrewe van die Afrikaner 'n positiewe keerpunt met die verkiesingsoorwinning van Afrikaner-nasionalisme in 1948, terwyl dit kulmineer in Republiekwording op 31 Mei 1961. Met die verraderlike sluipmoord op dr. HF Verwoerd in die Parlement op 6 September 1966 is egter by 'n negatiewe keerpunt gekom en vandaar af was dit aan die hand van verknoeide integrasiepolitiek al die pad afdraande.

Dit realiseer in 1994 in die splinternuwe staatkundige bedeling, waarin die Afrikaner sy selfbeskikking afteken. Die gevolge is die katastrofale geskiedenis van die afgelope 26 jaar en die voortbestaanskrisis waarin die Afrikaner as volk homself tans bevind.

Die huidige situasie neem egter nie die werklikheid weg nie dat die Afrikaner as volk die afgelope meer as drie eeue ‘n trotse rekord opgebou het op alle lewensterreine - onderwys, ekonomie, medies, staatkundig, regspleging, infrastruktuur, landbou, mynwese, sport, noem dit – kwaliteitgewys vergelykbaar met die beste ter wêreld. Dit is 'n feit dat onder Afrikaner-ondernemerskap, eerbaarheid en werksywer Suid-Afrika opgebou is tot die voorste land op die vasteland.

Indien ‘n voorraadopname gemaak word van dit waaroor die Afrikaner as volk teen die einde van die tagtigerjare beskik het, dan word aan die batekant gevind politieke seggenskap, ‘n suksesvolle funksionerende staat, eie onderwys, uitstekende gesondheidsdienste, eie universiteite, onbeperkte wetenskapsbeoefening, e.sm. Vergelyk dit nou met dit waaroor die Afrikaner as volk vandag 30 jaar later eksklusief beskik, dan word gevind dat dit slegs die grondgebied van Orania is wat prof. Carel Boshoff in 1991 met kaart en transport aangekoop het, wat as Afrikaner-eiendomlikheid beskou kan word.

In die gees hiervan het Boshoff in ‘n brief aan gedateer 13 November 2000 aan alle Orania-inwoners o.m. soos volg geskryf: “Orania is verkry, beset, herstel en word bewoon deur mense wat in die vryheid van die Afrikanervolk glo – ‘n vryheid wat wel reeds meer as ses jaar verlore is – maar ook ‘n vryheid wat herstel moet word. ...Vryheid van ‘n volk is naas sy geloof sy kosbaarste besitting. ...Dit is die reg en die vermoë om jou vaderland te besit, daaroor te regeer en al die instellings van die samelewing deur jou eie mense en volgens jou eie aard saam te stel en te beheer.”

Vir hierdie spesifieke doel het mense deur die jare na Orania verhuis 'n nuwe begin te maak. Hoewel Orania geleidelik op die been gekom het, het dit om verskeie redes die afgelope 29 jaar nie gegroei en ontwikkel soos verwag is nie. Desondanks is t.o.v. aspekte soos selfstandigheid, selfwerksaamheid, verblyfreg en deursettingsvermoë reusetreë gegee.

Veral die afgelope sewe jaar is ontwikkeling te Orania hoofsaaklik geïnisieer en geïmplementeer deur die Orania Dorpsraad met finansiële ondersteuning deur die Solidariteit Groep. In die proses word egter prakties weinig spore gevind van ander groot Afrikaner-ontwikkelaars in Orania, wat die vraag laat ontstaan: Is dit 'n natuurlike verloop, of is dit gemanipuleer?

Dit is tans die uitdaging waarvoor die regsinnige Afrikaner t.o.v. Orania staan – gaan dit hierdie laaste bate behou en met bykomende grondgebied uitbou tot uiteindelik ‘n onafhanklik en vrye volkstaat? Of is die alternatief dat Orania d.m.v. 'n verborge agenda as’t ware 'n potplant gehou word as nimmereindigend deel van die Suid-Afrikaanse staat, 'n staat wat buitendien internasionaal tot rommelstatus verklaar is?

Gesonde verstand sê op hierdie stadium dat al hoe die Afrikaner menslik-gesproke weer by vryheid gaan uitkom, is om mettertyd, stapsgewys en vreedsaam, maar beslissend, af te skei van die huidige SA en om ‘n eie lewensvatbare en volhoubare staat te vorm. Daarvoor is dit nodig dat alle regsinnige Afrikaners bymekaarkom en gestalte gee aan die gevleuelde woorde van vorige eerste minister dr. DF Malan: “Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.”

Die alternatief vir saamstaan kan opgesom word in die woorde van toenmalige Amerikaanse president Teddy Roosevelt aan die begin van die 20ste eeu aan sy landgenote: “If we don’t hang together, we will all hang seperately.” Die feit bly egter staan dat in Orania het die Afrikaner 'n fisies-onvervreembare grondslag waarop hy weer sy vryheid kan herwin soos wat Meester dit destyds voorgeskryf het.

In mediaverklaring wys TLU SA daarop dat die SAUK in 2012 ‘n wins van R343 miljoen getoon het, maar in Oktober 2019 moes dit ʼn reddingsboei van R2,5 miljard van die regering ontvang

In dieselfde mediaverklaring sê TLU SA die ANC het geen waarde toe te voeg tot die land nie, dat Suid-Afrikaners behoort te weier om saam met die ANC onder te gaan en dat die ANC alleen moet ondergaan – lees hierdie uitstekende mediaverklaring in Engels hieronder:

 

Article written by Sipho Masondi City Press..........................................

The ANC has run its course and has reached a dead end from which it is close to impossible for the party to offer South Africans anything of value.

The point of this opinion piece is that that ANC of the early mid 90s to early 2000s is gone.

The ANC that overcame perilous times in exile to deliver democracy is gone.

It has been replaced with an incredibly corrupt regime, first under former president Jacob Zuma and now Cyril Ramaphosa.

So reprobate is Ramaphosa’s ANC that it saw nothing amiss with appointing Cassel Mathale as the deputy minister of police.

Mathale was premier in Limpopo when in December 2011 Pretoria placed a record five departments under administration after they collapsed under the weight of theft.

Not a single politician or civil servant has been arrested and forced to account for their crimes in Limpopo.

In the very late 90s as a teenager in Soweto I used trains to commute to school.

At the time Metrorail was under Transnet.

I recall that if I was a minute late, I missed train number 9022 which stopped at Naledi Station at 7am every morning.

The train was never late, not once.

The Metrorail that the ANC inherited from the apartheid regime worked.

The ANC has disembowelled Metrorail, which is now run by the Passenger Rail Association of South Africa (Prasa).

Under Prasa, thugs have incinerated hundreds of trains, causing damage running into billions.

Today’s trains run without windows, doors and even brakes.

Trains are always late. Quite often they don’t show up at all.

In the mid 2000s South African Airways (SAA) made profits of close to a billion.

Today the airline is on the verge of collapsing. In fact, it is now not a case of whether or not SAA will crash, it is a matter of when.

The ANC let SAA crash and it will cost a significant amount of money to resuscitate SAA. Where will those billions come from?

Just as recently as 2012, Eskom posted profits amounting to over R12 billion.

The ANC government let Eskom crash and sink because of corruption.

Where will the billions to fix Eskom come from? The ANC has no answers.

In 2012 the SABC posted a R343 million profit. In October last year, the SABC received a R2.5 billion from government.

It is all thanks to the ANC.

Whenever corruption at Transnet is mentioned what comes to mind is the 1064 locomotives involving the Gupta family.

But the procurement of the locomotives pales in comparison with the corruption involving the allocation of train capacity to transport general cargo or manganese from Northern Cape to export markets via the Port of Ngqura in Port Elizabeth.

The staggering graft that occurred during the construction of the pipeline from Durban to Johannesburg and the leasing of train loading bays. Without exception, there is a feeding frenzy in all state-owned companies, all national and provincial government departments and municipalities.

All state-owned companies are captured by different factions of the ANC.

All of them: including Prasa, water boards, SABC, Transnet, Eskom, Post Office, Coega Development Corporation, Ithala Bank and the Independent Development Trust (IDT).

All these companies have the potential to flourish and contribute taxes to the fiscus and create much needed jobs.

Every year South Africa spends a significant number of billions to bail out state-owned companies that ANC comrades are having a field day with, arrogantly plundering without any consequence.

All small towns, from Butterworth to Mthatha, Lusikisiki, Mafikeng, Vrede and Mangaung are collapsing.

They are all characterised by crumbling infrastructure, potholes, raw sewer spilling into the streets and erratic water supply, if any at all.

A few years ago Mafikeng was the pride of the North West – clean, smart and well maintained.

Now it is a stinky and decaying backwater.

The ANC is responsible for all these.

Butterworth has not had water in more than five years. In many towns water is carted in through tankers, which are quite often owned by ANC comrades and warlords.

There are theories that in some cases water supply is deliberately tampered with so that it is carted through trucks in order to benefit ANC politicians.

Many municipalities use their capital and infrastructure budgets and grants on salaries.

Whether it is Ramaphosa or whoever at the helm, the ANC is too dirty to extricate itself from corruption. The ANC has run its course.

The ANC has nothing of value to add to this country. The ANC is going down and South Africa should extricate itself from the ANC.

South Africans should refuse to go down with the ANC.

The ANC should go down alone.

Hoe agterstevoor en onderstebo word die politieke narratief in die land nie verdraai nie! Swart politieke aktiviste, met verskeie blanke koorlede, dreunsing dat sg. apartheid inderdaad misdaad teen die mensdom was en dat argumentering daarteen sou grens aan hoogverraad. Indien egter na die feite van die omstandighede gekyk word, dan blyk dit dat die ANC-bewind om basies die volgende redes eerder in die beskuldigdebank hoort:

 • Oor die lyding wat hulle gewone burgers in die land oor die hele bevolking spektrum aangedoen het deur die moordsyfer op te laat skiet na meer as 20 000 per jaar, plus ander geweldsmisdaad wat handuit ruk.
 • Diefstal en korrupsie van miljarde ter miljarde rand in belastingbetalergeld, ongekend in die geskiedenis van SA.
 • Meer rasdiskriminerende wetgewing op die wetboek as wat daar ooit, andersom, in die vorige bedeling was.
 • Toelating van die barbaarse wreedaardigheid teen blankes tydens plaasmoorde en –aanvalle, ongetwyfeld deel van die sg. Nasionale Demokratiese Rewolusie (NDR).
 • Groter werkloosheid en ellende in die land as ooit tevore insluitende swart, blank en bruin.
 • Platval van munisipale dienslewering op feitlik elke dorp en stad met o.a. ontneming van ʼn basiese reg soos drinkwater in krane, ens.
 • Die bekendstelling vir die eerste keer van die konsep van staatskaping in die land, insluitende voormalige staatshoof Jacob Zuma wat sy ampseed verbreek het en met die implikasie van hoogverraad.

Indien aan die anderkant gelet word op die feite van wat in die vorige bedeling vir swart, blank en bruin in die land gedoen is en hoe belasting geld gespandeer is, veral i.t.v. afsonderlike ontwikkeling in die sestigerjare, dan vervaag “apartheid” teen dit wat huidig in die land aangaan. Dit is teen die groter agtergrond van hoe eens die voorste staat op die vasteland die afgelope 26 jaar verval het tot internasionaal-afgegradeerde rommelstatus.

Wie is dan die ANC en meelopers om te praat van misdaad teen die mensdom en van hoogverraad?

Die afgelope week is daar behoorlik gebulder oor of sg. apartheid nou wel ʼn misdaad teen die mensdom was, soos wat die VN in die tagtigerjare verklaar het. Dit het alles begin met uitlatinge van oud-pres FW de Klerk oor die kwessie en die vuur wat uit swart politieke geledere daaroor gespuug is en word.

Lustig saam in die koor sing die liberale hoofstroommedia en hul meelopers. So bv. het Volksblad die afgelope week gepleit dat “Afrikaners ʼn eed moet aflê teen apartheid” en dat “alle onregte van die verlede en hede in die land nóú uitgewis moet word”. Terselfdertyd sê prof. Anton van Niekerk van Universiteit van Stellenbosch in ʼn artikel dat “apartheid wás ʼn sistematiese misdaad teen apartheidslagoffers”.

In die Parlement sê pres. Ramaphosa dat “die goedpraat van apartheid grens aan hoogverraad”, terwyl swart politieke aktiviste daarop aandring dat De Klerk in die openbaar verskoning vra dat hy ooit apologeties was oor “apartheid”. Dus word ʼn hele georkestreerde narratief van stapel gestuur om apartheid te verdoem tot misdaad teen die mensdom en daarmee eintlik te verklaar dat die geskiedenis en nalatenskap van die Afrikaner ʼn misdaad teen die mensdom was.

Ons het kwalik woorde om die leuenagtigheid en belaglikheid van hierdie narratief te beskryf. In werklikheid het geen volk nog soveel gedoen vir ander volke en soveel gespandeer op ontwikkeling van ander volke as wat die Afrikaner vir die Xhosas, Sotho’s, Zoeloes, Tswanas, Pedi’s en andere gedoen het nie. Wat die Nasionale regering onder dr. HF Verwoerd vir swartmense i.t.v. die beleid van afsonderlike ontwikkeling gedoen het, verdwerg sg. apartheid en diskriminasie wat plek-plek daarmee gepaard gegaan het.

Ons wil weer verwys na die artikel in Ditsem Nuus verlede jaar getiteld Verhale van drie vlae wat by hierdie skakel gelees kan word. Die feite hierin vervat repudieer die huidige leuenagtige narratief en dit is daarom noodsaaklik dat regsinnige Afrikaners nou vir die waarheid en hul trotse erfenis opstaan.

Met ʼn groepie homoseksuele lidmate aan die spits is daar ʼn beweging, ook in samewerking met die huidige topbestuur van die NG Kerk, om die kwessie van sg. selfdegeslagverhoudings in die kerk aanvaar te kry. Dit is so dat hierdie mense ook vryelik in die ampte van kerk sou kan dien en dat homoseksualisme as normaal aanvaar sou word.

Dit volg op die besluit van die Algemene Sinode in Oktober verlede jaar van ʼn beginsellose ja-nee oor selfdegeslagverhoudings – nóg vis nog vlees. Ons sê egter dat die Woord duidelik sê oor hierdie onderwerp dat dit sonde is en dat dit as sulks bejeën moet word – sonder om die sondaar te verdoem.

Dat baie Skrifgehoorsame lidmate van die NG Kerk, ook talle in leidende posisies, besluit om eerder God as die mens gehoorsaam te wees, blyk uit die besluit van die Goudland Sinode verteenwoordigend van 159 gemeentes in Noordwes en Gauteng om hul jaarlikse finansiële bydrae van R480 000 aan die Algemene Sinode te weerhou oor die steun van laasgenoemde vir selfdegeslagverhoudings. Terselfdertyd word berig dat die Oostelike Sinode verteenwoordigend van 84 gemeentes in Gauteng (insluitende Moreletapark mega gemeente), Mpumalanga en Swaziland tans besin oor hul verhouding met die Algemene Sinode oor dieselfde kwessie.

Indien die propagandiste van gays in NG-geledere egter volhard om die kerk in hul rigting te probeer dwing, sê ons dat hulle eerder die pad moet vat en hul eie kerk gaan stig. Daar is nie sprake van dat volgers van die suiwer Woord die NG Kerk gaan verlaat nie. Dis die ander wat moet loop.

Natuurlik moet die hele aangeleentheid ʼn saak van gebed gemaak word met die spesifieke bede dat die Hoof van die kerk self Sy kerk van valse leer, valse leraars en valse profete sal suiwer.

Vanjaar het 41 studente ingeskryf by die tegniese opleidingsentrum te Orania, Bo-Karoo Opleiding met verblyf in die Steenbok Herberg en die splinternuwe Huis Duiker. Die studente loop kursusse in bou en siviele konstruksie,elektrisiëns en loodgieters, terwyl gestruktureerde stuntelewe ook vir hulle geskep word.

 

Sopas is berig ontvang dat Rassie Erasmus wat die afrigter was van die seëvierende Springbokspan wat verlede jaar die Wêreldbeker verower het, op die kortlys is om die nuwe afrigter van die rugbyspan van Engeland te word. Na berig word was hy reeds in gesprek met die Engelse Rugbyunie wat hom na Twickenham wil lok om by die beleërde Eddie Jones oor te neem.

Jones het erge kritiek op die lyf geloop oor die Engelse se neerlaag teen die Springbokke in die WB-eindstryd, kritiek wat in ʼn storm ontaard het oor die loesing wat die Engelse ‘n week gelede by die Franse op die lyf geloop het. Die afgelope naweek het Engeland darem vir Skotland 13-6 geklop.

Nietemin is dit verstommend dat Erasmus homself klaarblyklik beskikbaar gestel het vir die Engelse pos. Dit lyk eenvoudig na oorloop na die kamp van die “vyand” ter wille van meer geld. Hoewel dit die era van beroepsport is en dikwels die hoogste bieër sy sin kry, behoort lojaliteit en nasionale trots darem die finale deurslag te gee.

Tans is Erasmus nog die direkteur van rugby van die SA Rugbyunie en is as sodanig die hoof van Jacques Nienaber wat hom onlangs opgevolg het as Springbokafrigter. Wat presies die omstandighede is agter hierdie nuus van Erasmus en die Engelse, is onbekend.

Reeds vir meer as ʼn dekade word gewaarsku teen die buitensporige bevoordeling van die klein minderheid Moslem-gedeelte van die Suid-Afrikaanse bevolking d.m.v. die implementering van die halaalteken op feitlik alle voedselprodukte in die verbruikersmark. daar is bykans geen verpakte of ingemaakte voedselprodukte op die rakke van winkels in die land wat nie halaal-gesertifiseer is nie.

Die kruks van die saak is dat handelaars wetlik verplig is om ʼn persentasie van hul inkomste op verkope van halaal-gesertifiseerde produkte oor te betaal aan toegekende Moslem-instansies soos die Islamic Judicial Council en andere. Moslems maak ongeveer 3% van die SA bevolking uit, terwyl meer as 80% van die bevolking gereken word as Christene, wat beteken dat baie geld vanuit wat Christene in die land op kos spandeer, gaan aan ter bevoordeling van die minderheidsgroepie Moslems.

Syfers toon dat SA die vyfde grootste produsent van halaalprodukte in die wêreld is, wat beteken dat SA ruim 20% bydra tot die totale omset van die halaalbedryf in die wêreld van beraamde $2,6 triljard oftewel R364 triljard. Dit blyk voorts dat 80% van halaalprodukte wêreldwyd nie deur Moslem-lande geproduseer word nie, maar deur Westerse lande. Daar is geen versekering dat halaalgeld wat na Moslem-instansies vloei, nie uiteindelik aangewend word vir terrorisme deur Moslem-militantes om hul s.g. jihad te voer nie, trouens die aanduidings is dat dit wel gebeur.

So lank terug as 2012 het in SA ‘n koalisie van Christen-instansies onder die naam Christen Koalisie ʼn aansoek in die Noord-Gautengse hooggeregshof gebring teen die Minister van Handel en Nywerheid en waarin i.t.v. die Grondwet beswaar gemaak word teen onbillike diskriminasie teen Christene a.g.v. die halaalteken op kosprodukte. Sedertdien het daar oënskynlik nie iets substansieel van die hofaansoek gekom nie.

Die feit van die saak is dat in die praktyk is dit vir voedselprodusente baie moeilik om hul produkte in die ark en op winkelrakke te kry indien hulle nie inval by halaal-sertifisering nie. Verlede jaar in Oktober het die Wes-Kaapse promosiemaatskappy Wesgro in Kaapstad ʼn groot halaal-konferensie aangebied met die uitdruklike doel om die stad die hoofstad van halaal-sertifisering in Afrika te maak.

Dit lyk of die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners nie die enorme implikasies rondom die halaalteken op feitlik alle kosprodukte besef nie, ‘n verskynsel wat grootliks as alledaags geïgnoreer word. Op die keper beskou egter, word Suid-Afrikaners in hierdie opsig voor ʼn enorme uitdaging gestel.

Midde-in die gyselaarsituasie waarin Eskom die land met beurtkrag gevange hou met selfs die moontlikheid om die nasionale kragnetwerk in duie te laat stort, is die ware situasie rondom Eskom ontstellend indien enkele sleutelfeite toon dat beurtkrag inderwaarheid totaal onnodig is. Hierdie prentjie kom na vore indien verby die gewone fassade van Eskom en die regering gekyk word na die insigte van energiekundiges soos Chris Yelland, Ted Blom, Christo Viljoen, Mike Schussler, Mike Rossouw en andere.

Wat hierdie kundiges sê, kan soos volg opgesom word:

 • Eskom beskik oor ’n totale geïnstalleerde opwekvermoë van 45 000 MW, maar is meermale nie in staat om te voorsien in die spitsaanvraag van 27 000 MW nie, d.w.s. 18 000 MW se vermoë gaan gewoonlik verlore. Dit beteken dat Eskom slegs 60% van die geïnstalleerde vermoë kan lewer, pleks van die internasionale norm van 85% – dus yslike onderprestasie i.t.v. volle kapasiteit en klaar ‘n aanduiding dat beurtkrag nie nodig behoort te wees nie.
 • Eskom het teen 1994 op een na die goedkoopste elektrisiteit ter wêreld gelewer met ’n surplusvermoë van 25% – net Kanada met sy vele hidroëlektriese kragstasie was goedkoper. Volgens die Big Mac-wisselkoersindeks is Eskom-elektrisiteit tans die duurste ter wêreld.
 • Wat instandhouding betref het Eskom onlangs self erken dat voorkomende instandhouding die afgelope meer as twee dekades ernstig agterweë gelaat is, sodat die verouderde kragstasies, die meeste eenhede waarvan verby hul ekonomiese en tegnologiese leeftyd is. Breek ’n eenheid, is onderdele meestal onbekombaar en moet dit vervaardig word, met lang vertragings. Die kragvoorsiener beskik tans oor 15 steenkoolkragstasies, waarvan 9 ouer as 30 jaar is.
 • Die bedryfsvermoëns van Eskom is die afgelope 25 jaar drasties uitgekalwe en het reeds in 1996 begin toe beurse vir wit ingenieurstudente gestaak is. Die verblyf van die stroompie swart gegradueerde ingenieurs by Eskom was meestal kortstondig. Voorts het Eskom die gebruik afgeskaf dat elke kragstasie deur ’n professionele ingenieur bestuur moet word, terwyl professionele ingenieurs, tegnoloë en tegnici as gelykwaardig verklaar is – met jammerlike gevolge.
 • Massiewe korrupsie in die konstruksie van die twee nuwe mega kragstasies Kusile en Medupi was en is steeds katastrofaal. By Medupi het konstruksie in 2007 begin en sou teen 2015 voltooi gewees het – die verwagte voltooiïngsdatum is nou 2022, terwyl konstruksie by Kusile in 2008 begin het en teen 2018 voltooi sou gewees het – die verwagte voltooiȉngsdatum is nou 2024. Op ‘n stadium was die destydse finansiële frontmaatskappy van die ANC, Chancellor House Holdings, ook betrokke en het o.a. deur ‘n kontrak met Hitachi na bewering 5 000% wins gemaak. Hoe dit ook al sy, indien net één van hierdie twee projekte met ’n opwekvermoë van 4 800 MW elk betyds voltooi was, sou geen beurtkrag nodig gewees het nie.
 • Polities-gedrewe transformasie is teen alle beginsels in van gesonde finansiële bestuur tot uiterstes gevoer ten einde vir ‘n menigte van kaders op die betaalstaat voorsiening te maak. Gevolglik het die personeelkorps vanaf 35 000 in 2008 toegeneem na sowat 48 000 tans, maar desondanks het elektrisiteitsverkope in dieselfde tyd van 224 TWh na 212 TWh afgeneem. Die probleem is egter dat vakbonde aktivisties gekant is teen enige afleggings.
 • Ook staatskaping het bygedra tot Eskom se smarte, onder meer met steenkoolkontrakte met SEB-vennote wat steenkool van swak gehalte teen buitensporige pryse lewer. So bv. is voor die Zondo-kommissie getuig hoe langtermynkontrakte onder dwang geteken is met die Brakfontein-steenkoolmyn vir ondergraadse steenkool. Die kontrak van R2,9 miljard was 77,4% duurder as die vorige kontrakprys.
 • Om sake verder te vererger, beloop die koste van diesel by die twee oopsiklus-gasturbines van Eskom by onderskeidelik Ankerlig (Atlantis) en Gourikwa (Mosselbaai) tydens beurtkrag astronomies met ’n beraamde opwekkoste van sowat R3 per kWh, vergeleke met die Eskom-groothandelverkoopprys van 90c/kWh. Die enorme hoeveelhede diesel wat tydens beurtkrag aangekoop moet word, beloop teen ’n verbruikstempo van 12 liter per sekonde sowat R192 per sekonde.
 • Interessant is dat pres. Cyril Ramaphosa reeds in 2015 as destydse adjunk-president belowe het hy gaan Eskom regruk, toe hy deur destydse pres. Jacob Zuma aangestel is om Eskom, die SAL en Poskantoor “om te keer”. Ramaphosa het toe dadelik ’n “oorlogskamer” gestig en in die Parlement belowe: “Oor twee jaar sal julle die drie ondernemings nie herken nie.” Die res is egter spreekwoordelik geskiedenis.
 • Vir die 2019 finansël jaar het Eskom ‘n bedryfsverlies van R20,7 miljard gerapporteer. Terselfdertyd kos beurtkrag die SA ekonomie sowat R2 miljard per dag. Dit is syfers wat hul eie storie vertel.
 • Boonop tans met ’n leningskuld van R460 miljard en gepaardgaande moordende rentelas kan Eskom eenvoudig nie op sy finansiële bene kom nie. Wat in die proses verswarend inwerk, is dat munisipaliteite (wat 60% van Eskom-klandisie is) en ander gebruikers in die land die kragvoorsiener in totaal bykans R36 miljard agterstallig skuld, waarvan Soweto alleen bykans R18 miljard skuld. Dan word nie eens gepraat van die wydverspreide onwettige aftappings uit die netwerk nie.
 • Die kern van die saak is dat sedert die vorige regeringsbedeling ‘n monopolie aan Eskom toegeken is t.o.v. kragvoorsiening in die land en dat hierdie reëling ontaard het in die aaklige wurggreep waarin Eskom die land tans het. As alternatief was daar reeds vier rondtes van aansoeke vir verskaffing van hernubare energie, in die vorm van son, wind en hidro, maar dit het slags 2 000 MW tot die nasionale kragnetwerk bygedra. Tans word die vierde rondte op die ys gehou, wat na raming ‘n verdere 5 000 MW sou kan byvoeg. Dit bly egter ‘n druppel in die emmer.
 • Ironies is die feit dat totale elektrisiteitsverbruik in die land die afgelope paar jaar afgeneem het, hoofsaaklik vanweë die verswakkende ekonomie, verbeterde tegnologiese kragverbruik, ens. Op sy toppunt het die aanvraag na kragverbruik in die land sowat 47 000 MW beloop, maar na raming sal op ‘n laer kerf, sê, 40 000 MW, indien dit standhoudend gelewer sou kan word, steeds geen beurtkrag vereis nie.
 • Die ooglopende oplossing vir die Eskom-krisis is natuurlik die ontbondeling van die kragvoorsiener in eenhede vir onderskeidelik opwekking, instandhouding en transmissie, die privatisering van hierdie eenhede en die oopstelling vir toetrede van hernubare energieverskaffers op ‘n mededingende basis. Die probleem is weereens die vakbonde wat as stemvee die ANC gyselaar hou, asook die mag en die enorme finansiële geleenthede wat gemonopoliseerde kragvoorsieningt vir die regerende party meebring.

In vele opsigte verteenwoordig die Eskom-krisis die groter krisis waarin SA as land sigself tans bevind. Hoe om daaruit te kom en die beste oplossing te vind, is die politiek van die dag. Die feit bly staan: Beurtkrag is totaal onnodig.

Nadat Thabang Moroe en meelopers die administrasie van krieket in die land feitlik eiehandig verwoes het en die rampspoedige toer deur Indië verlede jaar, is vroeg vanjaar sterk moed geskep met die aanstelling van Graeme Smith as waarnemende uitvoerende hoof van Krieket SA, Mark Boucher as Protea-afrigter en Jacques Kallis as kolfafrigter. Dit is nou benewens Enoch Nkwe as hulpafrigter en Charl Langeveldt as boulafrigter. Desnieteenstaande word die rassetromme op sosiale media geslaan oor “transformasie en te veel wittes.”

Aanvanklik met die toer van Engeland het plaaslik, het die Proteas die eerste meerdagtoets gewen, maar daarna in die ander drie lelik in die hek geduik. Die keuse van die spanlede het egter aan kwotavereistes voldoen, maar toe is weer van die ander kant gesê spelers van kleur is nie noodwendig die beste beskikbaar nie.

Die meerdagtoetsreeks is opgevolg deur die eendagreeks, met Quinton de Kock wat Faf du Pessis as kaptein vervang het. Skielik was daar meer lewe in die Proteas en het hulle die Engelse tot dusver afgeransel.

Die tendens wat in die proses deurkom is drieledig: In die eerste plek wys ouer blanke spelers wat voorheen nie vir die Proteas gekies is nie, maar wat nou op ouderdom 30 plus kans kry om op internasionale vlak hul staal te wys, dat hulle al lankal ryp was vir die hoogste geselskap. Dit geld spelers soos Rassie van der Dussen, Dwaine Pretorius en Pieter Malan.

Tweedens, is daar wel spelers van kleur wat ook met sukses op internasionale vlak die Proteas verteenwoordig – spelers soos Temba Bavuma, Andile Phehlukwayo, Lutho Sipamla, Bjorn Fortuin en andere. Dit wys net daar is geen plaasvervanger vir meriete nie.

Derdens, probeer Graeme Smith en kie kennelik om die beste moontlike Proteaspan op die veld te kry – spelers soos AB de Villiers, Rilee Rossouw, Kyle Abbott, Dale Steyn, almal wat lyk of hulle binnekort weer hul buiging vir die Proteas kan maak. Feitlik almal van hulle het blykbaar vroeër padgegee oor die kwotaprobleem en ook omdat hulle elders in die wêreld goeie geld uit krieket kon verdien.  

Hopelik kom die Proteas nou in 'n nuwe bedeling waarin hul met hul beste span kan kragte meet teen die bestes van ander lande en nie hoef te baklei met jou regterhand agter jou rug vasgebind nie. Buitendien soos oud-Protea Makhaya Ntini sê: “Die kwotastelsel verswak prestasies van swart krieketspelers en bevraagteken alles wat jy bereik.”

In 'n tyd waar Afrikaans en Afrikanerkultuur swaar trek in skole, het die FAK pas ’n opwindende en uitdagende nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade geloods in die vorm van ’n aanlyntoets vir leerders van graad 8 tot 12. Die olimpiade bestaan uit drie hoofafdelings, nl. Afrikaanse taalgeskiedenis, Afrikanergeskiedenis en Westerse geskiedenis.

 

Die olimpiade, wat reeds oop is vir inskrywings, word oor twee rondtes beslis. Die eerste rondte behels ’n aanlyn vraestel wat bestaan uit 150 punte met 150 multikeusevrae – 50 punte vir elke afdeling.

Afdeling 1, Afrikaanse taalgeskiedenis, het vrae hê oor digters (bv. wie het “Winternag” geskryf? Wie is die digter wat in die see in geloop het?), die oorsprong van Afrikaans, die prestasies van Afrikaans (bv. eerste gedig, eerste gedrukte boek, eerste Afrikaanse Bybelvertaling), Afrikaanse liedjies en Afrikaanse boeke. Afdeling 2, Afrikanergeskiedenis sal vrae insluit oor die VOC-tydperk, die Groot Trek, die Anglo-Boereoorlog, Republiekwording, asook 1994 en daarna. Afdeling 3, Westerse geskiedenis, sal die kennis toets oor ontdekkingsreisigers, ontdekkers, die Reformasie, oorloë en rewolusies en leiers.

Diegene wat deurdring na rondte 2, skryf ’n aanlynvraestel waar standpuntstelling, beredenering en algemene kennis getoets word. Om deur te dring na rondte 2, moet ’n kandidaat minstens 80% in rondte 1 behaal het.

Alle deelnemers ontvang ’n deelnemersertifikaat. Almal wat deurdring na die tweede rondte, ontvang ’n medalje sowel as ’n erkenningsertifikaat.

Die aantreklike pryse is soos volg: Algehele wenner - R10 000; tweede prys - R5 000; derde prys - R2 500. Daar is ook 'n prys vir die wenskool - R10 000 - wat bepaal word na aanleiding van die hoeveelheid leerders per skool wat deelneem en ’n sekere persentasie ontvang. Voorts is daar ook ’n FAK-Wisseltrofee vir die beste individuele presteerder in geskiedenis.

Leerders kan nou reeds vir die olimpiade inskryf by webwerf www.olimpiade.fak.org. Dit gee leerders kans om sleutelbronne, soos by www.afrikanergeskiedenis.co.za, deur te werk en hul kennis te toets.

Meer besonderhede ook by Seugnet van Zyl by 012 361 1768 / 079 554 2542 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..">Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

Te midde van ‘n kritieke tekort aan woonakkommodasie, asook ‘n tekort aan sakepersele, is die Orania Dorpsraad tans besig met die ontwikkeling van Fase 4 van die Karoosiggebied en wat behels 65 nuwe woonerwe, met later nuwe sake- en nywerheidserwe in die pyplyn. Die terrein is geleë aan die suidekant van Soetdoringlaan.

Op die foto ‘n blik op die terrein wat tans voorberei word en waar dienste aangelê word. Erfgroottes wissel - volgens die advertensiebord by die terrein beloop pryse vanaf R245 000 tot R375 000.

 

KS ontwikkelin0

Inmiddels is in in die vorige fase van die Karoosig-ontwikkeling noord van Soetdoringlaan van die 53 erwe wat daar uitgesit en gediens is, reeds 14 nuwe woonhuise en een meenthuiskompleks met vyf eenhede voltooi en bewoon, terwyl ses woonhuise en een woonstelblok in aanbou is.

Op die foto van die voltooide woonhuise in hierdie ontwikkeling.

Volgens inligting deur die Orania Dorpskantoor verskaf, is ‘n selfstandige ontwikkelingsmaatskappy vir Orania, die Orania Ontwikkelingsmaatskappy, onlangs tot stand gebring. Dit is ‘n inisiatief van die Solidariteit Beweging “met die doel om Orania sterker uit te bou om saam met die inwoners en instellings van Orania ‘n toekoms vir die Afrikaner te verseker.”

Volgens die inligting sal die uitvoerende hoof van die Dorpsraad, mnr Frans de Klerk, op 30 Junie vanjaar sy huidige pos verlaat “om verantwoordelikheid te neem vir die werksaamhede van die nuwe maatskappy.”

Dit is so dat daar onder sommige inwoners van Orania bedenkinge bestaan of die Solidariteit Beweging inderdaad die doel van uiteindelik ‘n onafhanklike en vrye Afrikanervolkstaat steun.

Die mees negatiewe nuus die afgelope week is dat die ANC-legotla onlangs te Kimberley besluit het nie net moet in die praktyk die grond van blankes sonder vergoeding onteien/gesteel word nie, maar dat hulle deur die regering sommer self daarmee gaan moet help. Dit blyk uit die afsluitingstoespraak van Ramaphosa by die legotla dat die aanbeveling van die ANC ondersteun word dat “die mag om die bedrag vir onteiening sonder vergoeding te bepaal, by die uitvoerende gesag moet berus”.

Dit beteken in effek dat die regering en nie die howe nie oor die “prys” van onteiende (gesteelde) grond moet beslis. Sodoende word die regte van grondeienaars en burgers van die land afgesny wat betref hul regte voor die regbank. Dit kan lei tot behoorlike diefstal en grondgryp, eg-Kommunisties, die politieke kommissarisse besluit sommer self.

Op 1 Februarie verlede jaar is adv. Shamila Batohi met groot akklamasie aangestel as hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag (NDPP), met die landswye verwagting dat sy en haar kantoor nou ook hoëprofiel staatkapers in die hof gaan kry en hulle laat verhoor vir hul wandade. Vandag ʼn jaar later is nog geeneen van betekenis aangekla en ter verhoor gebring nie.

Dít ondanks die feit dat die Zondo-kommissie die een verstommende mega-korrupsie na die ander onthul. Waar is Batohi en haar span? Of is die politieke druk, misdaadnetwerke en ander toutjies agter die skerms net te sterk vir reg en geregtigheid?

Bladsy 1 van 99
Go to top